آرشیف

2014-11-22

منیژه سلیمی

معرفی منیژه “سلیمی”

 

منیژه "سلیمی" فرزند احمدشاه "سلیمی" ، باشنده اصلی ولسوالی تیوره ولایت غور و فعلی شهر پلخمری ولایت بغلان میباشد . او در ماه حمل سال 1377 در شهر پلخمری ولایت بغلان دیده به جهان گشوده ، در سال (1381) شامل لیسه بی بی عایشه صدیقه شهر پلخمری شده و اکنون متعلم صنف یازدهم همان لیسه میباشد .
اینکه چرا (13) سیزده ساله متعلم صنف یازدهم است دلیلش این است که پنج سالگی به مکتب رفته و (3) صنف را وقفه ای امتحان لیاقت داده و فعلاً هم اول نمره صنف یازدهم (ب) لیسه بی بی عایشه صدیقه میباشد . او بعد از صنف چهارم همیشه به مناسبت های مختلف مقالاتی را که از جانب والدینش تهیه میشده در محافل قرائت و در سن کودکی شهرت قابل قدر پیدا نموده است .
اکنون گهگاهی دست به قلم برده ، پارچه های می سراید و حدود پنچ پارچه شعرش را نزد ما قرائت کرد که واقعاً با احساس عالی سروده است . وقتیکه ازانکشاف و ادامه سرودن شعر از وی پرسیدم ، گفت ، چون امتحان کانکور اگر خداوند بخواهد و حیات باقی باشد عنقریب است ، لذا بیشتر مصروف فراگیری کورس های ریاضی ، فزیک ، هندسه و مثلثات میباشم ، کمتر وقت مطالعه آزاد ادبیات را دارم ، بازهم اگر خالق یکتا توفیق دهد چیزهای خواهم نوشت .
وقتی از وی پرسیدم که خودت متولد شهر پلخمری بغلان هستی ، چگونه خود را غوری میدانی ، با جدّیت گفت ، غوری بودنم از خاطر تعصب به مقابل دیگر ولایات کشورم نمیباشد ، چون تقسیم بندی وطن عزیز ما همینگونه است ، من از جای هستم که زادگاه پدرم میباشد و من که پدر و مادر غوری ام ، به غور افتخار دارم ، آنرا دوست دارم که زادگاه پدر و مادرم میباشد و افغانستان عزیز را که زادگاه ملت نجیب این سرزمین است و غوری ها هم شامل همین ملت اند به قیمت جانم دوست دارم و همه ولایات ، در دامن افغانستان عزیز میباشند .
در آخر پرسیدم که در آینده چه تصمیم داری که تا کدام درجه تحصیل کنی ، منیژه گفت : من میخواهم تا درجه دوکتورا تحصیل کنم و به این ملت بدون تعصب مصدر خدمت شوم ، از تعصب نفرت دارم و همیشه به حق پدرجان و مادرجانم دعا میکنم که خداوند سایه آنها را از ما نگیرد .   ( و من الله توفیق )
 
 
تهیه و ارسال : رامین سکندری