آرشیف

2022-9-20

داکتر فیض الله نهال ایماق

مصاحبه ی داکتر شهرانی با تلویزیون سهیل

مصاحبه اختصاصی با محترم پروفیسور دکتر عنایت الله شهرانی از سهیل تی وی