آرشیف

2016-10-11

گل رحمان فراز

مبارک باد تقرر خردمندانه!

مبارک باد تقرر خردمندانه!

تقرر مبتنی بر شایسته سالاری و درایت کاری محترم دادستان گل احمد حیدری را بحیث "رئیس كميته اول رياست نهايي مبارزه با جرايم فساد اداري مركز عدلي و قضائي" برای کلیه دوستان و عزیزان که به افتخار آفرینی دوستان شان خوش می شوند و روحیه می گیرند مبارک باد می گویم.
محترم دادستان حیدری مدت هفت سال به حیث رئیس دادستانی استیناف ولایت غور موفقانه ماموریت کرد، موفق بود، طرف قرار نگرفت و رضایت مردم را با رعیت امورات و قوانین اداری داستانی کل حفظ نمود و همان بود که از طرف اداره دادستانی کل به اوج افتخار و تقدیر دست یافت که سمت فعلی از لحاظ معنویات عالی تر، از لحاظ تسهیلات خدمت رسانی برازنده تر و از لحاظ مقام والاتر از مقام قبلی اش می باشد.
هفت سال خدمت موفقانه در بدنه ماموریت که همه روزه سروکار اش با مردم و درگیری با دوسیه های مختلف اختلاف باشد، کاری دشوار است و نیاز به شخصی است که دارای شخصیت منحصر به فرد باشد و خوشبختانه حیدری در این رابطه نقش بی شایبه را بازی کرد و می توان وی را از جمله رئیسان موفق و با مدیرت خواند که مثال اش کم تر پیدا می شود.
طبعا در هر اداره کم و کاستی های وجود دارد و امکان ندارد با تقرر و مدیریت یک شخص مشکلات یک اداره کاملا مرفوع گردد، اما مدیران موفق و با اراده همچون دادستان حیدری می توانند نقش قابل ملاحظه شان را به درستی برای انکشاف امور برملا و قابل مشاهده بسازند که خود فخر زا است.
تقرر فعلی دادستان حیدری را درایت کاری و تجربه پر بار هفت ساله اش شکل می دهد که حتی دادستان کل نتوانست ویژگی بارز مدیریتی و شفافیت کاری وی را نادیده بگیرد و از همان خاطر او را تا چند وقت معطل قرار داد تا اینکه مستحق بهترین مقام معنوی دانست و او را افتخارانه مقرر کرد.
از اینرو، بار دیگر این تقرر را به فال نیک گرفته، جشن برپا نموده و از دادستان حیدری می خواهیم تا به روال خدمات و شایستگی های قبلی اش در این بست هم افتخار حاصل نماید و بر برملا سازی توانایی اش تکیه زند تا به افتخاری برای ما و اقتداری برای خودش تمام گردد.

با مهر 
گل رحمان فراز