آرشیف

2014-11-25

محمد اسحاق ثنا

مبارکباد

 

سروده زیر به مناسبت شیرینی خوری با سعادت دوست عزیز جناب محمد نعیم جوهر که در کابل صورت گرفته تقدیم است .
 

(جوهرا ) تبریک گویم محفل زیبای تو 

وصلت آینده و این وصلت پویای تو 
 

کام جانت از می فرخندگی لبریزباد 

آنچه شادی و سعادت جمله گی همرای تو 
 

آفرین بر دختری بسته به تو عقد نکاح 

بگذرد با نیک نامی روز و هم شب های تو 
 

از خوشی دل در درون سینه میرقصد به ناز 

این خوشی بر من رساند آن پیک خوش آوای تو 
 

از گذند چشم فاصد از جفای چرخ دون 

آفتی هرگز نبیند قامت بالای تو 
 

همسرت بادا شریک خوب در طول حیات 

با تو یکجا پا گذارد همزمان با پای تو 
 

نیست دارایی  ثنا را تا که قربانت کند 

میکند ابیات بالا با ادب سودای تو 
 

محمد اسحاق ثنا 

ونکوور کانادا 

۲۵/۱۱/۲۰۱۴