آرشیف

2020-10-2

محمد اسحاق ثنا

مرد خرد

در سوگ دوست دانشمند جناب شاد روان همایون باختریانی.

(همایون) نام تو از خاطرم آسان نرود 
هرگز از دیده ام آن چهره ای خندان نرود

خلق و خوی تو و آثار گرانمایه ای تو 
جاویدان ماند و از یاد عزیزان نرود

دوستت روزی بیاید به سری قبر تو چون
خفته در خواب ترا بیند و گریان نرود

بار اندوه ترا هر که کشد میدانم 
برود گر که به ره نیست که لرزان نرود

روی تو شاد و بهشت باد نصیبت یا رب 
این دعا هیچگاه از مجمع یاران نرود

رفتی و کردی سفر سوی جهان ابدی 
یادی تو زنده و ای دوست تر از جان نرود

هر کلام اش ثنا عرضه شود در بازار 
نخریده کس از این گوهر و مرجان نرود

محمد اسحاق ثنا 
ونکوور کانادا