آرشیف

2018-12-25

محمد سرور انوری غوری

مروری مختصر به تاريخ افغا نستان:

 

 تعریف تاریخ :  درلغت به معنای وقت ,زمان ,سنه وتعین نمودن زمان ومکان یک حادثه میباشد. دراصطلاح عبارت از علم اجتماعی است که وظیه آن تشریح وتفسیر تمام رویدادها وتحولات عمومی جامعه بشری در قید یک زمان ومکان بادرنظرداشت علل ومعلول بیان میدارد وبادرنظرداشت ثمره آن درمورد آینده بطور نسبی پیشبینی مینماید(چه وقت , چگونه وچه واقع شد )  .مورخان از منابع مختلفی همچون سوابق نوشته یا چاپ شده؛ مصاحبه (تاریخ شفاهی) و باستان شناسی استفاده می‌نمایند.  به حوادث و اتفاقاتی که قبل از نگارشهای انسانها اتفاق افتاده اند؛ ما قبل تاریخ یا پیش تاریخ گفته می‌شود ؛ دوره هاى پيش از مهاجرت آريايى ها ، در اين محدوده مى گنجد . درمورد افغانستان باستان اثار زیادی ازسوی دانشمندان وتاریخ نویسان تحریر گردیده  که يكى از مهم ترين مولفانى كه با تحقيق و تتبع , گوشه هايى از تاريك اين دوره تاريخى را روشنايى بخشیده است  "جورج كامرون " شرق شناس امریکایی است كه كتاب معروف خود « در سپيده دم تاريخ» بتاريخ خراسان اختصاص داده است. تلاش كامرون در روشنایی زواياى تاريك باستانى اين سرزمين، در واقع روشن ساختن اين گوشه هاى مبهم تاريخى است كه مى توان به معلوماتهاى تازه اى دست يافت.                                                                                                    اما واقعيت اين است كه بخش عمده اى از تاريخ باستان ما در دل شهر هاى ويران شده مفقودشده است كه به تدريج از دل خاك سر بر مى آورند و آنچنان غبار گرفته و ويران شده اند كه شناخت شان محتاج سال ها مطالعه و تحقيق است . به منظور رسیدن به معلومات وآشنایی به برگهای زرین تاریخ این سرزمین زیبا  , بجاخواهد بود تا تاریخ افغانستان رادر سه بخش مطالعه نمایم:
1
– قرون اولیا  ( دوره اریانا وماقبل آن  الی  شروع دوره خراسان ) 
2 – 
قرون وسطی (ازشروع دوره خراسان الی 1747 میلادی )
3- قرون معاصر (ازشروع امپراطوری احمدشاه ابدالی  تا اکنون )