آرشیف

2014-12-26

لعل میر دانشور مرادی

ماهنامه الله یار با چهره دیگر

سلام وعرض ادب دارم خدمت تمام خواننده گان محترم ویب سایت دوستداشتنی جام غور؛ تبریکات صمیمانه خویش را به مناسبت سال نو به شما و از طرق شما به خانواده های محترم تان تهنیت عرض میدارم و از بارگاه خداوند "ج" استدعا می نمایم که سال ۱۳۹۲ یک سال مملوع از خوشی، آرامی و امنیت سرتاسری برای همه افغان ها باشد.
دوستان نهایت گرامی ؛ طوریکه در جریان هستید "ماهنامه الله یار "یک نشریه فرهنگی و اجتماعی ایست که با همت کثیر از جوانان منطقه الله یار و با تشویق شما فرهنگیان از شماره اول الی پنجم نشر گردیده و بدست خواننده گان قرار گرفت است. این ماهنامه شامل سرمقاله، مطالب تعلمی و تعلیمی، فرهنگی و و اجتماعی، داستانی و تاریخی، شعر و ادب، اعلانات و همچنان فکاهیات و سرگرمی ها می باشد. هدف ازاین نشریه انعکاس دادن فعالیت های نهاد فرهنگی و اجتماعی جوانان الله یار، شناسایی و معرفی مکانهای تاریخی منطقه، معرفی اشخاص معروف و اهل فرهنگ، شعرا و نوسنده گان الله یار و همین طور چشم در راه مطالب ارزنده ومفید تمام قلم بدستان منطقه الله یار و ولایت غوربوده و می باشد.
به تاریخ ۲۰ جدی سال ۱۳۹۰ در همایش که تمام دانشجویان و تحصیل کرده گان الله یاردر قریه غار (غار سفلی) روی بعضی کار های فرهنگی در باره نهاد فرهنگی و اجتماعی جوانان و تشکیل کمیته های این کانون فرهنگی صحبت داشتیم. در نتیجه مسؤلیت نشریه را به من بنده بی تجربه دادند؛ که بعد از مدت یک ماه جریده تحت نام "ماهنامه الله یار" و با امتیاز دفتر نهاد فرهنگی و اجتماعی جوانان الله یار از وزارت اطلاعات فرهنگ و ریاست عمومی نشرات جواز کارش را گرفته وبه فعالیت آغاز کردیم. 
دوستان گرانقدر!! شما بهتر میدانید که کار کردن در بخش رسانه ها افراد مسلکی و با تجربه میخواهد ولی من هم با کمک استادان، دوستان و تشویق شما خواننده گان عزیز توانستم که کار خود ر ادامه دهم؛ اگرچه کسانی هم بودند که از طریق انتقادات سالم وناسالم خویش مارا تهدید و گاهی پور و پاگند می کردند؛ البته انتقادات و پشنهادات سالم تمام دوستان از طرف اداره ماهنامه الله یار پذیرفته می شد و ما هم به اندازه توان اشتباهات خود را جبران می کردیم. گپ اصلی اینست که مدتی است ماهنامه الله یار از نشر باز مانده و دلیل آن هم این است که به تاریخ ۱۵ عقرب ۱۳۹۱ از طرف بعضی از جوانان تحصیل کرده الله یار باوجود اینکه همین جوانان تا حال در نهاد فرهنگی و اجتماعی الله یار عضویت ندارند تلیفونی بمن زنگ زدند و گفتند که ماهنامه بایست مدت دو ماه نشر نگردد و بودجه آن برای نهاد ضرورت است، من با مسؤلین نهاد تماس گرفته و آنها این گپ را تائید کردند. در پاسخ شان گفتم: من بعضی از مطالب را برای چاپ این شماره دریافت نمودم پس آن چه می شود؟ …. بلاخره با مشوره اعضاء تشکیلات ماهنامه لازم دیدیم و ماهنامه را برای دوماه از نشر توقف دادیم؛ ولی بعد از گذشت دوماه تلیفونی شنیدم که بدونی درجریان گذاشتن من و مسوؤلین نهاد فرهنگی و اجتماعی جوانان الله یار طوریکه این ارگان شناخته شده (صاحب امتیاز) این نشریه می باشد مسؤولیت نشریه را به شخصی دیگری دادند و تمام اعضاء و تشکیلات نشریه را غیابی عوض کردند.
اولاً؛ من به مسؤولین و تمام اعضاء تشکیلات جدید ماهنامه الله یار از صمیم قلب آرزوی مؤفقیت می کنم واگر کاری از ما ساخته باشد، اُمید که این بنده حقیر را در جریان بمانند. 
ثانیاً؛ زمانیکه این گپ را تلیفونی شنیدم واقعاً خوشحال شدم؛ چون مشکلات که ما برای نشر مطالب داشتیم انشا الله این افراد جدید حل می کنند اما مدت ۴ ماه از (جدی ۱۳۹۱– حال حمل۱۳۹۲) می میشود که از این تعیین بندی می گذرد؛ اما هیچ خبری از نشرماهنامه الله یار نیست.

 

با احترام
لعل میر دانشور مرادی
مدیر مسؤول اسبق ماهنامه الله یار
۱۱ حمل ۱۳۹۲
لیلیه پولیتخنیک کابل