آرشیف

2015-1-28

انجمن ادبی فیروزکوه

متن کامل گفتگوي اختصاصی یارمحمد یاور عضو انجمن ادبی فیروزکوه با محترم سید محمدنبی سیدزاده غوری مُعرَق کار موفق كشور:

انجمن ادبی فیروزکوه: اقای سید زاده به عنوان نخستین پرسش خود را به طور مختصرمعرفی کنید؟
سیدا زاد: سید محمد نبی سیدزاده غوری هستم‎فرزند سید اسماعیل از قریه اخری ولسوالی ساغر ولایت غور.

انجمن ادبی فیروزکوه: آقای سید زاده در باره‏ی  تحصیلات خود بگويید!
سید زاده : « دوران ابتدائی تحصیل را در نزد پدر, مادر وعلما کرام آغازنمودم  وفعلن متعلم صنف یازده مکتب هستم.»
متن کامل گفتگوي اختصاصی یارمحمد یاور عضو انجمن ادبی فیروزکوه با محترم سید محمدنبی سیدزاده غوری مُعرَق کار موفق كشور:
انجمن ادبی فیروزکوه: هنرمعرق (خطاطی) را چه زمانی, کجا ونزد کی آغاز نمودید؟
سید زاده : « مُعرَق یکی از بخش های هنرهای زیباست. اینهنر را درسالهای 86 الی 87 در ولایت هرات زیر نظر استاد حکمت الله غلامی به مدت چهار سال فرا گرفتم. ما دریک سال چهار ماه آموزش می دیدیم و هشت ماه تمرین می کردیم.»

انجمن ادبی فیروزکوه: مُعرَق چیست؟
سید زاده : « مُعرَق به معنای وصله,تکه تکه ورگه رگه می باشد واصولن به هرچیز رگه دار معرق گویند. ولی مفهوم معرق تلفیق چوبهای رنگی ومصالح دیگر مثل فیبَر، خاتم، فلز، صدف و… می باشد.

انجمن ادبی فیروزکوه: انگیزه چه بود که شما به چنین کاری بزرگ دست به زنید؟              
سید زاده : « چند سال پیش سفری داشتم به کشور ایران و درآنجا خوش بختانه به یک کار گاه هنری سرخوردم و از کار آنها خوشم آمد وانگیزه اش این بود وقتیکه به کشور برگشتم این کاره در هرات آغازنمودم.»
متن کامل گفتگوي اختصاصی یارمحمد یاور عضو انجمن ادبی فیروزکوه با محترم سید محمدنبی سیدزاده غوری مُعرَق کار موفق كشور:
انجمن ادبی فیروزکوه: جناب سید زاده از نحوه کار و مواد که شما به اثر های هنری تان بکارمی برید معلومات بدهید که چگونه است؟
سید زاده : « کارهای من همه به وسیلهای دستگاه معمولی وارزان قیمت به نام «کمان اره» دستی صورت می گیرد و مواد که ما به کار می بریم؛ استخوان، صدف، صدف نما،چوب، مس، برنج و المونیم است. البته استفاده مواد بیشتر مربوط می شود به مشتریها،اگر آنها سفارش نقره وطلا را بدهند به ما مشکل نیست کار می کنیم هزینهای بیشترنیازاست.»
 متن کامل گفتگوي اختصاصی یارمحمد یاور عضو انجمن ادبی فیروزکوه با محترم سید محمدنبی سیدزاده غوری مُعرَق کار موفق كشور:

انجمن ادبی فیروزکوه: چند نوع خط وجود دارد وشما بیشتر از کدام نوع آن استفاده می کنید؟
سید زاده : « در جهان امروزی شاید بیش از 500 نوع خط وجود داشته باشد و معروف ترین آنها شش نوع است که دراثرهای هنرخطاطی ومعرق کاری استفاده بیشتر می شوند که عبارت اند از:( مُحقق، ثُلث، رِقاع، توقیع،ریحان و نسخ می باشد. »
 
انجمن ادبی فیروزکوه: مشتریهای شما بیشتر کیها اند؟
سید زاده : « اثرهای هنری ما بیشتر درپای تخت کشورو ولایت هایهرات وبلخ به فروش می رسد.متاسفانه سطح اقتصاد مردم در ولایت غور پایین است از این لحاظ مشتریهای ما بیشتر خارج ازغور هستند.»
متن کامل گفتگوي اختصاصی یارمحمد یاور عضو انجمن ادبی فیروزکوه با محترم سید محمدنبی سیدزاده غوری مُعرَق کار موفق كشور:
انجمن ادبی فیروزکوه: در آمد که شما از کار های هنری دارید می تواند مصارف تان را مهیا کند؟
سید زاده‏‎‎‏‏‏‏‏:‏‏‎ « درولایتی مثل غور مشکل است که آدم بتواند از کارهای هنری اش نفقه اعضای‎ فامیل را آمده به سازد. فعلن کار های ما به حد نیست چون سطح اقتصاد مردم پایین است، نا امنی و جنگهای ذاتالبینی وجود دارد حتی برق نیست که مه ماشین وتجهیزاتی را جهت رونق کارم وارد بکنم با وجود این قدر مشکلات نمی شود که مصارف خانه را از این راه بدست آورم.»
متن کامل گفتگوي اختصاصی یارمحمد یاور عضو انجمن ادبی فیروزکوه با محترم سید محمدنبی سیدزاده غوری مُعرَق کار موفق كشور:
انجمن ادبی فیروزکوه: گران قیمت ترین اثر شما تا حال چه بوده؟
سید زاده: « اثرهایکه من  تاحال ساختم چند تا مناراست که بالای 50 هزار افغانی ارزش دارد و یک تابلو را  به سفارش مقام ولایت غورساختم پهنای آن 120 سانتی متر و طول آن چهار متراست. در این تابلو کلمه‎ای طیبه حک شده و به سبک مُقَـنس کارشده است که ارزش آن چهل هزار افغانی می باشد.»

انجمن ادبی فیروزکوه: جناب سید زاده تابلویکه شما یاد آور شدید کاری آنرا به چند روزمی توانید تمام کنید؟
سید زاده:« زمان آن وابسته به شرایط کار وسبک کاری است طوریکه قبلا گفتم این تابلو به سبک مُقَنس کارشده واگر دیگر مصروفیت نداشته باشم تنها بالای چنین تابلو کار نمایم می توانم طی 15 الی 20 روز کار اش را تمام کنم.»

انجمن ادبی فیروزکوه: شما را در این عرصه کیها بیشتر کمک کردند؟
سید زاده : « متاسفانه تاحال هیچ نهاد دولتی وغیر دولتی  به عنوان مثال مقام ولایت وریاست اطلاعات وفرهنگ به من کمک نکردند. وعده های زیاد دادند ببینیم که چه می شود.»
متن کامل گفتگوي اختصاصی یارمحمد یاور عضو انجمن ادبی فیروزکوه با محترم سید محمدنبی سیدزاده غوری مُعرَق کار موفق كشور:
انجمن ادبی فیروزکوه: تاحال چند تا شاگرد دراین بخش تربیه نمودید؟
سید زاده : « فعلا دوسه نفر شاگرد دارم که بطور خصوصی به خانه برای آنها آموزش می دهم. اما به صورت کل علاقه منداندرغور زیاد است متاسفانه شرایطی بد اقتصادی و عدم امنیت می تواند سد راه آنها جهت فراگیری هنر معرق و خطاطی شود. ازسوی هم علاقه مندان از من خواستند که آموزشگاه تاسیس کنم اما وضعیت فعلی کشور را که می بینم تاحال رهبران ما کابینه خود را مشخص نکردندهمه سرپرست‎اند ومن نمی توانم دست به چنین کاری بزنم.»
متن کامل گفتگوي اختصاصی یارمحمد یاور عضو انجمن ادبی فیروزکوه با محترم سید محمدنبی سیدزاده غوری مُعرَق کار موفق كشور:
انجمن ادبی فیروزکوه: اگریک بودجه کلان دراختیار شما قرار گیرد چه کاری می تواند با آن بکنید که ماندگارباشد؟
سید زاده : «اگر بودجه کافی بدست رس ما قرار گیرد یگانه آرزو وخواست من این است که اثر تاریخی وبزرگ اسلام یعنی قرآن شریف را به سبک معرقی «تو در تو» به روی تخته ها حک کنم تا ثابت بسازم که نسل جدید غوری ها هم می توانند مانند گذشته های شان کارهای دینی وتاریخی ازخود به جا بگذارند.»

انجمن ادبی فیروزکوه: جناب سید زاده این پلان بزرگی که شما در نظر دارید چقدر هزینه نیاز است وبه چه مدت زمان می تواند آنرا تکمیل کنید؟
سید زاده : « فعلا من هیچ نوع وسایل وتجهیزات ندارم به جز یک کمان اره؛ اما اگر به چنین کارهای بزرگ آدم دست بزند طبعا‎‎‏‏‏ به تجهیزات ومواد پیش رفته نیاز است. بطور تخمینی گفته می توانم که مبلغ 18 میلیون افغانی هزینه برمی دارد ومدت زمان آن هم ده سال را در برخواهد گرفت.»

متن کامل گفتگوي اختصاصی یارمحمد یاور عضو انجمن ادبی فیروزکوه با محترم سید محمدنبی سیدزاده غوری مُعرَق کار موفق كشور:

تاریخ:2/11/1393
گزارشگر: یارمحمد یاور، مسوول كميته‌ي فرهنگي انجمن ادبي فيروزكوه