آرشیف

2017-12-19

گل رحمان فراز

“مزارِ” که بی “نور” شد!

استاد عطا محمد نور والی ولایت بلخ، از سران برجسته و متنفذ حزب جمعیت اسلامی و از تأثیر گذار ترین چهره های مشهور جهادی و سیاسی کشور محسوب می شود که در بین اقوام و اقشار مختلف از جایگاه بخصوص و از شخصیت منحصر به فرد برخوردار است که حدوداً پانزده سال می شود عهده دار این سمت می باشد.
عطامحمد نور در طول مأموریت خویش بحیث والی این ولایت از خود توانایی، رشادت، افتخارات و جایگاه ویژه باز نمود. برای آقای نور، ایجاد تحولات و تغییرات مثبت همه چیز بود. او صرف نظر از موضوعات قومی، سمتی، لسانی و حزبی همه مردم بلخ را زیر چتر حمایت و تحت شعاع ترغیب اش قرار داد، با قوماندان های مسلح غیر مسئول و زورگويان مبارزه کرد تا اینکه بلاخره بلخ را از وجود ستون های پنجم و افراد فرصت طلب پاک نموده و زمینه ایجاد توسعه و ایجاد امنیت نسبی را فراهم نماید.
حامیان و طرفداران عطامحمد نور کشور شمول است. وی طرفداران خویش را در اوج اوج قلعه های کوه، در عمق عمق اعماق دره ها داراست. روند جلب و جذب آقای نور عالی است. او با موضع گیری های جدی و غرور آمیز اش همگان را رام و آشفته حرکت، راه و کیش خود می سازد. که این از خصوصیات بارز یک سیاست مدار بلند پرواز موفق بشمار می رود
استاد عطا در شمال نه تنها یک والی پیشگام است بلکه نماد انکشاف و توسعه را می توان از مدیریت توانای جناب ایشان جستجو کرد و نقش وی را به عنوان یک امپراتور برای رهبری امپراتوری سمت شمال دانست. خیلی ها کوشیدند تا این مأموریت را از ایشان بگیرند که ژنرال دوستم را بجان شان انداختند ولی نتوانستند کاری کنند چون بیشتر از اینکه با آقای نور طرف باشند با مردم عوام و طرفداران باخته ایشان طرف بودند
حالا که صدای دهل برکناری استاد عطا محمد نور از سمت والی بلخ توسط تیم ارگ نواخته می شود، معلوم است که این عملکرد پیامد خوبی را در پی نخواهد داشت و هیچ کس همانند آقای نور نمی تواند بزودی با وضعیت عمومی بلخ خود را عیار کند و بتواند روند تنظیم شده فعلی را بشکل مناسب اش نمایندگی کند.
برکنار نمودن و تأیید استعفای آقای نور به احتمال قوی به ضرر دولت حکومت وحدت ملی خواهد بود. بلخ امنیت نسبتی اش از بین خواهد رفت و افراد فرصت طلب فرصت تشنج را پیدا خواهد کرد. در همین حال آقای نور زمان بیشتر برای تبلیغ و فعالیت علیه دولت پیدا خواهد کرد و گلیم گسترده حکومت را با هم پیمان شدن با مخالفان این دولت جمع خواهد کرد.پس، زیبنده است تا دولت در روند تصمیم گیری اش در رابطه به تعیین والی بلخ تجدید نظر نماید تا از هرج و مرج سیاسی جلوگیری صورت گیرد. این کار آقای غنی همانند عملکرد شاه نادر غدار با کلکانی است که در سر ورق قرآن کریم عهدنامه نوشتند ولی تعهد شان را زیر پا کردند.

با مهر 
گل رحمان فراز