آرشیف

2014-12-27

غلام ربانی هدفمند

مردم ولایت غور به تظاهرات خود پایان دادند

غور ولایتی است که از لحاظ بازسازی ، در ده سال گذشته کمتر مورد توجۀ دولت و جامعۀ جهانی قرار گرفته است . مردم ولایت غور طی این ده سال بار ها صدای خود را از آدرس های مختلف بلند کردند و خواست های خود را با حکومت مرکزی در میان گذاشتند . اما این سر و صدا ها همواره با وعده های کمتر عملی مسؤلین حکومت مرکزی پایان یافت . این بار وکلای شورای ولایتی غور دروازۀ شورای ولایتی را به رسم اعتصاب بسته کردند و با معترضین تعهد کردند ؛ تا زمانیکه حکومت در ساختن برق و اعمار سرک مرکزی پاسخ مثبت نگوید ، به اعتصاب خود ادامه می دهند و دروازۀ شورا را باز نمی کنند . در پی این اعتصاب ؛ دروازۀ شورای ولایتی غور برای سه روز بسته ماند.

مردم ولایت غور به تظاهرات خود پایان دادند

امروز جمعه 27/11/1391 جلسه ای به اشتراک نهاد های امنیتی، وکلای شورای ملی و شورای ولایتی، شورای اصناف شهر ، علما و متنفذین تحت رهبری سید انور«رحمتی » والی ولایت غور در سالون جلسات مقام ولایت غور دایر شد. نماینده های مردم خواست های مشروع ، قانونی و بر حق مردم را طرح نمودند .
سید انور رحمتی والی ولایت غور خواست های مردم را برحق و مشروع خواند و در مورد کار های که تا هنوز در مورد اسفالت سرک مرکزی و سروی بند برق صورت گرفته است ؛ معلومات داد . آقای رحمتی مردم را به اتحاد و اتفاق دعوت نمود و به نماینده گی از حکومت مرکزی ، مردم را به ختم تظاهرات فراخوانده و اطمینان داد که خواست های برحق مردم را با حکومت مرکزی شریک نموده است. آقای رحمتی گفت :« ادارۀ محلی ولایت غور در هماهنگی و فضای اعتماد با وکلا ، خواست های برحق مردم پیگیری می شود و برای رفع مشکلات موجود اقدامات عملی صورت خواهد گرفت».

مردم ولایت غور به تظاهرات خود پایان دادند

در نتیجۀ مباحثات ، ادارۀ محلی و نماینده های مردم به توافق رسیدند که برای رفع مشکلات مردم این ولایت ؛ هیئت با صلاحیت تحت رهبری والی ولایت با اشتراک وکلای مردم در شورای ملی و شورای ولایتی ، بزرگان و رؤسای ادارات سکتوری جهت تعقیب پروسه های کاری پروژه های کلان مورد ضرورت از قبیل برق و سرک و جلب توجه بیشتر مقام ریاست جمهوری و وزرای سکتوری به کابل « مرکز افغانستان » سفر نمایند ، خواست ها و مشکلات مردم را در بخش های امنیتی ، انکشاف و بازسازی مطرح کنند و با این سفر خود باعث شوند تا حکومت مرکزی در رفع مشکلات موجود ولایت غور ، اقدامات عملی نماید.