آرشیف

2016-2-25

گل رحمان فراز

مجمع ملی جوانان افغانستان غور، افتتاح و تشکیل جلسه داد!

مجمع ملی جوانان افغانستان در سال 1386 تاسیس و از همان تاریخ تا حال مسئولیت های فرهنگی و اجتماعی را در مطابقت با قوانین نافذه کشور، حقوق شهروندی و اساسنامه این مجمع به پیش می برد.
این مجمع که فعالیت هایش را از مغز کابل آغاز نموده است و در محیط فرهنگی و اجتماعی کابل بال های بسا افتخار آفرین و خلاقیت گشوده است، به محدوده فعالیت پایتخت خود اکتفا نکرد و همان بود که بال های گشایش دفاتر ولایتی اش را ازدیاد بخشید و در بیست و شش ولایت افتخار گشودن پنجره های روشنی و حلقات فکری را بخشید.
ولایت غور نیز از سعادت گشایش این روند مستقیم و انقلاب فکری بی نصیب نبوده است، کوشیدیم و اخلاص ورزیدیم تا دامنه ی فعالیت ها و بارور سازی شاخه های مجمع ملی جوانان افغانستان را در محدوده ولایت غور نیز انتقال دهیم که خوشبختانه در تلاش و عمل کرد مان موفق بوده ایم و انشاءالله در محیط فرهنگی و مدنی غور مؤثر واقع خواهیم شد.
اولین جلسه دفتر ولایتی مجمع ملی جوانان افغانستان در ولایت غور با حضور داشت رئیس، مسئولین کمیته های دوازده گانه، معاونین کمیته ها و اعضای کلیدی این مجمع تدویر یافت و روی اهداف مجمع، چگونگی روابط اش با نهاد های دیگر و ایجاد رخنامه برای مجمع بحث و گفتگو صورت گرفت!
اعضای مجمع حمایت کلی و اخلاص مندانه شان را از مرام های گنجانیده شده در اساس نامه این مجمع اعلان نمودند و وعده سپردند تا در هر شرایط برای پیشبرد امور محوله شان در خدمت دفتر مجمع باشند.
آدرس مجمع: مقابل ریاست سره میاشت، دفتر مجمع ملی جوانان افغانستان – غور