آرشیف

2017-5-15

گل رحمان فراز

مادر آفریدگار خوشی و خدای انگیزه!

 

 

مادر آفریدگار خوشی و خدای انگیزه!

حق: بوی بهشت می دهد، دست دعای مادرم
تار و پود روح مادر را از مهربانی بافته اند. "امرسون"

بیهوده نبوده است اینکه خداوند در قرآن به جایگاه و ارزش واقعی مادران قدسیت قابل ملاحظه و با ارزش را عنایت فرموده است که همانا قرار دادن بهشت در زیر قدوم مبارک مادران است! پیامبر بزرگوار اسلام هم برای مادران اهمیت شخصیتی قابل ستایش را قایل شده است که سزاوار دانستن همه ستایش هایش را قصه سوال مردی برای دوست داشتن، خوبتر و عالی تر بیان می کند، روزی شخصی از آن حضرت پرسید که کی ها سزاوار دوست داشتن اند، پیامبر گرامی تا بار سوم کلمه مقدس "مادر" را ذکر کرد و در چهارمین تکرار سوال آن مرد از "پدر" نام برد
بالزاک قدسیت حضور مقدس قدوم مبارک و چهره ماندگار مادر را در این دنیا به گل تشبیه می کند و می گوید که: "در دنیا دو تصویر برای من زیباست، تصویر گل و تصویر مادرم." این مشابهت برای مادران ارزش تعالی شدن و اهمیت با ارزش بودن را می دهد که واقعا درخور ستایش و ارزنده مقام والای بهشت های ازلی بعد از متقبل شدن رنج های بی شمار زندگی و آدم ساختن فرزندان دانسته می شود.
 
ارزش واقعی مادران تنها به سخن بالزاک خلاصه نمی شود، گوته هم با این نقل: "مادر شهکار طبیعت است." مادر را از موهبت خارق العاده خداوندی برای رونق بخشی طبیعت وجودی انسان ها، فهم انسانیت، آفرینش مهربانی، تکیه گاه مسکن، مظهر خوشنودی و منبع آرامش اشتیاق، خردمندی، تحمل پذیری و خودباوری خوانده است.
بتهوون دانشمند دیگریست که برای مادر لقب سازنده جهان و تابلوی آفریدگار لقب داده است! او در این نظر است که مادران برای زینت بخشی زندگی انسان ها در جهان امروزی همچون شهکاری در معماری است و وجود اش منبع اعتقاد و باورمندی به ذات پاک کثیر العلایم و خود پیدا است که ایمان داشتن به پروردگار را از اعماق محبت پاک نفسانه مهر قلبی مادران می توان به خوبی جست و ایمان داشت.
 
مادر در برابر فرزندان اش کوه آفرینش انگیزه و خدای مهربانی است که این مورد را دانشمند گرامی رافائیل با این الفاظ شیرین چنین بیان می دارد، او بدین باور است که: "یک بوسه مادر من بود که مرا نقاش کرد." از این پیام می توان چنین الهام گرفت که مادر مکتب ایجاد انگیزه و تشویق اش برای فرزندان منبع تحرک ذکاوت است.
پس این روز را بهانه می کنم تا فرصتی دریابم و با اغتنام از این لحظه شیرین، از زحمات و تلاش های همیشگی مادران گران قدر در ارتباط به بارور سازی فرزندان، تحمل رنج و مشقت های زندگی برای زندگی کردن به امید فرزندان شان را از صمیم قلب تشکری کنم و خواستار ادای دین شان گردم.

با مهر 
نوشتهگل رحمان فراز