آرشیف

2015-6-20

جواد رضایی

مجاهد کیست و جنگ سالار کدام است

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
 
 

دفتر ولایتی غور

  

مجاهد کسی است که:

جنگ سالار کسی است که:

 1.        در راه خدا جهاد می کند.

 2.        به نفع اسلام و مردم خدمت می کند. 

 3.        از بیت المال و دارایی عامه حراست و از سؤاستفاده جلوگیری می کند.

 4.        از سلاح برای دفاع از دین ، وطن و مردم استفاده می کند.

 5.        برای امنیت و استقرار صلح شب و روز تلاش می کند.

 6.        از مال، جان، حیثیت و ناموس مردم دفاع می کند.

 7.        از لحاظ اخلاقی، متواضع، حلیم ، با حوصله و خوش صحبت است.

 8.        همه او را دوست دارند و مجاهد در قلب مردم جای دارد.

 

 1.        برای اغراض و اهداف شخصی و گروهی می جنگد.

 2.        از نام اسلام سؤاستفاده می کند.

 3.        بیت المال را تاراج و دارایی عامه را غصب می کند.

 4.         سلاح خود را وسیله آزار و اذیت مردم قرار می دهد.

 5.        امنیت را از مردم سلب می کند و موجب تداوم جنگ و کشتار مردم بی گناه می شود.

 6.        به مال، جان، حیثیت و ناموس مردم تجاوز می کند.

 7.        متکبر، مغرور، احساساتی ، بی حوصله و بد زبان است.

 8.        از او همه متنفر و گریزان اند.

 

 

 
 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بر این باور است که:

 1.        هیچ فرد یا گروهی حق ندارد از عنوان جهاد سؤاستفاده نموده، جان، مال و ناموس مردم را مورد تعرض و تجاوز قرار دهد.

 2.        هر گاه شخصی، گروهی و یا سازمانی مورد انتقاد و اعتراض قرار می گیرد اعمال و رفتارهای کنونی آنها مورد نظر است نه گذشتته آنها، بنابراین اگر کسی در گذشته مجاهد بوده ولی اکنون با استفاده از زور و اسلحه خود حقوق مردم تعرض قرار می دهد، اکنون مجاهد نیست بلکه جنگ سالار است و باید با او به عنوان یک جنگ سالار برخورد شود.

 3.        اطلاق عنوان جنگ سالار برای مجاهد اهانت به اسلام و جهاد است ولی اهانت بزرگتر این خواهد بود که جنگ سالار و تفنگ سالار را مجاهد بنامیم.
   

16 جوزای 1381