آرشیف

2018-8-13

mazizi

مشاعره با جناب حافظ اکبری شاعر جوان وخوش قریحه
 

امروز صبح وقت وقتی جناب حافظ اکبری شاعر جوان وخوش قریحه طنزی را که بنده بجواب استاد اسیر نوشته بودم قرائت کرده بودند ؛ فی البدیهه این شعررا برای تقدیر از شعر من سروده بودند ومن نیز بعد از قرائت شعرشان شعر دیگری را فی البدیهه نوشته وسپس ایشان نیز مجددا شعر دیگری را فی البدیهه نوشته بودند که بغرض خوانش دوستان باشتراک میگزارم

 

شعر زیبای حافظ اکبری
 

استاد سخن، مرد سخن‌ساز، عزیزی

با طبع روان، قافیه‌پرداز، عزیزی

 

با زمزمهٔ شعر و غزل‌های لطیفش

بر این دل ماتم‌زده، دمساز، عزیزی

 

ریزد گهر از کلک هنرزای شریفش

آیین ادب را علَم‌افراز، عزیزی

 

هم شاعر پر دغدغه، هم عارف باالله

هم عاشق شیدا و نظرباز، عزیزی

 

چون بلبلِ گل‌پرورِ پرخوانِ چمن‌ها

هر لحظه کند شوق دل ابراز، عزیزی

 

بر مستبدین داشته پیغام رسایی

هر آینه چون تیغ سرانداز، عزیزی

 

هرچند مقیم است به دور از وطن اما

هردم به وطندارِ خود انباز، عزیزی

 

خواهم ز خداوند که پاینده بماند

چون حافظ مستانهٔ شیراز، عزیزی

 

حافظ اکبرے

 

بجواب شعر زیبای حافظ اکبری

****************************

بر تو میگویم سلام ای اکبری!

شاعر شیرین کلام ای اکبری !

 

در طریق دعوت حق دائما

تیغ داری در نیام ای اکبری!

 

تیغ تو در این مسیر راه حق

خامه و شعــر وپیام ای اکبری!

 

سحـــر واعجاز سرود وشعر تو

می پسندد خاص وعام ای اکبری!

 

با چنین نظم روانت یار من

مانده ای سنگ تمام ای اکبری!

 

از خُم عشــــق وسبوی عـــــارفان

نوش کردی پیک و جام ای اکبری

 

میوه های شعر تو بس پخته اند

در میانش نیست خام ای اکبری!

 

کاش می دیدم ترا وقت سفــــر

چند روزی صبح وشام ای اکبری!

 

لطف کردی بیشمار ای یارمن

برمن گم گشته نام ای اکبری

 

طول عمر وصحت وآسوده گی

بر تو میخواهم تمام ای اکبری

 

از « عزیزی» بر در رب الجلیل

این دعــــا باشــــد مدام ای اکبری

پایان

——————–

صبح وقت پنجشنبه ساعت 08:12

02-08-2018

شعر جناب حافظ اکبری بجواب شعر فوق

***********************

فراوان درود و فراوان سلام

حضور تو ای شاعر خوشکلام

 

ز لطف بزرگت فراوان سپاس

که داری مداوم به من اهتمام

 

تو مرد بزرگی، تو انسان نیک

تویی با وقار و تویی نیک‌نام

 

به نزدم تو تنها نه یک شاعری

تویی عارف واجب الاحترام

 

به من این سعادت بس آید که تو

بخوانی مرا یار خود ای همام

 

تو شهباز گردون علم و ادب

تو با معرفت، شخص والامقام

 

ز یزدان برایت دعا می‌کنم

که باشی به قید سلامت مدام

حافظ اکبری

———–

 

بجواب شعر دوم حافظ اکبری که عنوانی من سروده بودند :

****************************

اکبری دل می برد اشعار تو

هر سرود ونغمــۀ این تارتـو

 

باغ دل ها رابهاری میکنی

با چنین باران این گفتار خود

 

چشم هارا خیره میسازی کنون

با نمـــــای گلشن وگزار تو

 

سینه ات گنجینه قــرآن پاک

شکر کن با مایه بسیــار تـو

 

نور قرآن نور دین ومعرفت

پرتو افشــانی کند انــوار تو

 

در مصاف دشمن شیطان ونفس

نصرت حق با چنین پیکار تو

 

بر نشیب ویا فراز زندگی

امتحان حضرت دادار تو

 

«اکبری»! باید صبوری درسفر

تا رســـی در انتهـــای کار تــو

 

امتحای زیادی پیشروست

تا بگردی لایـــق دیــدار تو

 

از خدا خواهد « عزیزی« دائما

لطف حـــق بادا همیشه یار تــو

 

پایان

—————————-

م – ع – عزیزی

روز جمعه ساعت :17:05

03-08-2018