آرشیف

2015-1-25

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

مسئایل و پرابلم هایکه در معارف غور انتظار قلم مطبوعـات را دارد

 

 صد دل را یک دل نموده رخ به خدا قلم مان به سوی جام مینگاریم:
از حق نا حقی های معارف غور حال دلم گرفته
در معارف غور کادر های خوب و باوقارم آرزوست
البته به اجازه خورشید عرفان شرق: توکلت علی الله میرویم رخ به موضوعی که پیش کشیدیم. سر درب خانقاه شیخ ابوالحسن خرقانی خود عالیجناب نوشته فرموده بودند (هر که درین سرا در آید نانش دهید و از ایمانش مپرسید آنکه به بارگاه خدا به جان ارزد البته به خوان ابوالحسن به نان ارزد) خیلی متاسفیم که در ملک من و شما غور نه تنها نان عطا نمیفرمایند بلکه نان را از آدم ها میگیرند.
خواننده های عزیز جام آنهایکه کالبد شان در غور حضور فزیکی دارند: چرا در مناسبات مان در مناسبت های فرهنگی، اجتماعی، بازرگانی به خطا میرویم از آن خوبی های که ادبیات کهن فارسی با خود دارد من و شما دانش آموزان عزیز دبستان های غور را به دور رانده اند بیائین خوبی ها را، آدم دوستی ها را از جناب شیخ ابوالحسن خرقانی فرا گیریم نه آنچه معارف غور با حق ناحقی های که دارد ما را بدان سو که دارند میکشانند چشمان ما باز و پیش پا مان را خود ببینیم شرایط کنونی وطن از ما میخواهد تا خیلی محطاط باشیم و با ادبیات کلاسیک غنی که داریم سخت احترام و عزت قائل باشیم ما دیروز داریم اینکه امروز مان را از ما گرفته اند به کمک دیروز میتوانیم مشکلات را از سر راه مان برداریم.
در معارف غور هستند و بودند معتبرینیکه میگفتند: من از فلان قبیله ام اصل و نصبم ایجاب نمیکند که از او اطاعت بکنم و این کرسی را به پول خریده ام ماه ها در کابل سرگردانی کشیده ام تا بدستش آورده ام.
به اجازه شما پیش رخ استاد مان، استاد با عزت مان استاد گل حضرت خان دیوار که قبه از نور اند که در ملک غور میتابند و به درخشش اند سلامتی به ایشان از خداوند آرزو مینمائیم دیگر روسای معارف غور را رسم بدان است. منم رستم دستان منم وابسته فلان شیر و فلان ببر بیابان نترسم ز فلان دژخیم و فلان گبر بیابان آری منم سام نریمان….. من که با شما مینویسم به هیچ هژبری، ببری، گبری به هیچ دژخیم بیابانی وابستگی ندارم چندین بار مراجعه نموده ام هژبریان زورمند که هستند و از معارف رفتند مرا رد نموده اند……. سایت جام که از معنویت قوی در غور از احترام همگان برخوردار است و همه به نوشته هاش ارج قائل اند مشکل را نوشتیم بعد از نشر توجه زورمندان زورگوی معارف غور را به خود میکشاند.
 
سپاس مر شما را
یعقوبیان فیروزکوهی از ملک غور