آرشیف

2015-1-16

محمد حسن حکیمی

مراسم رونمایی اثــــــــــــــــــــــر جدید استاد ساقی

 
روز سه شنبه  بیست وپنجم دلو از استاد نبی ساقی به خاطر چاپ اثر جدیدش ، دوبیتی ها واشعار ملنگ صمد ، با حضور فرهنگیان، قلم به دستان ، رواسای ادارات دولتی وغیر دولتی ،  علاقه مندان شعر وادب و دیگرشهریان چغچران  ، با پرده برداری از روی این کتاب  تقدیر به عمل آمد. این محفل که به ابتکار ارگان ملی جوانان برگزار گردیده بود باسخنان افتتاحیه ی محمد سرورآزد رییس اطلاعات وفرهنگ غور آغاز یافت. سپس مولوی رمضان آخوند زاده رییس شورای ولایتی غور در مورد اهمیت کارهای فرهنگی استاد ساقی وشخصیت وخصوصیات فردی وی صحبت کرد واشعاری  را از دفتر عشق گمشده قرائت نمود. سخنران بعدی شاعرتوانای غور استاد فضل الحق فضل بود که ضمن یادآوری از شاعران محلی غور وعاشقان ودلدادگان این خطه مانند سیه موی وجلالی، طالب وسکینه وملنگ ولیتان قطعه شعری را نیز در مورد استاد ساقی وکارهایش برای حضار به خوانش گرفت. بعد از ایشان سیدعلی آقا مشفق شاعر ونویسنده جوان و پرکار دیگر، به سخنرانی پرداخت ودر باره  ویژگی های آقای ساقی و دوستی ها وهمکاری خود باوی صحبت نمود. در اخیر قاضی میراحمد حسینی زندگینامه استاد ساقی را با کارهای  فرهنگی وادبی اش قرائت نمود. این محفل با تقدیم تقدیر نامه شورای ولایتی به دست آقای یوسفی عضو شورا و تقدیم  دسته های گل وتحایف از طرف دوستان  وعلاقه مندان به ساقی ، ساعت چهار عصر خاتمه یافت و آروز برده شد که چنین محافلی در مورد دیگر نویسندگان وفرهنگیان نیز در آینده ادامه داشته باشد.  

 

مراسم رونمایی اثر جدید استاد ساقی

مراسم رونمایی اثر جدید استاد ساقی
 
مراسم رونمایی اثر جدید استاد ساقی
 
مراسم رونمایی اثر جدید استاد ساقی
 
مراسم رونمایی اثر جدید استاد ساقی
 
مراسم رونمایی اثر جدید استاد ساقی
 
مراسم رونمایی اثر جدید استاد ساقی
 
مراسم رونمایی اثر جدید استاد ساقی
 
مراسم رونمایی اثر جدید استاد ساقی
 
مراسم رونمایی اثر جدید استاد ساقی
 
مراسم رونمایی اثر جدید استاد ساقی