آرشیف

2014-12-12

الحاج استاد محمد قاسیم علم

….محیـط زیست

میخواهم به ارتباط مسئولیت وظیفوی وحکم وجدان ونیاز محیط وزمان مطالب را در ارتباط به أهمیت محیط زیست جمع آوری وعندالموقع به مطبوعات جمعی ،خصوصا سایت جام غور بسپارم تا دوستان به أهمیت محیط زیست پی برده در حفظ وپاسداری آن مسئولانه عمل نمایند.

محیط زیست کلیمه است که شامل حال همه زنده جانهای روی زمین میگردد، انسان، حیوان ونباتات ویا گیاهان همه حیات دارند وبنوع به محیط سالم زیست وپرورش نیاز دارند .بدین معنی که محيط زيست  فرایند حيات تمام زنده جانها را فرا گرفته و با آن دركنش متقابل است.امروز حفاظت از محیط زیست در جهان بطور عام ودر افغانستان بطور خاص یک مشکل بزرک حیاتی را تشکیل میدهد که متأسفانه در افغانستان توجه اندک درین زمینه صورت نگرفته.عدم توجه به مسئله زیست به مفهوم عدم توجه به حیات وزندگی است.وما باید از همین حال نیاز های زیست محیطی را به مردم معرفی ودر جهت تأمین شرائط سالم محیط زیست هر چه در توان داریم انجام دهیم.من درین نوشته نخست بطور عام وبعد در ارتباط به وضعیت محیط زیست در افغانستان وبعد ولایت غور ساحه مسئولیتم خواهم پرداخت.

 کانفرانس جهانی محیط زیست در شرائط بر گزار شد که افغانستان چانس خوبی برای دقت ومطالعه وبهره گیری درین زمینه را نداشته وبا اغاز آشوب ها وجنگ ها  تمام فعل وانفعالات محیط زیست بر مردم افغانستان بر حیوانات ونباتات تأثیر منفی داشته است.یعنی بیش از سی سا ل محیط زیست در افغانستان به اشکال گوناگون تخریب و عرصه حیات را بر انسان حیوان ونبات این سر زمین تنگ ساخته است که ما مظاهر ونمونه های آنرا عملا حس میکنیم.ما در شرائط قرار داریم که علاه از تدویر کانفرانس ها وهمایش های عمومی به این مناسبت باید آشنای با محیط زیست جزء از نصا ب درسی مکاتب ومدارس باشد تا ساکنان کشور با آگاهی درین زمینه فعالانهعمل نمایند.

 

سازمان جهاني حفاظت از محيط زيست :

{WWF}World Wildlife Fund.

این سازمان غیر دولتی حدود پنج دهه قبل توسط چند تن از فر هنگیان وفر هیختگان دلباختۀ محیط زیست وحفاظت از ارزشهای طبیعت  در سال 1961 بوجود آمد ودر حال حاضر در بیش از 90 کشور دنیا دفتر نمایندگی دارد و بحیث بزرگترین تشکیل محیط زیستی مورد احترام قرار دارد.واز سال 1985 به بعد با سر مایه بیش ازیک بلیون دالر با داشتن 12000 پروژۀ حفاظت از محیط زیست در کشور های مختلف دنیا فعال است.محور فعالیت های این سازمانها را تبلیغ برای توقف حرکات شتا ب زده ونابود کننده آثار زیست محیطی در روی زمین وهمچنان کمک به تعلیم وتر بیه وآموزش برای انسانها بخاطر ادامه حیات هم آهنگ در روی زمین میباشد.
 

تجلیل از روز جهانی حفاظت از محیط زیست:

   روز جهاني محيط زيست که هر سال پنجم جون (16 جوزا) در سراسر جهان برگزار مي شود. در اين روز در سال 1972 كنفرانس سازمان ملل درباره محيط‌زيست و انسان در شهر استكهلم پايتخت سوئد با شركت مقامات و نمايندگان اكثر كشورهاي جهان تشكيل شد. كنفرانس مذكور در پايان اجلاس دوازده روزه خود مبادرت به انتشار يك بيانيه يا اعلاميه اصولي و يك طرح عملياتي يا اجرايي نمود كه به عنوان اسناد كنفرانس جهاني محيط‌زيست تلقي مي‌شود. همزمان با برپايي اين كنفرانس مجمع عمومي سازمان ملل قطعنامه‌اي را تصويب كرد كه منجر به تشكيل UNEP (برنامه محيط زيست سازمان ملل) شد. روز افتتاح اين كنفرانس به عنوان روز جهاني محيط ‌زيست تعيين گرديده‌ است. روز جهاني محيط زيست يکي از ابزارهاي مهم برنامه زيست محيطي سازمان ملل متحد در ايجاد آگاهي عموم مردم جهان نسبت به شرايط محيط زيست و توجه به تخريب‌ها و نتايج آن بر زندگي و سلامت انسان است.

   بهره برداريهاي متعدد و بي رويه انسان از طبيعت امروزه از هر دوره ديگر آشکارتر به چشم مي آيد. محيط زيست همواره دستخوش تغييرات و تخريب بوده و اين تغييرات با گذشت زمان و افزايش جمعيت و شکل گيري کلان شهرها اشکال پيچيده تري را به خود گرفته است.

   در سالهاي اخير پيشرفت سريع صنعت و عدم توجه کافي به مسائل محيط زيستي مرتبط با آن و استفاده بي رويه و غير اصولي از منابع طبيعي، پيامدها ناگواري را موجب شده است که جبران آنها در برخي شرايط مشکل و گاه غير ممکن گرديده است. تخريب زيستگاههاي طبيعي و افزايش آلودگيهاي آب، خاک و هوا از آن جمله است.

   سازمان ملل همه ساله و با طرح يک شعار خاص روز جهاني محيط زيست در سطح جهان مطرح مي کنند و کشورهاي مختلف نيز با توجه به سياستهاي ملي و بومي خود به طرح آن در ابعاد مختلف بهره برداري بهينه از طبيعت و منابع طبيعي زمين مي پردازند.

   مراسم اصلي روز جهاني محيط زيست امسال 5 جون 2008 با هدف جلب توجه عموم مردم جهان به مهمترين معضلات و خطرهاي زيست محيطي در شهر ولينگتون نيوزيلند و به ميزباني سازمان ملل متحد برگزار شد. برگزاري مراسم روز جهاني محيط زيست يكي از اصولي است كه از طريق آن، سازمان ملل افكار عمومي را نسبت به محيط زيست برانگيخته و توجه و فعاليت‌هاي سياسي را گسترش مي‌دهد.

  

برنامه‌هاي روز جهاني محيط زيست :

   برگزاري مراسم روز جهاني محيط زيست يكي از اصولي است كه از طريق آن، سازمان ملل افكار عمومي را نسبت به محيط زيست برانگيخته و توجه و فعاليت‌هاي سياسي را گسترش مي‌دهد. دستور كار اين روز جلب توجه مردم به مسايل محیط زیست، توانمند ساختن مردم، ارتقاي طرز تفكر جوامع بشری براي تغيير اندیشه ها و افكار به سوي مسايل زيست محيطي است.ما باید بدانیم که زمین تنها متعلق بما نیست باید برای همه جانداران حق زیست وزندگی را قائل شویم حتی برای نباتا ت وجانوران. ما باید زندگی در کنار منابع طبیعی را بیاموزیم ومحیط زیست را آلوده نکنیم ومنابع را که امانت خداوند در دست ماست بیرحمانه وظالمانه غارت نکنیم.

   روز جهاني محيط زيست متعلق به همه مردم روی زمین و شامل فعاليتهاي مختلفي از قبيل راهپيمايي‌هاي خياباني، همايش‌هاي بایسکل سواری سوراي، كنسرتهاي سبز، مسابقات نقاشي و مقاله نويسي و نصب پوستر در مکاتب، درخت شانی، و برنامه هاي بازيافت و پاكسازي مي باشد. ضمن اينكه در بسياري از كشورها، اين رويداد سالانه براي ارتقاي توجه و فعاليتهاي مردم انجام مي گيرد و روساي كشورها، نخست وزيران و وزراي محيط زيست بيانيه‌هايي را ارسال مي‌كنند كه نشان دهنده توجه آنها به كره زمين است.

 

أهداف حمایت از محیط زیست:.

دوام حیات انسان وهمه موجودات کره زمین وابسته به حفظ تمام عناصر محیط زیست است..

است.  نسل سالم در گروی محیط زیست سالم

ما باید مشارکت عمومی را درر جهت گسترش فرهنگ محیط زیست مساعد سازیم.چون انسان د انسته ویا نا دانسته محیط را بر هم میزند که خود در آن زندگی میکند وبه آن وابسته است.وما باید با حفاظت از محیط زیست از قهر طبیعت جلو گیر یکنیم.بناء توسعه وگسترش پایدار میتواند حرکت امید بخش را برای آیندگان تضمین نماید.ودر مقابل تخریب منابع طبیعی وآلودگی محیط زیست توان جامعه را برای تولید وتکامل کاهش میدهد.حفاظت از محیط زیست نشانه خرد انسان است وحفاظت از محیط زیست شکران نعمت الهی بوده رضائیت الهی را به دنبال دارد..تخریب محیط زیست تهدید برای همه بشریت است.

.  حفاظت از محیط زیست را به فرزندانمان بیاموزیم .

 طراوت زندگی امروز و بقای فردا ، با حفاظت از محیط زیست امكان پذیر است .

 حفاظت از محیط زیست پیوند دهنده نسل امروز با فردا .

 نعمات الهی را با حفاظت محیط زیست پاس بداریم .

 حفاظت از محیط زیست را چون عبادت خدا ، جدی بگیریم .

 تخریب محیط زیست پیامدهای ناگواری به همراه دارد .

 با تخریب محیط زیست ، خدا را نرنجانیم .

 ارزیابی اثرات زیست محیطی اولین قدم در توسعه پایدار .

 حفاظت از محیط زیست را از خودمان آغاز كنیم .

 حفاظت از محیط زیست ، ضرورتی اجتناب ناپذیر .

 در محل كار و زندگی ، همگان را به حفظ محیط زیست تشویق كنیم .

 زندگی در قلمرو محیط زیست میسر است .

 توسعه بدون ارزیابی زیست محیطی امكان پذیر نیست .

 هر اقدامی هرچند ناچیز در جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست ، مبین ارتقاء فرهنگی جامعه و استقلال كشور است .

 بیائید پذیرا باشیم كه بر آدمیان ، خویشاوندی و همدلی همسوتر از حفاظت از محیط زیست نیست .

 با حفاظت از محیط زیست كشوری زیبا خواهیم داشت .

 با حفاظت از محیط زیست ، دوستداران زندگی را خشنود سازیم .

 بها ندادن به محیط زیست ، یكی از دلایل عقب ماندگی است .

 با آلوده كردن محیط زیست حق زندگی كردن را از دیگران گرفته‌ایم .

 اگر خودمان در حفاظت از محیط زیست بكوشیم ، فرزندانمان از ما یاد می‌گیرند .

 در حفظ محیط زیست بكوشیم .

 با حفاظت از محیط زیست ، حیات همه را تضمین كنید .

 بدون بهره وری در محیط زیست ، به توسعه پایدار نخواهیم رسید .

 بهره وری در محیط زیست تنها با بهره برداری معقول از منابع طبیعی امكان پذیر است .

 در تلاشی همگانی برای حفظ محیط زیست شركت كنیم .

 حفاظت از محیط زیست را یك وظیفه ملی و انسانی بدانیم .

 حفاظت از محیط زیست یك واجب الهی است .

 خشنودی خدا در حفاظت از محیط زیست است .

 حفاظت از محیط زیست ، نشانه خرد یك انسان است .

 با تخریب محیط زیست در حقیقت دستور مرگ خود را صادر كرده‌ایم .

 با حفاظت از محیط زیست زندگیمان را ارج نهیم .

 زندگی بدون محیط زیست معنا ندارد .

 حفاظت از محیط زیست یعنی شناختن قدر نعمتهای الهی .

 فرهنگ حفاظت از محیط زیست یعنی احترام به زندگی همه .

 با تخریب محیط زیست ، نبض زندگیمان را قطع نكنیم .

 حفاظت از محیط زیست ضرورتی برای همه .

 با حفاظت از محیط زیست زندگی خود را طولانی كنیم .

 اشتباه محض است اگر فقط برای انسانها حق ماندگاری در محیط زیست قائل شویم ، موجودات دیگر نیز دارای حق و حقوقی هستند .

 بنویسیم : محیط زیست بخوانیم : زندگی 

 آلودگی محیط زیست یعنی توقف تدریجی زندگی 

. *** سبز بیندیشیم سبز عمل كنیم 

***