آرشیف

2020-9-14

swahdat

مذاکرات صلح در اولین روز چگونه گذشت ؟

اول تعریف مختصری از صلح 
صلح به لحاظ ماهوی یعنی عدم منازعه بالای موضوع و یا اختلافاتی که قبلا موجب مجادله و محاربه شده بود .
یعنی قبول این حقیقت که طرفین بالای اختلافات خود به مذاکره می پردازند تا مجادله و محاربه !
امروز هر طرف بطور رسمی این حقیقت و واقعیت را قبول کردن که از را ه جنگ مشکل حل نمیشود یعنی هر دوطرف به عدم موفقیت درجنگ  اعتراف کردند . 
قدمی دوم ؛  چارچوب و اجندای است که هردو طرف بالای آن به موافقه می رسند که الویت ها ومطالبات  دو طرف را برجسته می سازد . 
قدم سوم  : میزان علاقمندی و واقعیت نگری دو طرف در جریان مذاکرات است که میزان صداقت ومنطق هر طرف را روشن می سازد.. 
چهارم : سنجش نقاط توافقی و اختلافی دوطرف است که مسیر و طولانی بودن مذاکرات را به نمایش میگذارد. 
خواهش من از هموطنان و دوستان این است که قضاوت شان را مرحله وار مستند و اصولی ارائیه نمایند زمان زمان احساسات و یکجانبه نگری نیست . 
بخش از اختلافات در افغانستان طبعی هم است مثل تفاوت های فرهنگی ، اجتماعی، اقتصادی میان  شهر و ده متاسفانه در صد سال اخیر بخصوص دو دهه گذشته هیچ تلاش برای کم ساختن فاصله شهر و ده صورت نگرفته عملا تفاوت های هولناکی میان شهر  و ده وجود دارد به همین دلیل به آسانی میشود مردم ده را علیه شهر مسلح کرد این علت اصلی وضع موجود است. 

امیدوارم با خویشتنداری به استقبال مذاکرات برویم و از احساسات محض پرهیز کنیم .
سید نظام الدین وحدت