آرشیف

2017-10-19

گل رحمان فراز

مردم، سناتور منتخب شان را تنها نخواهند گذاشت!

سناتور محمد داوود غفاری از جمله نمایندگان متنفذ ولایت غور بشمار می رود که بر اساس رای 800000 نفری بحیث سناتور منتخب مردم در مجلس سنای شورای ملی افغانستان انتخاب شده است. سناتور غفاری افتخار یک دوره وکالت و ریاست در شورای ولایتی غور و دو دوره سناتور شدن در مجلس سنا را دارد که از طرف اکثریت نمایندگان مردم در شورای ولایتی به این سمت از طریق انتخابات گماشته شده است.
خطاب به آنهای که سناتور بزرگ را بی کس تلقی می کنند: باید بدانند با کسی طرف هستند که افتخار نمایندگی اکثریت نفوس ولایت غور را دارد. سناتور غفاری در دوره های مأموریت خویش توانسته است با اقشار و افراد مختلف جامعه و خصوصاٌ غوریان خدمت صادقانه نموده و برای اکثریت نسل جوان فرصت کاریابی را مهیا کند.
پنجره خدمت اش بر روی همگان باز بوده و به افتخار (صرف نظر از مسائل قومی و سمتی) برای هر یک از مراجعه کنندگان به حد توان و به اندازه صلاحیت اش مسئولیت خویش را ادا نموده و از همین خاطر است که همگان از وی رضایت مندی کامل دارند و همیشه (در هر حالت) حامی وی اند.
فردا هم به سلسله حمایت ها و پشتیبانی های مخلصانه ملت شریف غور قرار است تظاهرات و راه پیمایی مسالمت آمیز را با حضور هزار ها تن از بزرگان، علما و جوانان به رسم حمایت از موقف گیری سناتورغفاری برای پاک سازی اداره شاروالی از فساد و اختلاس به راه انداخته شود و برای رساندن پیام شان به گوش سران حکومت وحدت ملی خیمه تحصن برپا خواهند کرد.
گفتنی است که راه پیمایی فردا هیچ گاه هدفی دیگری را در پی نخواهد داشت و شعار های مظاهره کنندگان در تظاهرات مسالمت آمیز شان تنها و تنها در برگیرنده محکوم نمودن اختلاس، فساد اداری، غصب، چور و معامله محمد عارف قاضی زادهشاروال شهر فیروزکوه خواهند بود.
در آخر باید گفت که هیچ کس نمی تواند به این حرکت خود جوش و مسالمت آمیز برچسپ های سمتی و قومی بدهد. مظاهره کنندگان به همه افوام ساکن در ولایت غور احترام را قایل اند و صدای شان را بخاطر ریشه کن سازی فساد اداری حاکم در اداره شاروالی می کشند تا جلوی آن گرفته شده و برای اصلاح آن تدابیر مد نظر گرفته شود

نوت: مظاهره کنندگان را جوانان، بزرگان و علمای اقوام مختلف شکل می دهد

با مهر 
گل رحمان فراز