آرشیف

2015-1-14

انجینیر محمد ناصر سرشار غوری

مبارک بـــــــــــــاد بر ملت قهرمان افغانستان

 

پیروزی و قهرمانی افغانستان در مسابقات فوتبال مقابل کشور های جنوب آسیا برتمام افغانها درداخل افغانستان وسایرنقاط دنیا مبارکباد . پیروزی وقهرمانی این مسابقات وخصوصا کشور ملیارد نفوسی که چندین بار این قهرمانی را از آن خود کرده کاریست بس دشواراما نه درمقابل جوانان نیرومند وبااستعداد افغانستان که به فضل خداوند (ج) این قهرمانان توانستند تمام مسابقات را بدون باخت ، با کمترین خطاها، با اخلاق نیکو وبا حرکات هماهنگ فنی وتخنیکی درمقابل حریفان خود قهرمانانه به مقام اول دست یابند ، این یک افتخار فراموش ناشدنی درقلوب این ملت رنج دیده خواهد بود، ما به جهان نشان دادیم که ورزش دوست هستیم وبه فضل خداوند (ج) قهرمانی از آن ماست . انشاالله که درسایرموارد نیزبه قهرمانی دست یابیم ، دراخیرزنده باد تشویق کننده های مالی ومعنوی ورزشکاران افغانستان، ورزشکاران ما بیشتر ازین هم لیاقت دارند . زنده باد ملت قهرمان افغانستان باستان.

 

وسلام 
محمد ناصر سرشار

 

قهرمانی افغانستان درمسابقات کشورهای جنوب آسیا

 

پیروزی و قهرمانی افغانستان در مسابقات فوتبال مقابل کشور های جنوب آسیا

 

پیروزی و قهرمانی افغانستان در مسابقات فوتبال مقابل کشور های جنوب آسیا