X

آرشیف

مصاحبه بــــا محترم اسدالله آسیابان

مسؤول فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان به پیشواز چهارمین سالگرد ففتا

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستا ن در آستانه چهار سالگی قرار دارد، این حركت فرهنگی در همبستگی  و نزدیکی هموطنان ما جهت شناسای تاریخ و فرهنگ  افغانستان و اشتراک همه اقوام و ملیت های افغانستان در این فرهنگ مشترک درمدت موجویت خویش خدمات شایانی نموده است. بخاطر آشنایی بهتر با فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان  به مثابه  یك سازمان جهت دهنده جامعه تورك افغانستان مصاحبه یی داشتم با محترم اسدالله آسیابان رئیس شعبه روابط و یكی از موئسسین ففتا  که در ذیل شما را به خواندن آن دعوت می نمایم:
 
جناب آسیابان صاحب تشكر ازینكه فرصت پیدا شد تا با شما مصاحبه یی داشته باشم. اولآ چهارمین سالروز فدرسیون فرهنگی تورکان افغنستان را برای هموطنان مبارک گفته به آرزوی آن هستم که این فدراسیون ادامه گر تاریخ پر افتخار کشور ما و احقاق حقوق ملیتهای مختلف به ویژه تورکان وطن گردد.
.
سوال: جناب آسیابان صاحب! چه انگیزه باعث گردید که فدراسیون فرهنگی ترکان افغانستان ایجاد گردد؟
 
جواب: قبل از همه از شما محترم امان معاشر سپاسگزاری میكنم كه به صفت ژورنالیست آزاد اراده كردید تا در پیشواز چهارمین سالگرد ففتا، با مسئولین فدراسیون مصاحبه یی را انجام بدهید. اما بعد در رابطه به سوال شماعرض نمایم كه: افغانستان کشور کثیر المللیتی است که هریک ازاقوام آن با داشتن تاریخ – فرهنگ و زبان مستقل دریک کشور واحد زندگی میکنند. باتاسف باید گفت که درنتیحه ی سیاست های غیرعادلانه و شوونستی حاکمان سده اخیراقوام تحت ستم کشور بخصوص خلق تورک افغانستان ازتمام حقوق خویش محروم بوده حتی هویت قومی- فرهنگ وزبان ایشان تحت سوال قرار داشت. با درنظرداشت این واقعیت انکار ناپذیر ایجاد فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستسان یک ضرورت مبرم تاریخی بود به خاطراحیا و رشدهویت تاریخی و فرهنگی خلق تورک افغانستان در قطار دیگر اقوام کشور.
 
سوال: به تعریف فدراسیون فرهنگی تركان افغانستان، ترکان شامل کدام اقوام افغانستان میشوند؟
 
جواب: درحالیكه تورك بودن را یك امتیاز نمیشماریم ولی بالآخره هر خلق دارای تعریف مشخصی از لحاظ فرهنگی، تاریخی و زبانی میباشد، در برنامه و اساسنامه فدراسیون تورکان افغانستان، از اقوام اوزبیک، ترکمن، ایماق، قرقز، قزاق، بیات، قزل باش و غیره اقوام و گروپ های اتنیکی که به یکی از شاحه های تورکتبار افغانستان تعلق داشته باشند، نام برده شده است.
سوال: اشخاص که در ایجاد این فدراسیون نقش بازی کرده اند کدام اشخاص اند؟
جواب: اگر چندیكه ما ایجاد ففتا را به شخص نسبت نمیدهیم، ففتا خط فکریی است که به تمام خلق تورک افغانستان تعلق دارد. اما به خاطر وضاحت موضوع باید گفت كه از قرار بعضی یادداشت ها كه فعلا  در آرشیف ففتا موجود است، اولین نشست به خاطر ایجاد یك سازمان دافع منافع خلق تورك افغانستان در پهلوی منافع اقوام دیگر مملكت به تاریخ 23 نوامبر 2002 در شهر دنبوش هالند و دومین نشست به تاریخ 21 دسامبر 2002 در شهر تیلبورگ هالند و سومین آن به تاریخ چهارم جنوری 2003 در شهر اوت هاوزن هالند دایر گردیده و به همین شكل ادامه پیدا كرد که عاقبت به تاریخ 23 مارچ 2008 جلسه مونشن كشور آلمان با اشتراك برخی از شخصیت های فرهنگی و سیاسی خلق تورك افغانستان دایر شده و در مورد تدویر اولین قوریلتای ففتا تصمیم اتخاذ نمود كه به تاریخ هفدهم ماه می 2008 قوریلتای بزرگ با اشتراک 120 تن ازنخبه گان اقوا م تورک تبارکشور در شهر تیلبورگ هالند دایر گردیده و فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان اساس گذاشته شد که ما در آستانه ی تجلیل از چهارمین بهار آن قرار داریم . درین پروسه شخصیت های زیادی از جامعه تورك افغانستان از ممالك مختلف جهان نقش موثر ایفا نمودند. ولی اگر قرار باشد كه افتخارات معنوی اشخاص را در جای خودش مطالعه بكنیم، پس نقش داكتر همت فاریابی در تآسیس ففتا بارز تر جلوه میكند. دیگر اینكه در رابطه به جواب این سوال علاوه گردد، اینست كه در تآسیس ففتا، برخی از شخصیت های فرهنگی جامعه هزاره نیز نقش ارزنده و مهم بازی نمودند.
سوال: برخی افراد فکر میکنند این فدراسیون دارد که نقش منفی ایفا میکند و منظورش تمایز ترکتباران است. نظر شما چیست؟
جواب: ببینید در افغانستان هستند كسانی كه از توهمات و تخیلات ذهنی تاریخ جور میكنند. و اینرا هم فراموش نكنیم كه در افغانستان فاشیسم اوغانی و نژادپرستی آریائی به اوج خود رسیده است. اما خلق تورك افغانستان كه یك بخش مهم جامعه افغانستان را تشكیل میدهد فرهنگ، زبان و هویت آن تا امروز بی رحمانه سركوب گردیده و تاریخ و واقعیت های تاریخی آن قربانی تجعیلات شووینیسم و فاشیسم گردیده است. و حالا كه میخواهد هویت و تاریخ سركوب شده خود را احیا و با دیگران مساویانه زیست نماید، قماش مختلف برتری طلبان، این داعیه را بنام تمایز و تفوق طلبی قلمداد میكند. با تآسف كه این قماش افراد، تلاش میكنند تا اذهان روشنفكران تورك تبار را نیز به بی راهه بكشانند.  به کسانیکه این گونه فکرمیکنند باید که : فدراسیون توركان افغانستان، تورك بودن را هیچگاه امتیازی برای خود نمیداند، بلكه میخواهد كه همه ساكنین این كشور با حفظ زبان، هویت اصلی و افتخارات تاریخی خود در پهلوی همدیگر برادر وار زندگی نمایند. اگر تورکان افغانستان تلاش احیای مجدد فرهنگ و تاریخ زیرپاشده شان را که حق مسلم شان است دارند این به هیچ وجه امتیازطلبی نبوده بلکه آنچه را میخواهند که به ایشان تعلق دارد.  فدراسیون فرهنگی تورکان افقانستان درتفکرو عمل کرد خود مرام نامه که خط فکری اش در آن درج است همیشه اساس قرار داده است . در مرام ففتا چنین آمده است  ما از هیچ کس بیشترنمیخواهیم بلکه آنچه را میخواهیم که حق مسلم یك ملت است . ففتا به خاطرفصل کردن نه- بلکه برای وصل کردن آمده است هدف ما دوستی -برادری و برابری واقعی تمام خلق های افقانستان است.
 
سوال: جنبش ملی اسلامی افغانستان یک سازمان شناخته شده در کشور است علاوه بر اینکه اعضای انرا ترکتباران تشکیل میدهد و به تعداد افراد و اشخاص با دانش از دیگر ملیت ها اعم از پشتون، تاجک ،هزاره پشه یی، بلوچ و …… شامل این سازمان با اعتبار و بین امللی است.روابط فدراسیون با جنبش  چگونه است؟
جواب: بدون شک حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان یک سارمان فرا گیرسیاسی بوده که شامل اقوام مختلف افغانستان است. همان طوریکه از نامش پیداست ففتا سازمان سیاسی نبوده بلکه یک تشکل مستقل فرهنگی است . ما از سیاست های معقول و برجای جنبش ملی اسلامی افغانستان همیشه پشتبانی نموده و با تفاهم كلی دوشادوش با جنبش به خاطر دفاع ازحقوق خلق تورک افغانستان و اشتراک تاثیرگذار و عملی ایشان در قطار دیگر اقوام در حیات سیاسی، اقتصادی وفرهنگی کشور مساعی مشترک داریم.
 
 سوال: شخصی بنام اکبر بای خود را به رسانه ها رییس ترکان افغانستان معرفی می نماید در مورد شما چه میگویید؟
 
جواب: من شخصا با کسی به نام اکبربای آشنای ندارم مرام و خواسته های او را نیز هیچ جایی مطالعه نکرده ام. در اوایل تآسیس ففتا، بعضی ها آگاهانه ویا غیر آگاهانه نام مشابه رئیس ففتا را با كسی بنام اكبر بای  به مغالطه میگرفتند ولی حالا چنین چیز بازار ندارد. آنچه که درین رابطه قابل تعمق است اینست که خلق تورک افغانستان باید آگاه باشند پیروزی ما در وحدت و همبستگی ماست. بدخواهان خلق تورك افغانستان ماهیرانه تلاش دارد با گماشتن افراد و اشخاص خود فروخته و بی خرد ما را از درون درهم شکسته و تخم بی اتفاقی را دربین ما بکارد.
 
سوال: تا به حال این فدراسیوان فرهنگی کدام مسائل را در ارتباط با برنامه خود در منصه ی اجرا قرار داده است؟
 
جواب: خلص گزارش فعالیت های فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان در بیانیه اساسی جرگه دوم به مثابه سومین مجمع عمومی ففتا منعقده هامبورگ آلمان بازتاب یافته است كه میتوان آنرا در سایت ففتا مطالعه كرد. تشریح آنچه ففتا توانسته است دراین مدت کوتاه چهار سال جامعه عمل بپوشاند دراین مصاحبه کاریست بسی مشکل. ولی بطور نمونه میتوان یاد آورشد که ففتا توانسته است از آوان پیدایش اش در اکثریت کشورهای اروپایی – امریکا- و-کانادا و در ولایات تورکستان زمین کشور مان گسترش یافته و به فعالیت خویش آغاز نماید . نشر بیشتر از ده اثر دانشمندان ما به ارتباط تاریخ، زبان و فرهنگ خلق تورك افغانستان كه رقم آن به هزارها جلد کتاب به زبان های توركی (اوزبیکی و ترکمنی) و فارسی میرسد، بخشی دیگری از فعالیت ففتا را تشكیل میدهد. ترتیب، چاپ و انتشار تقویم سال 1391 هجری شمسی با بازتاب چهره ها و شخصیت های فرهنگی وسیاسی، 
ارسال كمك های انساندوستانه در ولایات توركستان زمین در زمان سیلاب ها، اتحاد و همبستگی چندین انجمن های فرهنگی در ولایت های کشور تحت برنامه واحد مثال هاییست که میتوان به افتخار از آن یاد کرد.
 
سوال: تا چه اندازه شما از کار خود در این فدراسیون راضی هستید؟
 
جواب: آنچه را که ففتا انجام داده است به هیج وجهه نمیتواند جواب گوی نیازمندی های جامعه تورک افغانستان بوده و مورد رضایت كامل ما و مردم ما باشد. ولی فراموش نباید کرد كه امکانات مالی ففتا محدود به کمک های اعضای ففتا و برخی از هواداران او بوده و ازطرف هیچ سازمان و یا دولت دیگرتمویل نمیشود .
سوال: روابط فرهنگی این فدراسیون با دیگر سازمانهای فرهنگی داخل میهن و خارج آن چه گونه است؟
جواب : فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان با تمام سارمان های فرهنگی چه در داخل و خارج کشور روابط حسنه ی فرهنگی داشته و در تلاش آنست تا این روابط را وسعت همه جانبه بخشد .
سوال: جناب آسیابان صاحب :در سال 2010 پرده از روی تندیس مجسمه  شاعر توانا و ارباب رنساس شرق علامه علی شیر نوایی در شهر گوولف کانادا برداشته شد در رابطه به فعالیت های فدارسیون فرهنگی در شهر گوولف کانادا معلومات بدهید.
 
جواب: پیشتراشاره کردم که افتخارات ما نه تنها به ما تعلق دارد – بلکه مایه ی افتخارجامعه جهانیست. 
 
امیرالکلام حضرت امیرعلی شیرنوای ازجمله شخصیت هایست که جهان به او میبالد که پرده برداری ازروی مجسمه آن در سال 2010 در شهرگولف کشورکانادا گوای این ادعای ماست. در باره فعالیت های ففتا در کانادا میتوان گفت که ففتا در کانادا به مثابه قسمت مهم تشكیلاتی توانسته است از موجودیت خلق تورك افغانستان و هویت تاریخی آن دیگران را آگاهی داده و به دفاع ازین هویت و زبان آن به پا خیزد. فعالیت های ففتاچی ها در كانادا، همیشه مورد توجه و استقبال مردم ما بوده و از آن به خوشی یاد میكنند.  البته بنابر سنگ اندازی ها و مداخلات بعضی از افراد و اشخاص كه تعریف هویت، تاریخ و زبان به نزد آنها پدیده بی مفهومی است، مشكلاتی هم وجود دارد كه كدر های متعهد ففتا بزودی به این مشكلات فایق خواهند آمد.
 
معاشر: در آخر از شما تشكری میكنم كه به سوالات بنده جواب ارایه فرمودید
 
آسیابان: از شما هم ممنون كه این مصاحبه را با من انجام دادید.
 
امان معاشر خبرنگار آزاد
 

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.