آرشیف

2015-1-25

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

مسئول محترم تیم مطبوعاتی PRT غور سخن میگوید

 

دیروز در حدود ساعات 11 قبل ازظهر لیدر تیم مطبوعاتی تیم PRT در مقر آن تیم به منظور بر گزاری کنفرانس مطبوعاتی راجع به حادثات اخیر در مرکز غور همه ژورنالستان را بحضور پذیرفت: موضوع کنفرانس «به اثر حمله انتحاری به درب کمپ PRT غور خود انتحار کننده نابود شد»

لیدر محترم تیم مطبوعاتی PRT آغازین این گونه موضوع را دنبال فرمودند. طوریکه همگان اطلاع دارید به تاریخ 21 ماه میزان مطابق 13 ماه اکتوبر سال روان یک مرد انتحار کننده خودش را به درب قراول PRT در مرکز غور منفجر ساخت.

آری این حادثه احوالی بامداد زمانی رخ داد که گارد های داخلی و خارجی با هوشیاری نظامی مرد انتحار کننده را زیر دید قوی قرار داده بودند که لاجرم دست به انتحار شخصی خود زد که خطرات جانی و مالی خوشبختانه در قبال نداشت.

به گونه که همه آگاه اید تیم بازسازی ولایتی در سال 2005 به ولایت غور آغاز به فعالیت نمود از آنروز به بعد شمار زیادِ از سربازان کشور لیتوانیا خانه و خانواده شان را ترک گفتند تا به غور آمده با مردم محروم این ولایت کمک های انسانی نمایند PRT تا حال در عرصه های امنیت، بازسازی مساجد و فراهم آوری بلند گو و فرش کمک های قابل ملاحظه را به عرصه های دینی ارائه نموده است که ریاست محترم حج و اوقاف در آگاهی کامل قرار دارد اعمار مکاتب، کلینک های صحی در بازسازی و اعمار جاده و پلچک ها و برای شاگردان مکاتب غذا، رخت و مواد درسی فراهم نموده است.

آری از  تربیه پولیس محلی حمایت کامل نموده و موتر سایکل ها، جنراتور ها جهت سهولت کار شان در عرصه های امنیتی فراهم نموده است.

PRT در پنج سال گذشته هیچ گاه به اشخاص بیگناه آسیب نرسانیده ایشان را همواره کمک نموده است و هوشیارانه عمل کرده. ما در واقع نمیخواهیم حیاتی انسانِ در معرض خطر قرار گیرد ما میدانیم که مردم با دیانت غور خواهان صلح، امنیت، پیشرفت در ولایت خود اند PRT ولایتی غور با آوردن این دو پدیده مردم غور را کمک نموده کمک مینماید و کمک خواهد کرد ما تا زمانی بنا به دعوت افغانستان در کشور شما باقی خواهیم ماند که قابل پذیرش حکومت شما باشد. منظور از حضور ما کمک به مردم افغانستان است نه حکم روائی در قلم رو افغانستان، کشور از شماست و این خاک مقدس متعلق به شماست مسئولیت اینده میهن خود را دارند. حمله انتحاری روز های اخیر و هنچنان حادثات قبل از آن به این مفهوم نخواهند بود که PRT ولایتی برای دشمنان مردم افغانستان اجازه دهد که پیشرفت های قابل دید را در غور تضعیف کنند هیچ یک از اعمال ضد انسانی این تروریستان نمیتواند مناسبات دوستانه مردم غور و PRT غور را به هم بزنند.