آرشیف

2015-12-21

امان معاشر

مشاعره ی شفیقه یارقین با عزیز فاریابی

چند سخن برای دوکتور شفیقه (یارقین)
محترمه شفیقه (یارقین)؛
صحت و بهروزی شما آرزوست
در کشور ما افغانستان زن به مثابه کنیز در خانواده  ها و  فامیل در نظر ها بی ارزش  محسوب میشود. و در برخی مناطق وضع ازین  حالت بد تر است.
در محلات دور از تمدن خرید و فروش زنان برای مردان یک حق مشروع و مروج است و سنگین ترین کار ها را زن اجرا می نماید .
 

ادامه مطلب اینجا