آرشیف

2015-1-8

njehanzib

مشکلات غــــــــور حل خواهد شد؟

 

تمام بزرگان ومسئولین دارا ت دولتی در ولایت غور طی یک گرد همای در سالون کنفرانهای مقام ولایت وپس از تبادل افکار وپیشنهادات ونظریات خویش به این نتیجه رسیدن که دریک سفر دسته جمعی به مرکز کشور تمام مشکلات ولایت غور را از نگاه انکشاف متوازن ،عدالت اجتماعی ، رفاه ملی چرا یکسان نیست ؟ آیا غوریهای که در سده های هفتم الی دوازده وبیشتر از آن لقب سلطان وشهنشاه را به خود اختصاص داده بودن از همان تاریخ تاهنوز غوری ها ازجمله مردم این ملت نیست؟ و چرا حکومت مرکزی درین ولایت کوچکترین توجه ندارد ؟
بخاطر دریافت جواب این سوالات بارئیس دولت دیدند مینمایند . هیئت رهبری ولایت غور با جمع از متنفذین وبزرگان به ولایت کابل سفر نمودن تا برای این ولایت فراموش شده کمک وهمکاری های وزارت خانه ها و جلب توجه حکومت مرکز نمایند ،این سفر متشکل از مقام ولایت ، شورای ولایتی،شورای عالی صلح، روئسای سکتوری ، متنفذین و … میباشد، گفته میشود این سفر امید واری های مردم را در بر دارد چون یک کتله عظیم از متنفذین وبزرگان غور بسیج شده بطور واحد جهت رفع مشکلات غور تلاش میورزند ، درمورد اینکه این سفر چه تاثیر در جهت جلب توجه دونر ها وحکومت مرکزی مینماید سوال است که بعد از مدت آشکار خواهد شد ومردم غور شاهد دست آورد این سفر خواهند بود وتمتم مردم بی صبرانه منتظر نتایج بدست آمده ازین سفر هستند تا بدانند بزرگان بمنظور رسانیدن صدای غوریان به پایتخت سفر نمودن آیا سفرشان سمبولیک بوده یا خیر که انشاالله این یک گام بسوی وحدت بیشتر غوریها ویک پارچه گی شان باشد.

 

شماچی نظر دارید؟