X

آرشیف

مرگ اسامه در کاهش آشوب های جهان و منطقه تأثیر ندارد

سالهاست که از حیات وممات اسامه اطلاع دقیق در دست نیست..اما چندین بار خبر مرگ آن بدست رسانه ها سپرده شده است که صحت وسقم این ادعاها نیز بطور قطعی تأئید نشده است؛ واقعیت این است که حیات وممات اسامه در افزایش ویا کاهش آشوب های منطقه وجهان هیچ اثر ندارد.ومرگ وزندگی اسامه نیز بیک معما تبدیل شده است: برای اولین بارپرويز مشرف رئيس جمهوری پاكستان گفته بود احتمال زياد می رود كه اسامه بن لادن مرده باشد. اوبرای اولین بار بتاریخ 22 دیسیمبر 2002  برای يك ديدار رسمی که در چين به سر می برد، در يك كنفرانس مطبوعاتی گفت  اسامه بن لادن ، كه آمريكا وی را متهم اصلی وقايع يازدهم سپتامبر می داند، ممكن است در جريان بمباران افغانستان توسط هواپيماهای آمريكايی كشته شده باشد.ویا از مریضی که داشته جان باخته باشد.

به تعقیب آن پرویز مشرف حین سفر به آمریکا مجددا زنده بودن اسامه راتأئید کرد؛ این درحال بود که اردوئی پاکستان در خطوط مرزی افغانستان با طالبان سر گرم نبرد فر مایشی بودند وپرویز مشرف عدم دست آورد اردوئی پاکستانرا دلیل زنده بودن اسامه دانست که این یک گمان بود.بعد ازینکه کمک های مالی هنگفت از آمریکا وبریتانیا در یافت نمود .دوباره رد پائی اسامه نا پدید شد. پرويز مشرف، رئيس جمهوری پاکستان، گفت حدود هشت تا ده ماه قبل، نيروهای ارتش و ماموران امنيتی پاکستان در ماموريت جستجو برای اسامه بن لادن در مرز مشترک اين کشور و افغانستان توانسته بودند به بازداشت رهبر شبکه القاعده نزديک شوند اما وی موفق شد از دست آنان بگريزد.

ازان به بعد باردیگر در سال 2004 نیز خبر مرگ اسامه در یک سایت انترنیتی مربوط به افراطیون بنام منبر اهل تسنن  پخش گردید.قلم المجاهدين كه نام مستعار يكي از رهبران بنيادگرائي اين سايت اينترنتي است، گفت: بن لادن مرد. كجا هستند كساني كه بر سر و صورت بزنند؟ كجايند آنهايي كه به خاطر مرگ بن لادن گريه كنند؟ كجايند كساني كه خود را از برج‌ها و ساختمان‌هاي بلند به پايين پرت كنند؟ كجايند آنهايي كه با ناله‌هايشان قلبها را پاره پاره كنند؟

به هر حال سالها میگذرد که داستان حیات وممات اسامه زبان بزبان نقل میشود اما اسناد وشواهد مثبت وقطعی در زمینه وجود ندارد..هرچند حیات وممات اسامه برای مقامات پاکستانی خصوصا دستگاهائی استخباراتی آن کاملا روشن است؛ چون اسامه حین مریضی تحت مراقبت وپرستاری متخصصین پاکستانی قرارداشت وحتی پر هیزانه آن از طرف دستگاه استخباراتی پاکستان تهیه میگردید .

ازان گذشته احمد زیدان خبر نگار فعلی تلویزیون الجزیره در اسلام آباد خیلی ها خورد سن بود که در خدمت اسامه وحکمتیار قرار داشت وحال هم از مطمئن ترین افراد در بار شان بحساب میأید واو فعلا هم میداند حکمتیار کجاست وسر نوشت اسامه چه هست وبا ایشان نهایت غمشریکی دارد…چنانچه یک ماه قبل وقتی خبر دستگیری ملا دادالله شایع شد احمد زیدان طور عاجل در یک محل که که بمناطق ولایت آشوب زدۀ هلمند شباهت داشت طور زنده با ملا دادالله که صد ها تن از طالبان مسلح با سلاح های مختلف در اطرافش حلقه زده بودند مصاحبه کرد واز طریق تلویزیون الجزیره همان لحظه پخش شد که بدین ترتیب ادعای رسانه هارا عاجل ومستند تکذیب نمود.خلاصه دستگاه استخباراتی پاکستان درست میداند که سر نوشت اسامه چه هست احتمالا سیا نیز در جریان باشد تنها جهان را ببازی گرفته اند.

وحال بار دیگر خبر مرگ اسامه توسط رسانه ها به نقل از خبر گذاری دستگاه های مخفی فرانسه نشر میشود که گویا اسامه در اثر مریضی مرده است….وصاحب نظران هم در مورد شک وتردید میکنند…به نظر بنده اسامه اگر زنده هم باشد دیگر در حکم زنده ها نیست چون او حین عملیات آمریکائیها در توره بوره شدیدا مریض بود ودر چنین شرائط بدی چطور میتواند تا حال بحالت نور مال قرار داشته باشد والقاعده را رهبری کند.از طرف تا هنوز تصویر تلویزیونی مؤثق بجز نوار های صوتی مغشوش از وی نشر نشده است.حدس زده میشودهمان اظهارات سال 2002 پرویز مشرف که به مردن اسامه اشاره داشت از واقعیت دورنباشد.

اما اینکه چرا دوباره مقامات پاکستانی حیات آنرا تأئید میکنند شاید بخاطر این باشد تا از باداران خود بخاطر مبارزه با اسامه باج بگیرند؛ ویا اینکه مقامات کاخ سفید که با استخبارات پاکستان یکجا کار میکنند بخاطر توجیح حضور خود در منطقه برحیات وخطر اسامه تأکیدورزند وپاکستان هم باید با ایشان هم آهنگی کند…حال که مقامات پاکستانی تحت فشار شدید جامعه جهانی وآمریکا قرار دارند شاید بگویند اسامه مرده است دیگر دست از سر ما بر دارید.

 مرگ اسامه چه تآثیر بر اوضاع جهان ومنطقه دارد؟ هیچ ؛همان تأثیر که مرگ ابومصعب الزرقاوی در عراق داشت..با کشته شدن ابومصعب وضعیت در عراق بد تر شده است انفجار ها وانتحار بیشتر از گذشته است پس معلوم میشود که انگیزه ها در ادامه آشوب بیشتر نقش دارد تا وجود افراد چون اسامه..به هر پیمانه که دامنۀ اشغال وسیعترمی شود به همان تناسب بنیاد گرائی در جهان گسترده تر میگردد وانگیزه های بنیاد گرائی در گوشه وکنارجهان بیشتر جوانه می زند.چنانچه باهجوم آمریکا به افغانستان وبعدا عراق بنیاد گرائی در جهان تقویت یافته حتی در کشور های غربی..در کشور های اسلامی مردم در انتخابات آزاد به بنیاد گرائی رأئی دادند؛ نمونه های آنرا در انتخابات پاکستان وپیروزی جبهه متحد عمل در صوبه سرحد وپیروزی جنبش اسلامی در ترکیه وحماس در فلسطین وپیروزی های محاکم شرعی در سومالی وامثالهم می بینید که همه زاده اشغال وتجاوز آمریکا ومتحدینش درجهان ومنطقه است.

 شاید افراد ومؤ سسات زیاد باشند که در تضاد با رژیم نوع طالبان قرار دارند اما این به آن معنی نیست که از آمریکا دل خوش دارند هرگز نه؛ آمریکائیها در خارج از آمریکا بهتر از طالبان عمل نکرده اند که بارها نمونه های آن تکرار شده است…همه میدانند که مقاومت نتیجه فشار است واین فشار در افغانستان مردم را در پهلوی طالبان قرار داده است؛ قتل هزارتن در یک ماه بنام طالب در جنوب کشور چه ثمرات ببار میآورد؟یقینانتیجه آن پناه بردن ورثه این هزار تن به جبهه طالبان است وبس..یادم میآید خورد بودم باغبان را دیدم که با چوب سطبر شاخه های درخت آلو را سخت میکوبید پرسیدم چرا شاخه های درخت را میشکنانی ؟ در جوابم گفت امسال این درخت کم بار آورده بود حال میزنم تا شاخه های خوردآن بشکند وشاخه های کلان که زخمی شود سال آینده زیاد بار میآورد..تعجب کردم از بزرگان پرسیدم گفتند این تجربه صحی است ؛در واقع آمریکائیها ازطالبان درخت آلو ساخته اند….با زخمی نمودن این درخت ثمر آنرا زیاد میسازند..

حال که آمریکائیها این شاخ را با آور ساخته اند از شکست آن در عرضه نظامی اظهار عجز وناتوانی مینمایندچنانچه رئیس حزب اکثریت سنائی آمریکا حین دیدار از ولایت زابل طالبان را قدرت شکست ناپذیر اعلام نمود واز اشتراک شان در حکومت سخن گفت…بعد ازینکه مردم را بار دیگر به هم دشمن ساخت از آمدن طالبان به حاکمیت صحبت میکنند..بهتر بود آمریکا بعد از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان گلیم خودرا از شهر ها ودهات افغانستان جمع میکرد وبه احداث پایگاه ها در مرز بین پاکستان وافغانستان اکتفا مینمود.عام وخاص را تلاشی نمیکرد ومردم سنتی افغانستان را عقده مند نمیساخت.ودشمنی را تا این حد عمیق وریشه دار نمیکرد.

اسامه که در واقع دست پرورده آمریکا است کشور وملت مارا به به خاکسترغم نشاند بهانه شد برای حضور قوائی آمریکا در منطقه وبرگه شد برای پیروزی احزاب سیاسی آمریکا در مبارزات انتخاباتی.چنانچه بانزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری آمریکا وضرورت بهره گیری جمهوریخواهان بویژه جرج بوش از یک سوژه تبلیغاتی قوی، مسئله مرگ اسامه بن لادن را گاه ازطریق دستگاه های استخباراتی سعودی وگاه فرانسه به گوش مردم آمریکا می رساند این همه تبلیغات غیر مستقیم استفاده از عنصر زمان برای مبارزات انتخاباتی جرج بوش است. از طرفی دیگر اخیرا " ایمن الظواهری" دستیار "اسامه بن لادن" در یک حرکت تبلیغاتی جدید با ارسال نوارهای صوتی  به شبکه های ماهواره ای عربی، آمریکا را بشدت مورد تهدید قرار داد. وی دراین نوار کوشیده است تا مسائل مبتلا به، جهان اسلام مانند منع حجاب درفرانسه، تخریب منازل مسکونی فلسطینیان توسط رژیم اسرائیل، حمله اسرائیل به لبنان وقتل عام مردم بیگناه وویران نمودن زیر بنا هائی اقتصادی آن کشور؛ قتل مردم عراق وافغانستان توسط نیروهای آمریکائی ودیکتاتوری درجهان عرب را مطرح سازد تا ازاین رهگذر افکارعمومی جهان اسلام را به خود جلب کند. ازسوی دیگر عدم ارسال هرگونه پیامی از سوی اسامه بن لادن برای شبکه های تلویزیونی عربی طی چند ماه گذشته ،این شایعات را قوت بخشیده  است که بن لادن احتمالا از مدتها پیش مرده  است. آگاهان به خصوصیات روحی و ویژگی های اخلاقی اسامه بن لادن و ایمن الظواهری عقیده دارند که این دو تن تحت هیچ شرایطی خود را تسلیم نیروهای آمریکایی نخواهند کرد..
 

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.