X

آرشیف

مؤسسین مرگ تدریجی هزاره ها

مؤسسین مرگ تدریجی هزاره ها

از زمان آغاز ظلم و ستم امیر عبدالرحمان خان بالای ملت هزاره تا هنوز، این ملت همیشه کوشیده است تا نهایت تلاش خویش را خرچ تامین امنیت و ارتقای سطح زندگی اجتماعی شان از طریق کسب علم، تعلیم و معرفت فراهم بدارند و همان بود که به اتفاق کثیر تمایل به این پیدا کردند تا اولاد های شان را که آینده سازان کشور محسوب می شوند، روانۀ مکتب جهت کسب معرفت و تعلیم و تربیه سازند که بازخورد اش تا به حال بصورت بارز بشکل مثبت نمو کرده است و آینده اش هم جز سبز کامی و خوش کامی چیزی دیگر نخواهد بود!
بازدید کننده گان تحقیقاتی راوی اند که در دیدار شان از مناطق هزاره نشین شاهد موارد بوده اند که حتی فقیر ترین مردم این قوم که دارایی محلی اش به داشتن سه و یا چهار گوسفند خلاصه می شود و کسب همان فامیل هم زراعت و مالداری است، می کوشند تا به انگیزهٔ‌ رقابت سالم فرزندان شان را (اعم دختر و اعم پسر) به خاطر نتیجۀ قناعت بخش در آزمون پیش دانشگاهی همان دو و یا سه گوسفند را خرچ آمادگی کانکور اولادان شان می نمایند که این خود نماینگر تحصیل دوستی و کسب معرفت است!
اما تاسف باید به حال کسانی خورد که حوصله رقابت سالم و راۀ پیشرفت خدا خواستۀ هزاره ها را ندارند و همیشه می کوشند سلسله های قتل های دسته جمعی دورۀ انید عبدالرحمان خان را که بعد قومی اش بارزتر از مذهبی است به تکرار بگیرند و این قوم را ریشه کن سازند در حالیکه تاریخ گواۀ استبداد بی شرمانه و غیر انسانی امیر عبدالرحمان خان است و حتی تاریخ تحمل درج حضور دوبارۀ هزاره ها را در گرداب ماتم و خون ندارد!
در این میان سخت تاسف به حال سه ابر مرد و رهبری قبیلوی قوم هزاره دارم که باوجود اطلاع کلی از ظلم چنگیزی گروه های فوق، دست زیر الاشه نشسته و چارۀ کار را خاموشی و بی صدایی در مقابل دشمن می دانند و به این معتقد اند که روزی دست ظالم از سر مظلوم فرو خواهد نشست و فکر کنم بدون حماسۀ حضور و عکس العمل شدید مردم در تقبیح اعمال همان گرو ها، آنها به مراتب پر انگیزه تر و توانا تر در کشتار دسته جمعی ها خواهند شد و آن وقت که دیر هنگام خواهد بود، نتیجۀ چون تاسف خوردن و پشیمان بودن بر اجرای عکس العمل قبل از انجام در مقابل گرو ها وجود نخواهد داشت و آن وقت است که سه دولت مرد و قدرت در راس این قوم هر یک حاجی محمد محقق، محمد کریم خلیلی و سرور دانش مرگ تدریجی هزاره ها را آماده کرده و حادثۀ قتل های زنجیری دوران عبدالرحمان خان را تکرار کدنی اند!
پس هر عمل که از طرف گروه ای متخاصم و بد نام همچو داعش و طالب سر میزند را با شدید ترین الفاظ تقبیح نموده و ناسزا میخوانم، آنها که درک منطقی از ظهور انسان و آیین معرفت و انسانیت بین انسان های جهان ندارند همواره می کوشند تا برداشت های خودی و نادرست شان از روایت، آیات و سوره های قرآنی را بدون ژست منطقی بالای دیگران بقبولانند و هویداست که خشم خدا روزی گریبان گیری آنان خواهد بود.

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.