آرشیف

2015-1-16

محمد حسن حکیمی

مسابقه: گامی دیگــر از حرکت 93 غوری هـا

 

حرکت 93 غوری ها به خاطر رشد ورزش و تشویق وترغیب جوانان مسابقه اي را تحت نام « من برای آینده بهترافغانستان رای می دهم» برای سهمگیری در انتخابات مسابقه دوش به راه می اندازد. این مسابقه از حصه سوم دره قاضی تا استدیوم ورزشی شهر چغچران ادامه می یابد.

برای مقام اول تا چهارم، جوایز نقدی ازطرف حرکت 93 غوری ها داده می شود.

زمان ثبت نام: از تاريخ 24/11/1392الي چهارشنبه 30/11/1392

مكان ثبت نام: فدراسيون فوتبال نمبرتماس :0798169425

زمان برگزاري مسابقه: ساعت 9 صبح پنج شنبه 1/ 12 / 92

محل تجمع: استاديوم ورزشي