آرشیف

2015-6-19

ذره بین

معارف غور در پـرتو هشت سال شعار باز سازی

یکی از دلائل عمدۀ واساسی که باعث عقب مانی ولایت غور در سطح کشور گردیده همانا عقب ماندن  این ولایت  درسطح معارف است در سر زمنیکه معارف وتعلیم وتر بیه رشد ندارد کتله های اجتماعی همچنان زمین گیر بوده قدمی به پیش گذاشته نمیتوانند.. ضعف مدیریت ونبود  بر نامۀ مبتنی بر عدالت اجتماعی درمرکز وکمبود امگانات در داخل ولایت وضعیت آموزش وپرورش را در غور به یک بحران تبدیل نموده که تا سالهای متمادی  این ولایت را در محرومیت دایمی قرار میدهد. مگر اینکه تمام شخصیت های حقیقی وحکمی ولایت غور چه شخصی وچه أرگانیکی وساز مان داده شده به یک مبارزۀ منظم وبر نامه ریزی شده دست بزنند وهمه أفراد با استفاده از تمام امکانات حتی مظاهرات پیهم  ومسالمت آمیز اولیای اموررا در جریان این بحران قرار داده با مطالبۀ توزیع متناسب ومتعادل امکانت تعلیم وتربیه در سطح کل ولایت به رفع این مشکل به پردازند. درین قسمت توجۀ خوانندگان محترم رابه وضعیت معارف ولایت غور قرار میدهیم تا دیده شود تعلیم وتربیه در ولایت غور از لحاظ کمی وکیفی در چه وضعیت قرار دارد

 

وضعیت معارف غور از لحاظ باز سازی وإعمار مجددد خیلی تراژید ودرد آور است واز لحاظ تسهیلات وامکانات مأیوس کننده. هر چند به اساس استراتیژی وزارت معارف که شمولیت اجباری اطفال به مکتب است تشکیلات بسیاری از مکاتب جدیدالتأسیس منظور گردیده اما به ضروریات  فکر نشده که این مکاتب چه نیاز دارند.یا اینکه مکتب یعنی چه؟ مکتب عبارت از ساختمانی خالی نیست که دران شاگرد ها تنها به سخنان استاد گوش میدهند یعنی هم شاگرد لازم است است هم استاد .هم بر نامه ولوازم درسی نه اینکه تعداد بیایند ومنتظر باشند که چه کسی از ایشان پر سان کند که کجا میروید. نه کتاب درسی است نه تجهیزات ولوازم ونه هم وسائل مدرن عصری اما مجبور اند از همه امتحان بدهند. وقتی شاگرد در امتحان پاسخگوست باید همه این لوازم وتسهیلات را داشته باشد. شاگرد استاد ریاضی ندارد باید ریاضی امتحان بدهد به همین تر تیب از انگلیسی وکمپیوتر ولابراتوار؟ بلی کاری را که وزارت معارف انجام داده این است که تشکیلات را منظور وبه مر کز ولایت تخصیص میفرستد متباقی نیاز مندی ها را بخود مردم حواله نموده.که آماده سازند. از لحاظ ارتقای تشکیلات قابل یاد آوریست که مکاتب زیاد جدیدا تشکیل شده اما معلم وکتاب وتعمیر وغیره درک ندارد. نبود تعمیر باعث نر فتن شاگردان به مکتب میشود.

وضعیت معارف از زبان رئیس معارف غور.دولت در قسمت معارف ولایت غور توجه یک فیصدی را هم نکرده است چنانچه با گذشت هشت سال شعار باز سازی وإعمار مجدداکثر مکاتب ولايت غور تعمير ندارند، شاگردان در فضاى باز تدريس شده و اين مشکل باعث نرفتن برخى شاگردان به مکاتب ميشود. یک تعداد مکاتب شش سال قبل تهداب گذاری شده اما تا هنوز کار آن تکمیل نگردیده است وبرخی سه سال قبل تهداب گذاری شده ولی کار صورت نگرفته محمد نعيم فروغ رييس معارف غور به آ‍ژانس خبرى پژواک گفت که بيش از ١٧١ هزار  شاگرد به شمول ٥٧ هزار دختر در 612 باب مكتب مشغول درس اند، اما 556 باب آن فاقد تعمير بوده و شاگردان  در فضاى باز و يا  در خيمه ها تدريس ميشوند. وى اظهار داشت كه در بخش معارف غور نسبت به ديگر ولايات توجه بسيار كم صورت گرفته و غور يگانه ولايتى آرام وبا امن است كه بيشترمكاتب آن تعمير ندارد. رييس معارف غور مى افزايد که وزارت معارف غوررا در رديف ديگر ولايات قرار ميدهد در حالى كه غور ولايت كوهستانى و داراى سركهاى خامه و صعب العبور بوده و مواد تعميراتى که از بيرون وارد ميگردد، بسيار قيمت است و موسسات و شركتها كمتر حاضر اند دراين ولايت كار نمايند. به گفتۀ موصوف، به همين علت 12 باب مكتب از سال1382 تا كنون به طور نيمه كاره باقى مانده و شركت هاى ساختمانى نسبت بلند بودن قيمت مواد تعميراتى ضرر نموده و فرار کرده اند. فروغ ميگويد که کار ٦٧ باب مكتب ديگر که سه سال قبل آغاز شده، هنوز ادامه دارد و در سال جارى  سنگ تهداب هيچ مكتبى گذاشته نشده است. هر سال وزارت معارف از إعمار بیش از هزار باب مکتب در افغانستان خبر میدهد اما سهم غور ازین میان تنها تهداب گذاری است که به ندرت به پایه اکمال می رسد.که دلیل آن قبلا ارائه شد. بلی از لحاظ ارتقای تشکیلاتی ولایت غور رونق دوچندانی داشته مثلا  مجموع مکاتب ولایت غور در سال 1384 تعلیمی 374 باب بوده است. اما طبق ارقام ارائه شده از طرف رئیس معارف حالا دو چند است وبه همین تر تیب تعداد شاگردان وفعال شدن دارالمعلمین آنهم با امکانات محدود….

 

مشکل عدم جذب طبق اناث ولایت غور در دانشگا های مؤثر ومفید.:

 ولایت غور به دکتوران اناث ومعلمه ها نیاز شدید دارد چون این ولایت یکی از ولایات عقب مانده بو ده مردم آن شدیدا سنتی ومذهبی اند وبه این مسئله توجه دارند که دختری شان توسط چه کسی درس داده میشود.اما جذب شاگردان طبقه اناث وفراغت شان از پوهنتونها همچنان یک مشکل لاینحل وبدون توجه با قی مانده داست.

طوریکه به همگان معلوم است ولایت غور در پهلوی مشکلات دیگر فاقد امکانات وتسهیلات درسی بوده که شاگردان نمیتواند از لحاظ سویه درسطح شاگردان ولایات دیگر قرار گیرند درین ولایت نه کتاب مکمل است نه استاد ها ونه وسائل درسی از قبیل کمپیوتر ولابراتوار وغیره…اما امتحان کانکور از همگان یکسان گر فته می شود. در مکاتب ابتدائیه بطور قطع ودر لیسه هم با فیصدی قابل ملاحظه استاد وجود ندارد.فریاد مظلومیت ومحرومیت هم بجای نمی رسد . وزارت خانه های تحصیلات عالی ومعارف هم در توزیع امکانات تفاوت وتبعیض قائل اند اما در نحوۀ أخذ امتحان وتهیه سوالات کانکور هیچنوع تفاوت را قائل نمیشوند در حالیکه منطق ایجاب میکند بخاطر جذب بیشتر شاگردان طبقه اناث در ولایات محروم چون غور وارزگان وقلات وباد غیس وفراه وغیره سطح نمرات شمولیت دختران طور استثنائی پا ئین آورده شود ویا سوال ها آسانتر تهیه گردد تا شاگردان طبقه اناث بتوانند در داشنگا های عرضه خدمات اجتماعی خصوصا برای زنان چون طب شامل شوند وبه هم وطنان شان مصدر خدمت گردند. وبه این تر تیب توازن بین طبقه ذکور واناث نسبتا حفظ گردد.

گر چه وظیفه دولت است تا مشکلات شهر وندان را ریشه یابی نموده راحل های مناسب را پیش بین شود این یک وظیفه وجدانی وایمانی است.مثلا وزیر صحت عامه این حقیقت را در یابد که چرا در یک ولایت یک داکتر از طبقۀ اناث وجود ندارد؟ به همینئ تر تیب در بخش های مختلف…..این یک مسئولیت است که باید انجام داده شود. که خود اولیائی امور مسئول اند تا کی رعیت فریاد بکشد وهیچ کس به فریاد شان گوش ندهد.

پیشنهاد بر نامه های خوب برای شاگردان معارف:

شاگردان در هر محیط که زندگی میکنند باید به جغرافیای ولایت ومنطقه شان آگاهی کامل داشته باشند.یعنی اول جغرافیا منطقه خود شان برای شان تدریس وبخاطر باز دید عملی از مناطق بر نامه تفریحی برای شاگردان تنظیم گردد.طوریکه سالانه از هر شاگرد صد افغانی جمع آوری وازین مبلغ زمینه  دو سفر تفریحی در مناطق تاریخی وتفریحی ولسوالی ها ومرکز ولایت غور تنظیم گردد.این سفر باید طوری تنظیم شود که شاگردان بتوانند از منطقه عکس بر داری کرده از مردم محیط طالب معلومات شده آنچه را فرا میگیرند در کتابچه یاد داشت ومن حیث یک کار منظم در صنف بخوانش بگیرند وبه نمرات شان حساب شود.بسیاری شاگرد ها از صنف 12 فارغ میشوند اما مراکز ولسوالی ها وحتی منار جام را ندیده اند که این یک نقض کامل است برای شناخت از محیط زیست شان.

بر نامه دیگریکه باید در پلان ادارۀ مکتب گنجانیده شود این است که ادارۀ هر مکتب برای هر شاگرد یک دوسیه تر تیب دهند وگزارش تحولات فکری وروحی آن دران درج نماید حتی فعل وانفعلات یومیه وخصلت های مختلف واگر به کدام مکتب دیگر نقل مکان میکند این دوسیه همراه آن منتقل گردد بدینوسیله مسئولین وهم والدین از وضعیت روحی وجسمی طفل در مقاطع مختلف زندگی آگاه بوده ومطابق بحالت روحی آن بر خورد وتعامل صورت میگیرد.این دوسیه حین مریضی مطالعه گردد روانشناسی طفل از لابلای همین دوسیه خوب فهمیده میشود.