آرشیف

2015-1-8

محمد حسین نبی زاده

متن کامـل گفتگوی 21 با سید انـور رحمتی والــی غور

جامعه مدنی اگر انتقاد نکند در واقع زنده نیست

21. نخست تشکر می کنیم از شما جناب والی صاحب که این زمینه را مساعد ساختید و وقت خودرا در اختیار ما گذاشتید تا گفتگویی داشته باشد ماهنامه 21 با شما. ابتدا سخن را آغاز می کنیم از موضوع امنیت؛ جناب والی صاحب! همان قسم که در اولین روز های که شما در ولایت غور تشریف آوردید، موضوع امنیت از اولویت کاری خود اعلان نمودید، طوری که در جریان هستید، در ولایت غور به تعداد 157 گروه مسلح غیر مسئول وجود دارد که این گروه ها در حدود 4000 فرد مسلح غیر مسئول در اختیار دارند و این گروها یک حکومت موازی با حکومت را تشکیل داده و سبب منازعات مسلحانه، اختلافات قومی و نقض حقوق بشری افراد می شوند، شما برای برخورد با این افراد چه برنامه ای روی دست دارید؟
رحمتی: با تشکر از تشریف آوری شما و سپاس و قدردانی عمیق دارم از کار نیک و فرهنگی همه دستاندرکاران نشریه 21 که در قسمت انتقال معلومات به مردم شریف ولایت غور تلاش می کنند و برای شما آرزوی توفیق دارم، سئوال بسیار مهم و کلیدی فرمودید، همان طور که در جریان هستید من درروز اول که خدمت مردم عزتمند و شریف غور معرفی شدم، تنها موردی که یادآوری کردم و تعهد سپردم که برای بهبود آن کار خواهد کردم موضوع امنیتی بود. شما می فهمید که هم گروه های مسلح غیر مسئول با همین کمیت و وسعت که شما نام بردید و هم طالب ها، در مجموع ولایت غور وضعیتی را بوجود آورده که زندگی عادی مردم جدا با مشکل مواجه است و آنها )مردم( در یک شرایط بسیار سختی قرار دارند، اخاذی های غیر قانونی وجود دارد، قتل، تجاوز، کشتار، جنایت، زورگویی و خشونت به شیوه های بسیار ظالمانه اش اعمال می شود که واقعا مایه تاسف و تاثر است. در این ارتباط اولویت اول ما اینست که ما جنگ های که در بین اقوام و در بین گروه های مسلح غیر مسئول وجود دارد، این جنگ هارا به متارکه و آتش بس دایمی تبدیل بکنیم و جلو آزار و اذیت عمومی را بگیریم و یک گفتگوی صادقانه و صمیمانه را با سران گروپهای مسلح غیر مسئول شروع بکنیم. برای یک برخورد قانونمند و نظام مندی که بتواند سبب تامین امنیت و آرامی در سطح ولایت غور شود و پس از اینکه آتش بس صورت بگیرد، این مذاکرات ما آغاذ شود، آن وقت به تناسب وضعیت که در اینجا هست در قالب مقررات و قوانین نافذه افغانستان همراه با این گروپها صحبت خواهد شد و کار خواهد شد و سعی خواهد شد که پالیسی دولت اسلامی افغانستان را به ارتباط این موضوع عملی بسازیم. موضوع طالب ها هست که اینها در چند محور تمرکز و تجمع داره، ما با آنها هیچ نوع مدارا و ملایمت نخواهیم داشت، دعوت ما به صلح کماکان به قوت خود باقی است و ما از آنها دعوت خواهد کردیم که آنها بیایند به پروسه صلح بپیوندند و تفنگ را به زمین بگذارند و جنگ را ختم کنند؛ چنانچه آنها این صدارا نشنوند و این دعوت را توجه نکنند، طبیعی است که بدون هیچ نوع تردید و مدارایی جنگ و برخورد مسلحانه صورت خواهد گرفت و سعی ما اینست که مناطقی که از طرف ٱنها اخلال می شوند و دچار بی نظمی می شود آن مناطق تصفیه شوه و او مردم بتوانند به زندگی عادی برگردند و تامین امنیت شود که ما در هردو بخش کار های اولیه خودرا شروع کرده ایم.

21. به نظر شما مشکل عمده در قسمت تامین امنیت در ولایت غور، طالبان است یا افراد مسلح غیر مسئول؟
رحمتی: متاسفانه افراد مسلح غیر مسئول است.

21. یکی از خواست های مهم مردم خلع سلح افراد مسل

ح غیر مسئول است، آیا دولت تصمیم جدی برای خلع سلاح شان داره؟ عملیات که در ولسوالی های شهرک، تیوره و پسابند جریان داشت، در همان جنگ ها یکی از قوماندان های مسلح غیر مسئول به نام نصر الله با دولت همکاری کرده و وقتی که او به منطقه جنگ رفته بعد از برگشت مردم می گویند که اموال مردم را به غارت برده، چطور می شود که یک قوماندان مسلح غیر مسئول که باید دولت آنهارا خلع صلاح کند در جنگ هم آنهارا شریک می سازند ولی کنترول هم نمیشود و آنها دست به یک جنایت دیگر می زنند، در این رابطه نظرشما چیست؟
رحمتی: خوب، من همانطور که عرض کردم مشکل اصلی مردم غور موجودیت، بقا و فعالیت افراد مسلح غیر مسئول است، همین که من اشاره کردم، ما مطابق پالیسی حکومت افغانستان از نزدیک با اینها کار خواهد کردیم که اینها بیایند به زندگی ملکی برگردند و دست از تفنگ و استفاده اسلحه بردارند و جذب جامعه شوند، در این پروسه ما بسیار جدی هستیم و این کار را انجام خواهد دادیم اما موردی را که شما اشاره کردید؛ آن مورد موردی است که من دقیقا در جریان نیستم و چنانچه اینطور یک چیزی صورت گرفته باشد، ما حتما او موضوع را تعقیب خواهد کردیم و نسبت به او یک برخورد قاطع صورت خواهد گرفت. معمولا در اینگونه اقدامات ، بعنوان راهنما و ره بلد اینطور ها اگر استثنائا کسانی استفاده شود شاید ولی ما از آنها بعنوان کسانی که مارا در جنگ کمک بکند هرکز مطابق پالیسی که حکومت دارد و قوای مسلح افغانستان دارد استفاده نمی کنیم و به آنها ضرورت هم نیست. بازهم نکته ای را که شما اشاره کردید من این را بعنوان یک نکته بسیار مهم تعقیب خواهم کرد و این را پیگیری خواهد کردم و چنانچه این قضیه واقع شده باشد حتما آن اموال و اشیاییکه آن ها با خود آورده، برگردانده خواهد شد و کسی که مرتکب این عمل مجرمانه شده اورا به قانون معرفی خواهد کردیم.

21. در میان کارمندان دولتی افرادی وجود دارد که به نحوی با افراد مسلح غیر مسئول رابطه دارند، این افراد به نظر شما چه اندازه می تواند در قسمت سرکوب افراد مسلح غیر مسئول مشکل آفرین یا مانع باشند؟
رحمتی: با کمال تاسف درغور کاش تنها یک مشکل بودی، ما مشکلات مختلفی داریم و در بخش های مختلف مشکل داریم و از جمله مهمترین مشکل که غور را تهدید می کند ، انقطاب قومی و گرایش های بسیار مفرط و شرک آمیز قومی در اینجا وجود دارد که یک نفر را وقتی نامش را پرسان کنی، قبل از اینکه او برای شما نام خودرا بگوید می گوید که من از فلان قوم هستم و این به هیچ صورت درخور شان یک مردمی با این سابقه تاریخی، با این گذشته طلایی و روشن و با این جایگاهی که در نظام سیاسی افغانستان دارد، این وضعیت درخور شان این مردم نیست. من متوجه این نکاتی که شما اشاره کردید هستم، هم در بخش ملکی و هم در بخش نظامی؛ و از دید من بزرگترین چالش در همه عرصه ها همین است و اینکه ما در قبال این قضایا چه پالیسی و شیوه های کاری را اعمال خواهیم کرد، بعدا با شما صحبت خواهد کردیم و من الآن اجازه می خواهم که در این مورد وارد جزئیات نشویم، اما چیزی که من می خواهم اطمینان بدهم برای خوانندگان عزیز و محترم شمااینست که من همین موارد را متوجه هستم و اداره محلی این را متوجه است و نسبت به این قضیه ما قطعا برخورد متناسب و دقیقی را انجام خواهیم داد و از دید من بزرگترین چالش همین انقطاب قومی و گرایش های مفرط قومی هست که دراین جا وجود دارد و این بجای اینکه کمک بکند و به خود آن قوم کمک کننده باشد و به اوضاع عمومی جامعه غور کمک بکند، این خودش درهر زمینه ای مشکل آفرین است و واقعا یک وضعیت و یک تهدید بسیار جدی را برای امروز و فردای غور بوجود آورده است.

21. کشت و قاچاق مواد مخدر دو موضوعی است که هم تاثیری در بدتر شدن اوضاع امنیتی دارد و هم از افغانستان یک چهره منفی را به جهانیان به نمایش می گزارد، هرچند باوجودیکه مسئولین امنیتی ادعا دارند مقدار زیاد مزارع کوکنار در ولایت غور محو و تخریب شده ولی عملا می بینیم که کشت مواد مخدر افزایش چشمگیر داشته است و از طرف دیگر غور به عنوان شاهراه قاچاق مواد مخدر از شمال به جنوب است، به نظر شما ارگان های امنیتی در قسمت مبارزه با این پدیده چه اندازه موفق بوده است؟
رحمتی: به نظر من ارگان های امنیتی تلاش های خودرا کرده، دستاوردها و موفقیت هایی چشمگیری ما در این عرصه داشته ایم که من از تلاش های تک تک این افسران و سربازانی که در این خصوص مسئولیت دارند و کار می کنند تشکر می کنم. و طبعا تلاش ما مطابق همان چالش های که شما اشاره کردید، در محو و در ترافیک مواد مخدر ادامه خواهد داشت و در این مورد تردیدی وجود ندارد. ما در حدود یک ماه پیش1660 یا 1700 کیلوگرام مواد مخدر را با حضور معین محترم مواد مخدر وزارت داخله حریق ساختیم که کل این مواد توسط قوماندانی امنیه ولایت غور از قاچاقچیان و ترافیک کنندگان مواد مخدر بدست آمده بود، همین سه روز پیش باز هم 43 کیلوگرام مواد مخدر را بازهم از منطقه دولتیار پولیس به دست آورد که به مرکز منتقل شده، تلاش و مبارزه با این پدیده بدون کدام تردیدی ادامه دارد اما من می خواهم در این خصوص توجه حکومت افغانستان و وزارت محترم مبارزه با مواد مخدر را جلب بکنم که ما دلایل و زمینه های که سبب تشویق مردم به کشت مواد مخدر می شود، اینها را باید شناسایی کنیم و یک برخورد کارشناسی شده و مطالعه شده را با این قضیه انجام بدهیم، صرف برخورد جلوگیری کننده و مبارزه قاطع با این پدیده فکر می کنم کار ساده و موفق نخواهد بود.

21. چند مشکل کوچک در این زمینه وجود دارد، یکی اینکه گفته می شود همین تریاک که توسط پولیس به دست می آید به نحوی مورد دستبرد قرار می گیرد، دیگر اینکه گفته می شود پولیس خودش در قاچاق مواد مخدر دست دارد و چنانچه صحبت های که ما با مردم داشتیم می گفتند که پوسته ها انتقال می دهند، دیگر همین افراد مسلح غیر مسئول به نحوی از این قاچاق مواد مخدر سود می برند و فاجه می گیرند که منابع جنگی خودرا تقویت بکنند، دیدگاه شما در این باره چیست؟
رحمتی: دقیقا من اشاره به همین موضوع داشتم، وقتی می گویم یک برخورد کارشناسی شده و دقیق صورت بگیرد و صرف با یک برخورد جلوگیری کننده و مبارزه قاطع نظامی به این قضیه اکتفا نشود، همین موضوع است که ما باید زمینه های اجتماعی، اقتصادی، دلایل سیاسی و به اصطلاح دست های که به پشت صحنه کمک می کنند برای کشت و زرع مواد مخدر یا دست های که در قاچاق مواد مخدر کمک می کنند، تسهیل کننده است، طراح و پلانگزار است، اینهارا بشناسیم و با اینها برخورد لازم را بکنیم. هرچند معلوماتی که من اکنون دارم، بعد از آنیکه پولیس شاهراه در چند نقطه شاهراه چغچران-هرات مستقر شده، وضعیت عمومی بهتر شده، شکایت مردم کمتر شده، برخورد پولیس با عابرین خوب است. ما یک مقداری در دره تخت مشکلاتی داریم که من این را رسما با والی محترم هرات درمیان گذاشته ام و از آنها خواسته ایم در این رابطه برخورد کند، اما در این مسیر برخورد پولیس تاحال چیزی را که به ما می رسد بسیار خوب است، اگر گزارش هایی باشد که اینها در ترافیک مواد مخدر همکاری می کنند طبیعی است که ما منتظر هستیم و او گزارش های که مستند است دریافت بکنیم و حتما با آنها برخورد خواهد کردیم، اما در مجموع روحیه پولیس غور در امر مبارزه با مواد مخدر روحیه مثبت است، ممکن است بعضی ضعف هایی هم وجود داشته باشد و اگر مستند باشد ما تعقیب خواهد کردیم. علاوه بر این ما نسبت به مجموع پولیس غور هم توجه داریم و انتظار داریم که پولیس آرام آرام خودرا با استاندارد ها، با روش های که از لازمه شخصیتی یک پولیس ملی است با او خودرا آراسته بکند، بعضی تدابیر را ماهم داریم که همراه مرکز شریک کرده ایم. امید واریم در مجموع کارهای که در این خصوص انجام می شود در بهبود وضعیت عمومی مبارزه با مواد مخدر کمک بکند. از جمله چیزی که کمک می کند به این که دهاقین ما تشویق شوند به کشت و زرع مواد مخدر، فقر و بیکاری است که ما می خواهیم به این هم توجه وزارت مبارزه با مواد مخدر را جلب بکنیم، برخورد یک جانبه و نهی کننده نظامی هم حل کننده نیست، ما باید یک بدیلی را ارائه بکنیم به مردم، این برنامه برنامه هایی است که ما سرش کار می کنیم و سعی می کنیم توجه مقامات مربوط را در این خصوص جلب بکنیم که بزرگترین مشکل ما در این خصوص فقر است، یعنی فقر تمام ولایت مارا تهدید می کند. حالی در همین روز ها شما می بینید، کاروان بسیار لاینقطع گندم از بامیان به چغچران ادامه دارد، این نشان می دهد که در اینجا وضع حاصلات عمومی خوب نبوده، و مردم وضعیت شان به دلایل مختلف خوب نیست، افراد غیر مسئول مانع زرع، کشت و کار دهاقین و مانع جمع آوری حاصلات می شوند. اینها همه نگرانی هایی است که نمی توان یکسره مردم را ملامت بکنیم و نهی بکنیم، ما باید مشکلات مردم را درک بکنیم و در رفع آن اقدام بکنیم.

21. یکی از مشکلات والی قبلی غورآقای عبدالله هیود، اختلاف نظر میان ولایت و قوماندانی امنیه، روابط خراب و شکننده میان ولایت و نهاد های مدنی و برخورد دوگانه با وکلای شورای ولایتی و اقوام درگیر ساکن در ولایت غور بود، روابط شما با این ارگان ها و نهاد ها در این مدت که تشریف آروده اید چطور بوده؟
رحمتی: خوب، خوشبختانه در نظام جمهوری اسلامی افغانستان همه نهاد ها و ارگان ها یک تعریف مشخص داره و در چوکات قانون روابط این ها با یک دیگر تعریف شده که اگر همه ما قانون را مراعات بکنیم هیچ مشکلی در این رابطه پیش نمی آید و در بخش نظامی شما حتما در جریان هستید که فرامین و هدایات متعددی وجود دارد که والی هر ولایت به حیث سرقوماندان عمومی آن ولایت وظیفه اجرا می کند و کلیه ارگان های امنیتی اعم از اردو، پولیس، امنیت ملی و دیگر نهاد های امنیتی افغانی که اینجا هست مکلف به اطاعت از امر والی است که در این ارتباط هیچ تردیدی وجود ندارد و جایی برای رقابت و این حرف ها نمی ماند، ما در کل مامورین حکومت افغانستان و خدمت گذاران به مردم افغانستان و خاصتا در اینجا در غور هستیم و هرکدام ما وظیفه مشخص و تعریف شده ای داریم که باید در چوکات قانون و مقررات باید آن را انجام دهیم. به ارتباط شورای ولایتی و شورای ملی هم عین وضعیت وجود دارد، وظایف شورای ولایتی و شورای ملی در قانون تعریف شده، وظایف حکومت تعریف شده، اگر دوستان ما برخورد سلیقه ای نکنند و قانونمند برخورد بکنند ما با کمال میل و به عنوان یک وظیفه خودرا مکلف می دانیم که با این نهاد ها کار بکنیم، نظرات شان را بشنویم، مطابق قانون فرمایشات که دارند وقتی قانونی باشد، ما گوش کنیم، مشورت های که دارند به او گوش کنیم و به او عمل بکنیم ولی تاکید ما این است که باید همانطور که ما خودرا مکلف می دانیم به یک عمل قانونی، از دیگران هم انتظار داریم که باید برخورد شان یک برخورد قانونی باشد. سفارشات فراقانونی هم طبیعی است که برآورده نمی شود و مشکل خلق می کند و برخورد غیر قانونی هم از طرف اداره محلی یا والی بحیث ممثل اداره محلی و نماینده رئیس جمهور افغانستان هم عملی نیست و مشکل خلق می کند، با شورای ولایتی و شورای ملی هم روابط ما همینطور یک رابطه است. من قبل از اینکه اینجا بیایم، همراه تمام شورای ملی (سنا و ولسی جرگه) در کابل دیدم و صحبت کردم و گفتم که انتظار من اینست که رابطه ما یک رابطه قانونمند و صمیمانه باشد که بتوانیم مشترکا برای غور کار بکنیم. شما هم نمایندگان منتخب ولایت غور هستید و مکلفیت هایی در قبال او مردم دارید و من هم که بحیث یک خدمتکار در آنجا می روم، من هم علاقه دارم مدتی که درآنجا هستم کار بکنم، از وقتم، از عمرم استفاده صحیح بکنم و بتوانم خدماتی را به او مردم ارائه کنم. به ارتباط جامعه مدنی، ما معتقد هستیم به این که جامعه مدنی یک نهاد قانونمند و پذیرفته شده و مؤثر و فعال در جمهوری اسلامی افغانستان است، حکومت افغانستان به حضور قانونمند نهاد های مدنی باور دارد و احترام داره، ما جامعه مدنی را بحیث ممثل خواست های مردم و پل ارتباطی مردم با حکومت می بینیم و حتما به این موضوع احترام خواهد کردیم و سعی می کنیم که شریک بکنیم همه چیز را با نهاد های جامعه مدنی و همانظور بشنویم نظرات جامعه مدنی را، اعضاء و نهاد های جامعه مدنی را و سعی می کنیم از ظرفیت که جامعه مدنی در ارتباط با بهبود امور دارد و در ارتباط با بهبود وضعیت عمومی درولایت دارد کمک بگیریم، بهره ببریم و استفاده بخیر بکنیم و یکی از آرزوهای من اینست که ما بتوانیم ضمن اینکه این نهادهارا در مدت که من در غور هستم حمایت بکنیم و تقویه بکنیم، ما یک تعامل مثبت و همکاری فعال داشته باشیم بدون اینکه من از آنها توقع داشته باشم که آنها انتقاد نکنند. جامعه مدنی اگر انتقاد نکند در واقع زنده نیست یعنی این ها باید نارسایی هارا، کمبود ها، ضعف های حکومت و ضعف هر نهادی را که می بیند، همینطور مشکلات دیگر اجتماعی را به ارتباط همین غم و آلام که همین حالا مردم غور با آن مواجه هستند مثل موجودیت تفنگدارن مسلح غیر مسئول، زورگویی، اخاذی؛ اینهارا اینها باید صدا بکند، اینها باید فریاد همی مردم خفه و بی صدایی باشد که آنها نه دسترسی به مطبوعات دارد، نه به مایک دارد، و نه به تلویزیون و رادیو دارد و جامعه مدنی در واقع صدای همان بخش خاموش جامعه است که می تواند اورا نمایندگی بکند و به گوش حکومت و متصدیان امور برساند، دادخواهی بکند و برای کسانی که بالایش ظلم می شود، ستم می شود و حکومت را متوجه بکند به اشتباهات و خطاهایی که می کند و ما مکلف می دانیم خودرا که در این خصوص نه تنها به گپ آنها گوش بکنیم بلکه از توانایی از اینها، از ظرفیت اینها و از معلومات اینها کمک بگیریم برای بهبود یک حکومت داری خوب، چون این مکلفیت ما بعد از تامین امنیت است که ما سعی بکنیم برای تحکیم امنیت و ثبات، ما یک حکومتداری خوب را ارائه بکنیم، چون بخش امنیت تنها با برخورد مسلحانه و نظامی قابل تامین نیست، یعنی اگر حکومتداری در کنار برخورد نیروهای امنیتی، تصفیه مخالفین، برخورد با متخلفین که کار های غیر قانونی می کنند از طرف نیروهای امنیتی صورت می گیرد، در پهلوی آن اگر ما یک حکومتداری خوب داشته باشیم، یک رابطه خوب با مردم داشته باشیم و به مردم خدمات خوب ارائه بکنیم، وظیفه خودرا هر اداره بخوبی انجام بدهد این هم در تحکیم امنیت عمومی نقش بسیار بسزایی دارد. ما خودرا مکلف می دانیم که در این خصوص نهایت سعی و تلاش خودرا انجام دهیم.

21. شما فساد اداری در ادارات دولتی را تاچه اندازه می پذیرید؟
رحمتی: خوب متاسفانه این مشکل هست، من بعضی نشانه هایی را دراین مدت متوجه شده ام، خوشبختانه در این ارتباط ریاست محترم امنیت ملی هم با اشراف و احاطه ای که بر وضعیت در این خصوص دارد، همیشه من را در جریان می گزارد و من می فهمم. معلوماتی که دارم و امیدوار هستم چیزی را که از همکارانم در ادارات دولتی در روز های اولیه خواهش کر دم، او چیزرا اینها توجه داشته باشند و پرهیز بکنند از سوی استفاده از موقف دولتی و دستبرد به اموال عمومی یا انجام کار در قبال اخذ رشوت که این ها بزرگترین ضعف و خلع مدیریتی برای مدیران محلی ما است، من بعضی ضعف هارا در جریان هستم و می پذیرم ولی امید وار هستم دوستان ما، تقاضای که ما روز های اول کردیم اورا جدی بگیرند. برای اینکه چنانچه اگر ما کسی را مستند پیدا بکنیم، یقینا هیچ نوع گذشت و برخورد غیر قانونی را روا نخواهد داشتیم و آن وقت است که آنها هم متوجه خواهد شد که کار خوب صورت نگرفته و ما هم متاثر می شویم که چرا یک همکار ما از جمع ما کم شود، بنابر این من انتظار دارم که کلیه همکاران ما، رؤسای محترم ادارات دولتی و همه و همه این موضوع را در نظر بگیرد، بعضی کوتایی هایی که دراین وقت ها است، این هارا هم رفع بکند و با این پدیده بد نام کننده یک برخورد قوی و متناسب انجام بدهند.

21. تعدادی از کارمندان دولت در اداره سارنوالی دوسیه دارند، آنها امیدوار بودند که با رفتن والی سابقه دیگر کدام اراده ای وجود نخواهد داشت تا دوسیه های شان را دنبال کند، شما در نظر دارید با این افراد چه گونه رفتار کنید؟
رحمتی: اگر به اساس مستندات قانونی و جرمی تکمیل شده، سارنوالی مکلف است که به اینها رسیدگی بکند و ما هیچ نوع ملاحظه و تردیدی در این رابطه نداریم و اگر باساس گرایش های شخصی و زمینه های غیر قانونی صورت گرفته، به کسی ظلم شده ویا اجحاف صورت گرفته ویا پرورده سازی های دروغین انجام شده، در آن زمینه طبیعی است که ما از او حمایت نمی کنیم و همراه سارنوالی موافق نیستیم که اورا تعقیب بکنیم اما موارد که بصورت قانونی طی مراحل شده حتما باید تعقیب شود و هیچ نوع مراعاتی در باره کسانی که خاطی هستند و اشتباه کرده نخواهد شد.

21. یکی از مشکلات، پایین بودن ظرفیت ها در ادارات دولتی است؛ چنانچه تعدادی از رؤسای ادارات دولتی آن ظرفیت لازم یا تخصص لازم را برای پیشبرد امور محوله ندارند و از سوی دیگر تعدادی از جوانان تحصیلکرده و با تخصص نتوانستند وارد اداره شوند، تصمیم شما برای اینکه یک اداره با ظرفیت در ولایت غور ایجاد کنید چه است؟
رحمتی: این تصمیم بستگی دارد به نظر مردم غور، اگر مردم غور همین قطب بندی و تقسیم بندی حاد قومی و گرایش های افراطی را نگهدارد، نه بخش ملکی اصلاح می شود و نه نظامی، حالا تعدادی از رؤسای ادارات دولتی مشران و بزرگان قوم هستند، ما نمی گوییم حضور اقوام آنچه که وجود دارد تمثیل نشود اما همین حضور اگر در چهره افراد جوان وتحصیلکرده و دارای تعلیمات خوب تمثیل شوه، بسیاربهتر از این است که ما یک آدم بزرگوار و معزز قومی را دراینجا سال ها چون تعلق به فلان قوم داره الزاما در راس فلان اداره قبول بکنیم. بنابراین من معتقد هستم که مردم باید در این باره همکاری کنند، از چهره های جوان باید استفاده شود و بدون اینکه این اقدام را کسی علیه خود و علیه قوم خود حس کند و بداند، مه معتقد هستم که باید آرام آرام همین انتقال صورت بگیرد، یعنی تحصیلکردگان وشخصت های تعلیم یافته بومی و محلی بیایند و شامل اداره شوند.

21. تعدادی از ولسوالی ها توسط سرپرستان اداره می شود؟ 
رحمتی: ما در این خصوص اقدام کرده ایم و تاکید ما این است که ولسوال های ما PRR شوند و بیایند در اینجا. من که می گویم مشکل امنیتی تنها با برخورد نظامی ممکن نیست، همین است. حکومتداری محلی بهبود بخشیده شود، رابطه اداره با مردم بهبود یابد تا بعضی ناامنی ها چالش های امنیتی که ما داریم کم شود. ما از جوانان تقاضا می کنیم که بست های که اعلان می شود از طریق رقابت و به شکل قانونی بیایند شامل اداره شوند تاوضعیت اداره بهبود یابد.
21. غصب ملکیت های عامه یک مشکل دیگر در سطح ولایت غور است، کمیته ای که در این اواخر تشکیل شده چه اجرائاتی داشته و آیا اجرائات شان برای شما قناعت بخش است؟ آیا این کمیته توانسته است تا ملکیت های غصب شده را تثبیت کند؟
رحمتی: کمیته ای که تشکیل شده باید وظیفه خودرا انجام دهد و به زودی بعد از تکمیل کار این کمیته جلسه برگزار خواهد شد تا تمام املاک دولتی در سطح مرکز و ولسوالی ها تثبیت شود و به زودی ادارات مربوط باید گزارش خودرا ارائه کند تا یک تصویری از املاک غصب شده به دست آید که این ملکیت ها توسط کی غصب یا تصرف شده و زمین در چه حالت است، آیا به للم تبدیل شده، منزل اعمار شده و یا استفاده دیگر می شود.

21. یکی از مشکلات دیگر پروژه های کم کیفیت و نیمه کاره است که در سرتاسر ولایت غور وجود دارد به طور مثال تنها در ولسوالی لعل و سرجنگل 16 پروژه از سالها بدینسو معطل مانده است؟ در این مورد چه تدابیری را مقام ولایت روی دست دارد؟
رحمتی: خوشبختانه در این مدت که من در اینجا هستم، تعدادی از شخصیت ها و نمایندگان سیاسی کشور ها و مؤسساتی را دیده ام که اینها علاقمند هستند در غور کار کنند، من از اینها خواهش کردم و به حکومت مرکزی هم این را اعلام می کنم که توجه کنند: 1. قراردادها در خود چغچران انجام شود 2. شرکت قرارداد کننده خودش باید پروژه را به پایه اکمال برساند و پروژه دسته دوم و سوم نشود 3. از طرف ادارات مربوط به اساس میکانیزم، نظارت شود تا مطابق پروپوزل پروژه به پیش برود. این موضوع با تمام مؤسسات صحبت شده است. طوری که من معلومات دارم به تعداد 50 پروژه از سال 82 بدینسو معطل مانده است. من به ریاست مستوفیت هدایت دادم که عاجل تمام سوابق آنهارا پیدا کنند، پول های تضمین شان را به کابل اعلان بکنند که اینهارا به پروسس بگزارد و آنچه را که به ارتباط این قرارداد ها قانون و مقررات ایجاب می کند انجام دهد و از پول های تضمین شان باید باقی مانده پروژه های نیمه کاره اکمال شود و همانظور که چیزی را که در قرار داد ها مشخص است و مکلفیت های که یک قرارداد کننده باید انجام بدهد انجام دهند. ما در این خصوص امیدوار هستیم که یک دقت و توجه خاص صورت بگیرد.

21. شرکت ها از افراد با نفوذ مثل وکلا است که این موضوع نگرانی ریاست جمهوری هم است، تدابیر در این رابطه چه است؟
رحمتی: در هر قرارداد سابقه شرکت ها دیده شود و برای هر پروژه یک استاندارد و شاخص ها وجود دارد. در غور تیم ملکی جاپان، USAID، PRT و UNOPS که بیشتر تطبیق کننده است تا تمویل کننده و بعضی انجوهای دیگر وجود دارد، سعی می کنیم این ها به خوبی قرارداد هارا انجام دهند. بحث روابط در تمام کشور متاسفانه وجود دارد، بخشی فساد از همین ناحیه پیش می آمده که در غور هم این استثنا وجود ندارد و در اینجا هم هست. ما امیدوار هستیم که با دقت همین چند موسسه که در اینجا کار می کنند و ظرفیت هارا سنجیده و تا حدی که امکان دارد و مانع جذب پروژه نمی شود، سعی می کنیم به هدایات رئیس جمهور عمل بکنیم.
21. برق بعنوان نیازمندی اساسی شهروندان شهر چغچران طوریکه امکانات بالقوه نیز با آب سرشار دریای هریرود مهیا است و شهروندان ولایت غور در مقابل هرکیلووات برق بیش از 30 افغانی میپردازند و در سایر ولایات قیمت هرکیلووات برق 2 الی 5 افغانی است، در این مورد مقام ولایت چه برنامه و پلانی روی دست دارد؟
رحمتی: متاسفانه این یکی از نماد های دردناکی است که در اینجا وجود دارد و ما این را شاهد هستیم، ما تماس های اولیه را دراین خصوص همراه مرکز داشته ایم و صحبت هایی کرده ایم و همه چیز برای این کار وجود دارد جز اراده که باید اداره مربوط در این رابطه داشته باشد و انجام بدهد. همراه وکیل صاحبان هم صحبت کرده ام و آن ها هم روی این قضیه توجه دارند که در بودجه انکشافی سال 92 جای دهند و سرش کار بکنند، خوب بهرصورت مشکل که در اینجا هست مشکل سرک و قیمت مواد غذایی است و دراین روزها کاروان های گندم و مواد غذایی از بامیان و هرات وارد چغچران می شوند.

21. یکی از مشکلات دیگر عدم موجودیت سردخانه و گدام برای حاصلات است!
رحمتی: در این خصوص قرارداد یک گدام نهایی شده ولی متاسفانه تابحال وزارت زراعت با گدام موافقه نکرده است که امید وزارت زراعت موافقه کند.

21. در بخش معارف هم گفته می شود تعدادی مکاتب به نام وجود دارد و از امکانات معارف افراد مسلح غیر مسئول و افراد سوی استفاده جو سود می برند و در بخش صحت هم مردم به شدت از خدمات صحی در سطح ولسوالی ها ناراض هستند، نظر و دیدگاهای شما و تلاش های شما در این خصوص چه است؟
رحمتی: ما روی معارف تمرکز زیاد داریم چون موضوع کلیدی است و به آینده ولایت و کشور تعلق دارد، گزار ش های که از ولسوالی ها به دست می آوریم مثل معلمین که نامش معلم است ولی در جای دیگر کار می کنند یا اصلا در آن منطقه و ولایت حضورندارد، آمرین ولسوالی ها که به مرکز هستند ما کار بسیار جدی را شروع کرده ایم و با آنها برخورد جدی خواهد کردیم به خصوص با کسانی که مسئول کار است و در ساحه مربوط حاضر نیست، با غایبین هم برخورد قاطع شده و هدایت داده شده تا از طریق ناظرین شان تعقیب بکند و برخورد بکند. مواردی که گفته می شود مورد سوی استفاده قرار می گیرد هم کار ما جریان دارد. ما علاوه بر اینکه نمی خواهیم مانع ایجاد کنیم، می خواهیم که پول معارف باید برای اهل معارف مصرف شود و هیچ سوی استفاده ای صورت نگیرد. برای ریاست معارف هدایت داده ام در مورد تمام معارف که از منابع مختلف شکایت وجود دارد، ناظرین بروند و ببینند وضعیت از چه قرار است. در قسمت صحت هم از موسسه ACTD من به هیچ صورت راضی نیستم و به زودی با مسئولین این موسسه صحبت خواهد کردم، هرچند در قسمت صحت در سال آینده 7.5 میلیون دالر پروژه داریم برای شفاخانه ولایتی که جاپان تمویل کننده و UNOPS تطبیق کننده است و صحبت هایی هم ما داشتیم گفتیم که پول ها باید برای دو تعمیر نو مصرف شود تا تعمیر های کهنه که از سوی تیم جاپان و تطبیق کننده پذیرفته شده است.

21. برداشت شما در مورد معارف چه است؟
رحمتی: من معارف را متاسفانه دچار مشکل می بینم و معارف هم واقعا در شان معارف نیست، این در حالی است که مردم خوب است و از معارف استقبال می کنند، مثلا در قسمت آموزش دختران من فکر می کردم که مردم حاضر نیست در حالیکه صحبت های که من با مردم شهرک، تولک، تیوره، ساغر و لعل از نزدیک داشتم، مردم حاضر هستند اطفال دختر شان را به مکتب بفرستند و فکر می کنم معارف نتوانسته این زمینه را مساعد بسازد.

21. از بین رفتن آثار تاریخی که تعداد شان در ولایت غور کشف و سروی نشده و قسمت هایی از منار جام تخریب شده و در قلعه ضحاک هم اردوی ملی سنگر درست کرده، تدابیر شما برای حل موضوع چه است؟
رحمتی: خوشبختانه یک موسسه پیدا شده تا در قسمت جلوگیری از تخریب منار جام همکاری بکند و در رابطه تیم USAID منار جام را از نزدیک دیده و حاضر شده است که این برنامه را تمویل بکند تا جلو خطرات که منار را تهدید می کند گرفته شود، همراه یونسکو هم تماس گرفته شده و به اطلاعات و فرهنگ هم من نامه نوشته ام و مؤسسه آقا خان هم در این رابطه در جریان است و قرار است در آینده دورتر یونسکو و آقا خان برای ترمیم اساسی منار جام به غور بیایند و برای کار عاجلش هم درخواست برای USAID نوشته شده است و دیروز رسما من به اردوی ملی وظیفه دادم که ساحه قلعه ضحاک را ترک کنند. غور تمام هست و بودش همان گذشته تاریخی طلایی اش است و آنها مثل غوری های کنونی نبودند که بسیار به فکر تفنگ و جنگ باشند بلکه در هرجای که قدم نهاده اند درآنجا آبادانی، تمدن و نشانه های حیات وجود دارد و ما هم امید وار هستیم از او نسل هرچه بجا مانده مثل منار جام، ما اورا حفظ و مراقبت بکنیم تا تخریب نشود.