آرشیف

2014-11-17

مولانا کبیر فرخاری

مشاعره

از خــامه ی خیــال اثــر  می کشیم ما

دشمن به جای دوست ببر می کشیم ما
گـردم قــوی چـو پتک به آیین مردمی
از آســتین  سنگ  شــرر می کشیم ما
خــونابه از دو چشم هـنر بین روزگار
از غم بجای خــون جگر می کشیم ما
تا دامــن صدف  نشود غرقه در فساد
از پیچ و تاب رشته گهر می کشیم ما
مغزم بــرای مــن نشود رهنمون اگــر
سـر از بساط دور هجــر می کشیم ما
خرمن کنیم دانه ی گندوم به صد عذاب
خون از دو ران و پشت بقر می کشیم ما
قاتل منــم به نــسل بشر در بسیط خاک
خــونپاره از درون سکــر می کشیم ما
دین با خرد  چگونه  نگیرد رهی ستیز
نقب قــوی  ز کــفر  بتر   می کشیم ما
"فــرخاری" از عــنایت یاران ترقــدم
از نــای خشک قــند شکر می کشیم ما
 
مولانا عبدالکبیر فرخاری
ونکوور کانادا
ترتیب و ارسال کننده: امان معاشر
فبروری 26 -2012