آرشیف

2015-8-24

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

مرحوم مفغور جناب وکیل صاحب عبدالجبار خان خادم!!!

مرحوم مفغور جناب وکیل صاحب عبدالجبار خان خادم!!!

 مرحوم مفغور جناب وکیل صاحب عبدالجبار خان خادم یک تن از شخصیت های خوبی مردمی مردمان ولایت غور اند. ایشان در دو دوره وکیل مردم ولایت غور در ولسی جرگه و یک بار هم سناتور مردم ولایت غور در مجلس اعیان کشور صاحب کرسی بودند. بدبختانه نظم حکومات پاشید، شخصیت های مان نیز مجبور به مهاجرت از یک آستان به آستان دیگر شدند.
از راست به چپ:

  • مرحوم زنده یاد سناتور الحاج وکیل عبدالجبار" خادم "

  • محترم مولوی صاحب غلام محمد" جویا " متنفذ و بزرگ قوم .

  • مرحوم زنده یاد الحاج وکیل صاحب محمد یعقوب خان کندیوالی

  • مرحوم زنده یاد وکیل صاحب شمعون.

آری، مرحوم وکیل عبدالجبار خان آخرین روزهای عمر شان را گاهی در مزار و گاهی هم در سرپل و فاریاب و زمانی هم در هرات به سر بردند. در همه ی این مهاجرت ها و دوربودن از محیط اصلی اقوام و اقارب به بستر درد افتادند. پسران مرحوم مغفور جهت مداوا ایشان را در پشاور نزد طبیبان بردند، سعی و تلاش طبیبان اثر نگذار نیفتاد بالاخره در پشاور جان به جانان سپرد و از طرف پسران خوبش حاجی صاحب حیات الله خان خادم و آقای نجیب الله خان خادم جسد ایشان به کابل انتقال شد و طی مراسم خاصی به گورستان قول او چکان به خاک سپرده شد و به مرحوم مغفور اقارب نزدیک، دوستان نزدیک و کسانیکه درین گورستان حضور به هم رسانیده بودند طی آه و ناله و فریادِ مغفرت ایشان را از بارگاه خداوند خواستار و برای شان فردوس برین و به بازماندگان شان صبر جمیل آرزو بردند.
آری، وکیل صاحب عبدالجبار خان خادم طی دو دوره وکالت شان در راس قوم محترم زی حسین قرار داشتند و قوم زی حسین را متحد و یکپارچه حفاظت فرمودند. که همین اکنون شخصیت ایشان متبارزتر از آنان بوده است که این قوم را رهبری و رهنمایی نموده اند. مرحوم مغفور آقای خادم نویسنده، طنزگو، شاعر، خوش مجلس، خوش برخورد بودند و از دوستانش تا آخرین رمق حیات و امکانات حمایت مینمود. از مرحوم مغفور پسرانِ پا به عرصه حیات نموده اند که مطرح ترین ایشان را در بین جامعه، در بین بازرگانان اجازت بفرمایند تا از جناب آقای نجیب الله خان رییس کمپنی فیروزکوه و حاج حیات الله خان خادم نام ببرم. که ایشان همین اکنون قویتر از هر زمانی دیگر به کرسی اقتصاد و کرسی قوم محترم زی حسین قرار دارند. به ایشان توفیق و به قوم محترم زی حسین اتحاد، اتفاق از بارگاه خداوند آرزومیبرم و از همه نویسندگان و شاعران محترم غور امیدمیبرم و ازین شخصیت های که داریم نام میبریم امیدواریم نظرات شان را آنچه ما نمیدانیم با ما درین صفحه شریک سازند:

1.  مرحوم مغفور وکیل صاحب حاجی محمد یعقوب خان

2.  مرحوم مغفور وکیل صاحب خادم بیک

3.  مرحوم مغفور وکیل صاحب فخرالدین خان تیوره

4.  مرحوم مغفور سناتور صاحب محمد حسین خان تیوره

5.  الحاج وکیل صاحب سید محمد رفیق خان نادم

از عموم عزیزان که دارند نظر ارایه میفرمایند امیدوارم ظرافت نوشته ها را مراعات و در نوشته ها شان این شخصیت های محترم را زنده نگهدارند.
باسپاس و ارادت
ح. یعقوبیان فیروزکوهی
غلام رسول مبین