آرشیف

2015-2-26

محمد نذیر نصرت

مشکلات اجـتـمـاعــــی ولایت باستانی و تاریخی غور

بنام خالق قلم
مشکلات اجتماعی موجود میان اتباع افغانستان علت اساسی عقب مانی وانحطاط این ملت بزرگ از کاروان ترقی و پیشرفت است که ولایت باستانی و تاریخی غور نیز ازین مشکلات در امان نبوده وباعث جنگ، فقر، جهل، بیسوادی وبیکاری درمیان مردم شده است و آنان را میازارد و سبب گردیده تا مردم ما نتوانند با عزت و سر افراز زنده گی شان را ادامه دهند .
بناً کار بخاطر ترقی وانکشاف اجتماعی افغانستان و به خصوص ولایت غور درابعاد مادی و معنوی وامحای فقر، جهل وسایر امراض اجتماعی، از وجایب فردفرد هموطنان میباشد.
به همین منظور تعدادی از محصلین و جوانان ولایت غور مقیم ولایت هرات تصمیم گرفتند بخاطر ایفای مسئولیت دینی شان به پیشگاه الله متعال و خدمت گذاری صادقانه در برابر مردم رنجدیده ولایت غور دست به ایجاد نهاد اجتماعی یی بنام (شورای محصلین و جوانان ولایت غورمقیم) زنند ، چنانچه الله متعال میفرماید (واعتصیمو بحبل لله جمیعا ولاتفرقو) وهمچنان میفرماید (وامرهم شوری بینهم) تاباشدکه از یکطرف سبب اتحاد، همدلی وهمدیگر پذیری بین محصلین و جوانان گردد وازسوی دیگر بتوانند استعدادها و نیروهای شان را با کوشش های سایر هموطنان یکجا ساخته در خدمت پیشرفت،آرامی وسعادت مردم این مرزو بوم قرار دهند.
که کار روی رسمی سازی و ثبت آن جریان دارد و ان شاالله به آینده نزدیک شاهد فعالیت های رسمی و موثر این شورا خواهید بود.
از الله متعال آرزومندیم تا ما را درین امر خیر توفیق ارزانی فرموده تا ازین راه، خدمت ارزنده ای به میهن و هم میهنان خویش تقدیم نماییم.

محمد نذیر نصرت
شهر هرات
05/حوت/1393