آرشیف

2015-12-7

afrotan

مانیفیست زندگی تاریخی بشر در کائینات !

علاقه مندان عزیز این قلم  اگر یادداشت قبلی ام را به دقت خوانده باشند احتمالأ به هدف و غایه اصلی نوشتن آن قسمت و آنچه را که اکنون مطالعه می فرمائند پی میبرند و درمی یابند که ما به عنوان انسان های مسؤل و آگاه این عصرچگونه می اندیشیم و با عینک چه  پارامترها و معیار ها به انسان و هستی می نگریم ؟ کاملأ طبیعی است که شاید در ذهن صاف اندیش ترین روشنفکران این نسل و این جامعه که من و امثال من نیز با آن وابسته ایم این سوال خطور کند که چطور شد در این هنگامی که شعله های آتش خونین جنگ  از دیوارهای کهن سرزمین اجدادیی مابر می خیزند، وتمامی هستی و ارزشهای تمدنی ما رامیبلعند  به مسائل فلسفی و جایگاه انسان در تاریخ و جامعه می پردازم ؟ و چرا اکنون که استعمار نوین جهانی جوامع انسانی را با میتودهای کاملأ سرغُچ شده ای  استحماری هر شهروند این جامعه جنگ زده را در جلد خـــودش چنان فرومیبرند که از کل سرنوشت جامــــعه غافل بـــــماند .
 

ادامه مطلب اینجا