آرشیف

2018-8-9

محمد اسحاق ثنا

ماجرا

بی که در زندگی ریا نکنیم 
بهر همنوع خود جفا نکنیم 

تا شود صلح‌ در وطن دایم‌
دست بالا چرا دعا نکنیم 

همه گی با همیم و یک ملت 
اجنبی گفته کس صدا نکنیم

به همه کار ما خدا داناست
رو چرا سوی کبریا نکینم‌

از ره ی دشمنی و جنگ‌ و ستیز
مردمی بی دفاع تباه نکنیم 

نکشد کار ما به رسوایی 
چون (غنی) خلق ماجرا نکنیم 

هر کی خاین بود ثنا ز چه رو
خاینین از چی‌ بر ملا‌ نکند 

محمد اسحاق‌ ثنا 
ونکوور کانادا 
8/8/2018