آرشیف

2019-2-5

الحاج امین الدین سعـیـدی

مسجد براق در بیت المقدس

بُراق نام مرکبی است که رسول الله صلی الله علیه وسلم در سفر اسمانی خویش در شب معراج فاصله راه بین مسجد الحرام در مکه معظمه ومسجد الاقصی را طی نمود.
محدثین می نویسند :که‌ اسراء از مکه‌ به‌ سوی‌ بیت‌المقدس‌ بر مرکبی‌ به‌ نام‌ «براق‌» انجام‌ گرفت‌ است وزمانیکه رسول‌ الله صلی الله علیه و سلم به‌ دروازه‌ مسجد الاقصی‌ تشریف می اورند ،«براق‌»خویش  را در محل بست  و به‌ مسجد داخل و‌ دو رکعت‌ نماز تحیه‌ مسجد را در قبله‌ آن‌ گزاردند، سپس‌ با جبرئیل علیه السلام به‌ معراج‌ رفتند و معراجشان‌ مانند زینه ‌ پله‌ به‌ پله‌ «سُلَم» دانسته   که‌ از یک‌ پله‌ به‌ پله‌ دیگر آن‌ صعود می‌کردند، در این‌ عروج ‌ابتدا به‌ آسمان‌ دنیا و سپس‌ به‌ بقیه‌ آسمانهای‌ هفت‌گانه‌ صعود کردند و برخی دیگراز مفسرین  معراج را بر بال جبرئیل دانسته‌اند.  رسول الله صلی الله علیه وسلم در این سفر  از عجایب‌ و آیات‌ دیدند آنچه‌ دیدند و آن‌گاه‌ همان‌ مسیر را برگشته‌ بار دیگر به‌ مسجدالاقصی‌آمدند و با انبیاء علیهم السلام نماز جماعت‌ گزارده‌ و در نماز امام‌ ایشان‌ شدند آن‌گاه‌ در همان‌ شب‌ مجددا سوار بر براق‌ به‌ مکه‌ برگشتند. 
امام احمد بن حنبل در حدیث اسراء به نقل از انس بن مالک روایت کرده است که رسول خداوند فرمودند: « با براق که چهارپایی سفید رنگ بلندتر از دراز گوش و کوتاه تر از قاطر است و سمش را تا آخر بینایی اش می کشید به بیت المقدس آمدم و آن را به حلقه ای بستم سپس وارد شدم و دو رکعت نماز به جای آوردم سپس خارج شدم … تا پایان » 
(مسند احمد بن حنبل، جلد 10، صفحه، 480.) 

ادامه مطلب در اینجا