آرشیف

2019-3-31

معرفی کتاب؛ راه که من آمدم…

 

معرفی کتاب؛ راه که من آمدم...

برادر بزرگوار ما، دوست گرامی و نویسنده فرهیخته جناب آقای آریان فر
با درود و سلام و آرزوی تندرستی، کامگاری و بهروزی شما. 
بر بنیاد یکی از فرموده های آخرین فرستاده خدا در زمین خدا که فرموده اند: سپاسگذاری از انسانها، سپاسگذاری از خداست. پس بر خود واجب می دانم که از همکاری ها و لطف همیشگی برادر عزیز، دوست گرامی، روزنامه نگار آزاد، پرکار و راست نویس جناب آقای امان معاشر ابراز سپاس و قدردانی داشته باشم. زیرا که مجموعه ی چشم دید ها و خاطرات شما را زیر عنوان "راهی که من آمدم . . . " را در دسترس بنده قرار داد. 
جناب آریان فر!
این اثر ارزشمند که مدققانه و موشگافانه مورد مطالعه قرار گرفت، بازتاب دهنده برهه های از تاریخ معاصر کشور بوده که بی گمان مطالعه آن برای نویسندگان آتیه کشور که در جستجوی حقایق دوره های ویژه ی از وقایع حد اقل چهل سال اخیر کشور می باشند به عنوان یک وثیقه محکم و برهان غیر قابل انکار، خالی از سود نخواهد بود، زیرا این اثر مجموعه ی از خاطرات و چشمدید های مولف بوده  که بنده به عنوان شاهد بخشی از رویداد ها و حوادثی که درین مجموعه از آن یادشده، می باشم. حتی گاهی در جریان مطالعه این اثر فکر می کردم که نویسنده محترم، خاطرات و چشمدید های من را به قلم آورده اند و از آن صحبت می نمایند. 
من مدت بیش از 26 سال می شود که افتخار آشنایی با محترم آریان فر را دارم، و باری در یک بازدید کاری که از ولایت تخار به صوب دوشنبه مرکز تاجیکستان همسفر بودیم، بیشتر ایشان را شناختم و جناب آریان فر از آن دسته مولف نماها و نویسنده نماهایی نیستند که در انکار حوادث، جعل و تحریف تاریخ و کتمان حقایق قدم و قلم زده باشند. بل ایشان از زمره ی پیروان بیهقی ها، خلیلی ها، دقیقی ها، فردوسی ها، نوایی ها، شهرانی ها، طالب قندهاری ها، کاتب ها، فرهنگ ها، و زمانی ها و غیره، الحق و الانصاف به شمار می روند. در روزگاری که ما به سر می بریم سیاه نمایی ها و سفید سازی ها برای برائت تاریخی دسته و گروه و نژاد و قوم و زبان و قبیله و تبار که از زمره ارزش و ممدوح پنداشته می شود، نویسندگان و مولفانی به قول شادروان خلیلی که راست می نگارند و چپ نگار نیستند و به قول مولانا: «جسته ایم ما یافت می نشود»، دوست گرامی ام آریان فر از این تبار است. که راست می نگارد و کتمان حقایق نمی کند، که موید سخنان بنده این برگ های گردآوری شده ی فارغ از کذب و مملو از صدق می باشد. 
زندگی پربار، هوش سرشار و قلم پرکار توشه ی راه نویسنده این اثر باد. 
با حرمت، بدخش، ونکور کانادا

سید مسعود بدخش
سابق استاد دانشگاه کابل، 
مارچ 2019