آرشیف

2015-1-24

غلام سخی سخا

محفـــل رونمايي كتاب”رياضي مقدماتي” تدوير يافت

روزيكشنبه مؤرخ 21 / 8/ 1391 ه ش محفل باشكوه باميزباني مقام محترم ولايت غور جهت رونما و افتتاح كتاب " رياضي مقدماتي" نوشته انجينير غلام سخي "سخا" تدوير يافت . درين محفل محترم والي ولايت غور جناب آقاي سيد انور " رحمتي " ، روساي دواير دولتي ، شخصيت هاي فرهنگي ، اساتيد موسسه تحصيلات عالي غور، اساتيددارالمعلمين عالي غور ، معلمين مكاتب ، شاگردان اعم ازذكور واناث وشماري از متتفذين قومي نيز اشتراك نموده بودند. محفل با آيات از كلام الله مجيد آغاز وبه تعقيب آن آقاي «رحمتي» والي غور اين اقدام فرهنگي آقاي سخا را با تمام قلم بدستان و شخصيت هاي علمي وبخصوص نامزدان كانكور تبريك گفته و جوانان را يك بار ديگر به فرهنگ مطالعه وكتاب خواني تشويق نمودند. 
كتاب رياضي مقدماتي كه به تيراژ يكهزار جلد باهمكاري جناب والي ولايت غور وبابودجه مبتني بر اجراآت واليان وبا همكاري رياست خدماتي سكتوري وتخنيكي وبخصوص آمريت خدمات اجتماعي وفرهنگي به چاپ رسيده است كه مسايل حساس كانكور ومباحث عمده رياضيات ( لوگارتم،تصاعد، لیمت ومشتق) را انعكاس ميدهد . 
آقاي «رحمتي »اين دست آورد فرهنگی را يك مؤفقيت بزرگ خوانده و يك بار ديگر از تمام فرهنگيان وقلم بدستان خواست تاباتهيه همچو نوشته ها بتوانند براي مردم خود خدمات شايسته فرهنگي را به ارمغان بياورند. 
غلام سخي "سخا" محصل صنف چهارم دانشكده انجينيري دانشگاه بلخ بوده كه به اثرمشكلات كه داشت نتوانست به تحصيل خود ادامه دهد ، اودرجاننشسته بلكه كمر همت بسته باهمكاري يك تعداد از قلم بدستان وشخصيت هاي علمي مركزآموزشي رسالت را تأسيس واز طريق اين آموزشگاه توانست شاگردان زيادي را در بخشهاي آمادگي كانكور فارغ دهد كه خوشبختانه در پهلوي اين مصروفيت ها توانست تا كتاب رياضي مقدماتي را به علاقه مندانش تقديم نمايد . 
ميتوان گفت شخصيت هاي علمي كه در نوشتن اين كتاب آقاي سخا را كمك نموده وتشويق نموده اند ازجمله: استاد شاداب ، استاد انجينير اميرداد رحيمي ، استاد فضل الحق فضل ، استاد غلام محمد نقشبند ، استاد عبدالقادر نادري وغيره قلم بدستان نامبرد . 
غلام سخي "سخا" در متن سخنراني اش براي ملت غور تعهد سپرد كه كتاب رياضي مقدماتي ، مقدمه اي براي تأليفات بعدي او بوده واميد واراست كه بتواند از طريق مركزآموزشي رسالت ، رسالت خودرا در مقابل ملتش ادأ نمايد.

 

محفل رونمايي كتاب"رياضي مقدماتي"

ازطریق آمریت خدمات اجتماعی وفرهنگی 
ریاست خدمات تخنیکی وسکتوری
مقام ولایت

 

محفل رونمايي كتاب"رياضي مقدماتي" در ولایت غور تدوير يافت

 

محفل رونمايي كتاب"رياضي مقدماتي" در ولایت غور تدوير يافت

 

محفل رونمايي كتاب"رياضي مقدماتي" در ولایت غور تدوير يافت

 

محفل رونمايي كتاب"رياضي مقدماتي" در ولایت غور تدوير يافت

 

محفل رونمايي كتاب"رياضي مقدماتي" در ولایت غور تدوير يافت

 

محفل رونمايي كتاب"رياضي مقدماتي" در ولایت غور تدوير يافت

 

محفل رونمايي كتاب"رياضي مقدماتي" در ولایت غور تدوير يافت

 

محفل رونمايي كتاب"رياضي مقدماتي" در ولایت غور تدوير يافت