آرشیف

2016-4-10

محمد نادر علم

ما همچو ن ملتی هستیم. . .

هر چهار سال به یکی بنام وکیل سناتور و یا ریس جمهور رایی میدهیم . . .
 
بعد فکر میکنیم که با رایی دادن تمام مسولیت ها ی زندگی ما نرا به دوش دیگری انداخته ایم و از زندگی شحصی مان گرفته تا هر کجا و هر نقطه ی ازین کشور هر اتفاقی میفتد میگیم به ما چه رایی دادیم وکیل و ریس جمهور انتخاب کردیم بیاید اصلآ کوچه تشناب حویلی و حتی خود مارا بشورد

کار ریاست تنظیف چه هست . . . !!؟؟؟

افتخار میکنیم افغان هستیم بعد پاکستانی ها را آدم حساب نمیکنیم ( دال خور هاره ) هند که مال پدران ما بوده تمام آثار تاریخی دهلی نو خود این ادعا ها را تایید میکند" تاجیکستان که مردم ساده دارد ما افغانها هوشیار هستیم. به هنرمندان ایشان امیر جان صبوری
آهنگ میسازد !

و یا اصلآ تمام آهنگ هایشان ره از ما کاپی کرده اند هنر شان اصلآ از برکت ما زنده است و هنر نزد ما است وبس 

ما شاروالی ( شهرداری ) داریم به حکومت ع و غ هم ما رایی دادیم وانتخابش کردیم

چهل و دو کشور دنیا باید به ما امنیت بگیرند
 جان کری هر سه ماه بعد باید بیآید ع و غ را با هم آشتی بدهد
 امریکا باید به وزارت دفاع ما تعمیر استندارد بسازد
هند باید خانه ملت مانرا بزرگتر و استندارد بسازد که اگر گاهی هوس کردیم حمله گروهی به شکل انتحاری و یا هم اگر از دور راکتی انداخت کردیم نماینده گان ملت مان در داخل امن باشند 

ما افغانها دسترخوان داریم پلو یی خوبش با روغن زرد و زقر مزه میته

از آشک و منتو و بولانی بگذریم که تنها مختص به ما افغانها است از تابستان تا اول زمستان گوسفند و یا گاو پلواری (لاندی ) میکنیم که خدایی نکرده وسط زمستان بی گوشت نشویم و یا اصلآ در زمستان گوشت همو لندی اش مزه میته

ما افغان ها فاقد یک رهبریم چون ایران آقای ( خمینی ) پاکستان ( قاعد اعظم ) هند ( گاندی ) نداریم.
 
چون اگر داشته باشیم این رهبر باید نه تاجیک باشد نه پشتون نه ازبک نه هزاره و نه هم از دیگر اقوام افغانستان ترجیح میدهیم جان کریی هر بار بیایدو مارا آشتی ملی بدهد چون ما افغانها یکدیگر را قبول نداریم فعلآ به طور موقت جان کری شده بابا ی ملت عیب هم ندارد ما افغانیم با تاریخ 5 هزار ساله و فرهنگ کهن ..!!! 

اصلآ تاریخ تا امروزش مهم بوده بعداز ما هرچه مینویسند تاریخ نیست . . . قصه های ع و غ است… 

ما ملت بزرگ و شریف در جهان از نگاه فساد اول هستیم فسادش مهم نیست اول بودنش مهم است 

ما به خاطر اسلام انتحار میکنیم ونیمی از هند و پاکستان تا سمر قند و بخارا به زور شمشیر پدر های ما مسلمان شدند یا اصلا ما هستیم که اسلام هست… 

تجاوز در اماکن مقدس چون مسجد تجاوز به عنف و اطفال و یا هم خرید زن وفروش دختر و خواهر به خاطر ده من زمین و شب نشینی هایی از قبیل زنانه پوش کردن پسر ها و رقصاندن آنها (لواط) و تا سگ جنگی ویدیو هایی است که در غول رسانه ها (یوتیوب ) معرف ملت شریف و بزرگ چون ما است با تاریخ و فرهنگ پنج  هزار ساله.