آرشیف

2014-12-25

سید محمد نبی عندلیب علوی

مسافر!

 

شبی ظلمت به پایان میر سد آخر
سپیده مژده خواهد داد از مشرق
طلوعِ آرزو روزی ، ستیغِ کوه را ، رنگین خواهد کرد
تُـهـی از کوله بار غـــــم ،
به آغوشِ وفا ومهر میهن ، باز خواهی گشت
تو روزی ، باز خواهی گشت!
تورا این غصه ها ،بدرود خواهد گفت
توبا لبهای لرزانت…
هزاران بوسه را بر سنگ ،سنگ و
ذره،ذره خا ک میهن هدیه خواهی داد
چمن را سنبل وریحان خواهی کشت
به زیری چتربرگ بید،
به روی شاخه های گل
قناری بازخواهد خواند
قدومت را مبارک باد خواهد گفت.
مسافر میرسد آن روز !
**

سید محمد نبی عند لیب علوی مقیم ایران .
18/11/1391
nabiandalib@yahoo.com