آرشیف

2015-1-16

محمد حسن حکیمی

مشکل مــــــــا با والی بر سرِ چیست؟

 

 
نهادهای مدنی اصلا به خاطر تعدیل قدرت حاکمان،  اعمال ارادۀ مردم، نظارت از عملکرد دولت و جلوگیری از استبداد و تکروی دولتمداران به میان آمده است. از آنجای که وظیفه  ومسوولیتش ایجاب می کند گهگاهی از طریق نوشته ها، سخنرانی ها،  راهپیمایی ها ، مصاحبه ها  وغیره ، از کجروی های حاکمان  انتقاد می کند تا اصلاحی در  رفتار حکومت صورت گیرد و نارضایتی مردم  بیش از حد بالا نگیرد.  نهادهای مدنی غور هم همیشه  به خاطر مسوولیتی که  در برابر جامعه شان  دارند ، اگر عملکرد خلاف مصالح مردم می بیینند سعی می کنند  اذهان عامه را  در مورد آن روشن تر نمایند  و بالای حکومت فشار بیاورند  تا  در  مسیر درست گام بردارند. دولتمردانی که  از این زمینه مناسب اطلاع دارند  و موجودیت نهادهای مدنی  را به خیر مردم و دولت می دانند از این فرصت ها استفاده می کنند و از نهادهای مدنی در  راه بهبود  اوضاع استفاده می برند ؛ اما کسانی هم هستند که این فرصت مناسب  را  درک نمی توانند  و با  سنگرگیری در مقابل نهادهای مدنی ، خود  را با آنها  درگیر می کنند  و به جای اینکه  وظایف اصلی خویش را بخوبی انجام دهند خود  را  و نهادهای مدنی  را مصروف کارهای غیرضروی می سازند و به مردم  و دولت ضربات شدیدی  وارد  می سازند.
والی غور جناب هیواد ازین دسته دولتمردان است  که  انتقاد سالم و سازنده  را خصومت و دشمنی می پندارد  و مخالفت مدنی و  رسانه ای را  تخریب و توطیه فکر می کند و با تصمیم گیری های عجولانه اش  اوضاع  را  پیچیده تر و جنجالی تر می سازد.  به هرحال  ما چرا  با والی غور مشکل داریم ؟  به برخی از آنها در  زیر اشاره می کنیم.
1-  نهادهای مدنی غور  با هیچکدام  از  دولتمردان  به شمول  والی  خصومت شخصی ندارند ، فقط می خواهند از حقوق مردم  ومنافع غور دفاع نمایند.
2-  نهادهای مدنی می خواهند اوضاع امنیتی  ولایت خوب باشد  و سرزمین باستانی غور بیشتر ازین دچار جنجال و خانه جنگی و فقر وبیچارگی نباشد. اما سیاست های  والی غور به جای اینکه امنیت را تأمین نماید ، به جنگ ها و خصومت ها و سرگردانی های مردم ما  می افزاید.  مردم  می گویند  که  در کشکمش های قوم رضا و تایمنی ، مشکلات ولسوالی تیوره، جنجال ملامصطفی و اقوام پهلوان، جنجال نصرالله و محمود، مشکلات  دولتیار  ، یا ضعف اداره  یا رفتار عمدی  والی  باعث بحران آفرینی  و ایجاد مشکل شده است. ما می خواهیم این کشمکش ها و جنجال ها نباشد. آیا این خواسته ما کدام عیب و ایرادی دارد؟
3- نهادهای مدنی  می خواهند که فساد  اداری  و اختلاس  از  ادارات دولتی برچیده شود  یا  حداقل کاهش پیدا نماید ، آیا این خواسته مشکلی دارد؟
4- ما  می خواهیم  روشن باشد که 25 هزار دالری  که از بودجه « مبتنی براجراات والیان» و هشتصد هزار  افغانی دیگری که  در  هر ماه به دسترس والی غور قرار دارد در کدام  راه ها مصرف می شود؟ و آیا این پول واقعا  در جاهای مناسب مصرف می شود؟
5-  ما می خواهیم نحوۀ توزیع زمین های شهرداری و دولتی واضح  و  روشن و شفاف باشد و به مستحقین توزیع گردد  نه به کسانی که چندین خانه و دکان و نمره دارند و همیشه  حق مردم را تلف می نمایند.
6-  ما می فکر می کنیم  والی حق ندارد  پارک کنار « افغان اید »  را  به نام های گوناگون  تصاحب کند ، تا تمام درختان مثمر وغیرمثمر آن خشک شود و ازبین برود و بعد به نام  اقوام و برادران والی توزیع گردد  و به والی غور تعلق گیرد.
7- ما می خواهیم از بازار سیاه خطرناکی  که در مورد توزیع  زمین ایجاد شده است جلوگیری شود  و به حق مردم ما بیشتر ازین جفا صورت نگیرد.
8- ولسوال تیوره به نام محمد نادر که از اقوام والی می باشد در حالی که به طالبان پیوسته اما معاش آن از طرف والی  و دولت حواله شده است که اسناد وجود دارد. آیا این کارها به خیر مردم است؟ ما می گوییم نیست.
9- ما می خواهیم بازسازی ونو سازی بیشتری در غور به میان بیاید و کارها به اهل کار سپرده شود.
 
این خواسته های ما همه به خیر مردم و صلاح این ولایت است و اگر کسی فکر می کند که این نظریات به نفع مردم نیست ، حاجت به جنگ و نزاع وجنجال نیست . بیاید دلایل خود را بگوید و نوشته کند که  به فلان فلان دلیل  این کار ها خوب است و جامعه مدنی نباید  صدای خود را بکشد. در زیر برخی اسنادی که نشان دهنده جنجال آفرینی و ادارۀ نامناسب  والی غور است می آوریم تا نشان دهیم که مشکلات ، همه توسط والی ایجاد شده  و اگر این مشکلات به خیر مردم نیست نباید بیشتر ازین ادامه پیدا کند و مردم را از دولت ناراضی بسازد وغور را به طرف قهقرا ببرد. من دها اسنا د اختلاص والی غور را دیدم که انجام داده بود.
 

مشکل ما با والی ولایت غور عبدالله هیواد بر سر چیست
مشکل ما با والی ولایت غور عبدالله هیواد بر سر چیست
 
مشکل ما با والی ولایت غور عبدالله هیواد بر سر چیست
 
 
 
 
مشکل ما با والی ولایت غور عبدالله هیواد بر سر چیست
 
مشکل ما با والی ولایت غور عبدالله هیواد بر سر چیست
 
مشکل ما با والی ولایت غور عبدالله هیواد بر سر چیست
 
مشکل ما با والی ولایت غور عبدالله هیواد بر سر چیست