آرشیف

2016-4-25

گل رحمان فراز

مردیکه از عمل و پشتکار اش همه حیران زده شده اند!

مردیکه از عمل و پشتکار اش همه حیران زده شده اند!

پ.ن:
سر گوید، سر دهم!
سر گویم، سر دهد!
در حضور اش موج دریا دیده  ام
در عمل اش راحت جان من است

سناتور محمد داوود غفاری از جمله آن نمایندگان مردم در شورای ملی به حساب می آید که از زمان راه یافتن اش به مجلس سنا در دو دوره ی کاری از خود شهامت های فراوان و همکاری های متعدد برای مردم اش از طریق آدرس فوق داشته است و به باور محترم ایزدیار – معاون مجلس سنا: "تا هنوز به نیمه ی آنقدر قضایا و موارد که مشکلات غور را به تصویر می کشید و از طرف سناتور غفاری بخاطر حل به این مجلس مواصلت ورزیده است، فکر نکنم در مجلس ولسی جرگه توسط چندین وکیل پیشکش گردیده باشد."
سناتور غفاری صداقت و مردانگی را به پیمانه سنگین دوست دارد و همیشه در شعار و عمل به پیاده سازی اش می پردازد. علاوه بر آن، برایش موضوعات دیگر چون پاس به رفاقت، تشنگی برای گرفتن انتقام از ظالم و گرفتن دست مظلوم نیز به موازینه صداقت برایش ارزش مند است.
ویژگی های اصلی منحصر به فرد شخصیت شان را می توان به القاب چون؛ مرد، پرکار، پر تلاش، عملگرا، پاسدار، نیک بین، مسلمان، رفیق، اجتماعی، مجلسی، با کرامت، ابتکاری، میراث دار خوبی ها، پدر مهربان برای فرزندان اش، نمک دان و نمک شناس، مهمان نواز، کاکه و علم پرور…! خلاصه کرد که دارنده ی ویژگی های فوق در وجود هر کس مایه افتخار برای خودش و مورد قابل ملاحظه برای دوستان و رقیبان اش می باشد.
همیشه مصروف آموزش درس دانشگاه و انجام فعالیت های مدنی و فرهنگی خویش هستم. و فضای لیلیه برایم دل تنگی می آفریند، خوشا دوستی دارم که از موقف دولتی (سناتور بودن) اش نه بلکه از پای رفاقت اش احوال گیر حالم است و از من برای دمی نشستن با همدیگر (که اگر رفاقت نباشد، اندک ترین نیازی برای من ندارد) می خواهد به پیش او بروم. به محض دیدن وی، بعد از احوال پرسی، از احوال و مشکلات دروس دانشگاه ام جویا می شود و بعد از آن از کلیه رفيقان و خصوصاً حال و احوال محصلین غور از من می پرسد و دوستانه می خواهد تا در صورت داشتن کدام مشکلی در امورات درسی و دانشگاهی خودم و یا محصلین غوری با وی در تماس باشم.
دیدار دوستانه ی ما نه تنها به جویای احوال و اخذ معلومات از چگونگی به پیش رفتن دروس دانشگاه خلاصه نمی شود، از من در موارد مختلف سطح ولایتی و سطح کشوری مشوره می طلبد (گرچند من از مشوره دادن دور ام) اما اینکه لطف می کند برای محصلین احترام قایل شده و به ایشان زمینه هم اندیشی پیر و جوان را فراهم می سازد خانه اش آباد باد و دستش درد نکند.
همیشه من در تحلیل مسائل یادشده منفی گرا ام و یاس سر و جانم را فرا می گیرد اما وی به کمال مطمئن برای من توصیه می دارد که نقاد باشم ولی مثبت گرایی را در زندگی خویش رایج دهم و نگذارم یاس در زندگی ام غلبه نموده و مرا دچار اضطراب و محو شخصیت ام گرداند.
گرچند سناتور غفاری از جمله افراد میراث دار شهادت نان آوران فامیل اش است که همانا پدر و کاکای بزرگوار اش بود و جبر زمان پای وی را سخت بسته کرد تا از اکثریت مزایای زندگی که همانا حضور پر رنگ پدر است بی بهره بماند و حتی درد از دست دادن پدر او را نگذاشت تا به کسب علم و دانش لازمه در طریق نصاب تعلیمی بپردازد و از این خاطر اصرار اش برای پسران وی و کلیه محصلین کسب علم و آموزش است.
در طول سال ها و بهاری های که در زندگی ام گذرانده ام، با خواص ها و علایق بی شماری دوستانم معامله داشتم و اکثراً اغلب دوستان را مطلب آشنا و موقتی یافتم که بخاطر بدست آوردن و یا حمایت از مورد مشخصی با من بوده اند اما به مجرد اینکه آرزو و آرمان شان بر آورده شد و وجود من برای ادامه رفاقت با ایشان مناسب و مفید پنداشته نشد، بی گمان مرا از لیست اخلاص مندی رفاقت شان حذف نمودند، صاف و پوست کنده تر بگویم که تا هنوز عده ی محدود از دوستانی را هم نظر با خود دارم که من را تنها بخاطر خودم دوست داشته باشد و بی آنکه من برای وی نفع و ضرر برسانم، به من همکاری نماید و خوشبختانه جناب سناتور صاحب غفاری از عده همان دوستان است و خوشحالم از تامین ارتباطات دوستی با ایشان.
گرچند فراز و فرود های زندگی و آزمایشات مقدماتی برای آزمون اخلاص دوستان نسبت به اخلاص یکدیگر فراوان است اما احدی را نمی توان یافت کرد که در برابر همه خواهش های دوستان جواب و راه حل همکاری داشته باشد. از زمان برقراری دوستی من با سناتور تا هنوز اگر سرش را هر طلب کنم، مهر ورزد و همین پاسداری اش مرا شرمنده و مدیون ساخته است تا من هم سر را در صورت نیاز فدایش نمایم.
در آخر، تاکید سناتور غفاری در افزایش فعالیت های رسانه یی من است و از همین خاطر همیشه تیم ما را با حمایت مالی دو نشریه ی چاپی بمنظور با خبر سازی اذهان عامه شارژ می دهد و زمینه های اطلاع رسانی، سهولت آفرینی با خبری را برای مردم ولایت غور مهیا می سازد. 
فلهذا، از کلیه رهبران جوان، نو ظهور و بزرگ غوری می خواهم تا اوصاف و اندیشه های والای سناتور غفاری بزرگ را برای خیر رسانی به مردم شان سرمشق قرار دهند و حد اقل خود شان برای جامعه شان مفید و برای دیگران الگو قرار دهند.

با احترام
گل رحمان فراز