آرشیف

2015-2-22

حمیدالله ژواک

ما منفی گرا ایم یــــــا بلند اندیش؟

تعداد از وکیل صاحبان ولایات خوست، پکتیکا و پکتیا را از نزدیک میشناسم و فعالیت های ایشان را از طریق صفحه های اجتماعی چون فیسبوک نیز دنبال میکنم، کوچکترین کار و فعالیت شانرا اگر لازم ببینند نیز رسانه یی نموده و در دید عموم از طریق فیسبوک به نمایش میگذارند؛ بخاطری اینکه از اصل موضوع دور نشوم هدفم فقط عملکرد موکلین این بزرگان است که آنان در کامنت ها و نظریات خود و کلای شانرا چګونه تشویق، راهنمایی و متوجه خلاهای موجود در ولایات و ولسوالیهای شان میکنند.
کمال ناصر اصولی یکتن از وکلای ولایت خوست است، وی یک ساعت قبل مختصر فعالیت هایش را از آدرس فیسبوک خودش به اشتراک گذاشت، اینکه موضوع چی بود، بحث جداست، اما چیزیکه نهایت برایم مهم بود فقط عکس العمل های موکلین این وکیل بود. در یک ساعت ۵۲۱ لایک، ۱۵۴ کامنت و ۱۱ شیر داشت. فیصدی بیشتر این کامنت ها قدردانی و حمایت بود، بخشی از آنها خواهان ساخت میدان هوایی و سرک عمومی کابل-خوست و متباقی کامنت ها فقط روی بهبود امکانات پوهنتون خوست، معارف و همچنان تلاش برای بورسیه های تحصیلی خارج از کشور را تشکیل میداد.
نکته جالب که توجه ام را جلب کرد و خواستم این موضوع را شریک بسازم این بود که احدی از موکلین این آقا حتی کامنتِ بدون تشکری را اضافه نکرده بودند، چی جای که انتقاد بی مورد توام با دشنام و سخنان رکیک باشد.
اما موکلین غور چی مکنند؟
چندی قبل داکتر محمد ابراهیم ملکزاده چند قطعه تصویر از یکی از قریه جات دور افتاده ولسوالی تولک را در صفحه فیسبوک که به گفته خودش به هدف بازدید و دلجویی باشندگان آن قریه اینکار را کرده بود؛ با کامنت های حقارت آمیز، انتقادی و الفاظ رکیک بدرقه شد.
این فقط یک نمونه است که یاد آور شدم، از بازار گرم مستعار نام های فیسبوکی که همه نوشته ها و کامنت هایشان خلاف تمامی موازین اسلامی، انسانی و اجتماعی است چی گویم؟ آیا مردم خوست نمیتوانند یک مستعار بسازند و بزرگان شانرا مورد توهین و تحقیر قرار کنند؟
آیا با این تفاوت ها؛ ما منفی گرا ایم یا بلند اندیشه؟!

حمیدالله ژواک
فیروزکوه حوت 1393