آرشیف

2021-2-7

محمد اسحاق ثنا

محبت

 

نه آسمان و نه ماه و ستاره میخواهم
که در زمین خدا بیش و کم گذاره میخواهم

به خانه ها که ز روزن نمی رسد نوری
کمی فروغ درین خانه ها دوباره میخواهم

کمی محبت و احساس و لطف انسانی
نه هم به دل ز آتش شراره میخواهم

هرآنکه خانه‌ی آباد من نمود خراب
دلی نشسته به غم پاره پاره میخواهم

به زخم خسته‌ی وامانده از علاج طبیب
ز غیب مرهم و درمان و چاره میخواهم

من آسمان وطندار در تنوره‌ی جنگ
ثنا به روز روشن و شب ستاره میخواهم

محمد اسحاق ثنا
ونکوور – کانادا
۶ فبروری ۲۰