آرشیف

2022-10-10

جیلانی گلشنیار

قهرمان فدراتیف روسیه به فرماندهی جنگ در اوکرایین توظیف شد

 

قهرمان فدراتیف روسیه به فرماندهی جنگ در اوکرایین توظیف شد

تقرر ژنرال سرگئی سوروويکین به عنوان فرمانده ارتش روسيه در اوکراین

 

ژنرال ارتش سرگئی ولادیمیرویچ سوروویکین در 11 اکتبر 1966 در شهر نووسیبیرسک به دنیا آمد.

در سال 1987 از مدرسه نظامی فرماندهی عالی اومسک با اخذ مدال طلا گواهی نامه فراغت حاصل نمود.

وی در سال 1995 – از آکادمی نظامی به نام M.V. Frunze با کسب نمرات عالی افتخار آفرين فارغ گردید و در سال 2002 – آکادمی نظامی ستاد کل نیروهای مسلح فدراتیف روسیه را به پایان رساند.

ژنرال سرگئی از سال 1983 – تا هم اکنون (2022) در ارتش خدمت می کند.

او کار و وظيفه ی افسری خود را در نیروهای ویژه اتحاد جماهیر شوروی آغاز کرد که در امر خدمت به ميهن مألوفش و مزيدبرآن درزمينه ی بسر رسانیدن وظایف انترناسیونالیستی کشور کبير شوراها در افغانستان، خدمت شایانی را درنبرد با نيروهای شرارت پيشه و مزدور ارتجاع منطقه و امپرياليسم جهانخوار که بعداً افغانستان را اشغال و حدود پنج مليون انسان آن را قتل عام کرده مليونهای ديگررا به پنج قاره جهان آواره ـ معيوب و معلول نمودند، بمثابه ی يک افسر و انسان رسالتمند انجام داد.

سپس؛  از سال 1998 – فرمانده هنگ تفنگ موتوری 149 گارد لشکر 201 تفنگ موتوری.

از سال 1378 – رئیس ستاد – جانشین فرمانده لشکر 201 تفنگ موتوری انجام وظيفه نمود.

وی یکی از شرکت کنندگان درگیری مسلحانه در قلمرو جمهوری تاجیکستان و جنگ دوم چچن بود.

او در جون 2002 – بحيث فرمانده لشکر 34 تفنگداران دریایی روسیه توظيف شد.

در جون 2004، او فرماندهی لشکر 42 گارد های مستقر در قلمرو جمهوری چچن را برعهده گرفت.

در سال 2005 – به صفت معاون فرمانده، رئیس ستاد ارتش، و در اپریل 2008 – بحيث فرمانده بیستمین ارتش تسلیحات ترکیبی گارد منطقه نظامی مسکوعز تقرر حاصل نمود.

در اکتبر 2008، او بعنوان رئیس اداره اصلی عملیاتی ستاد کل نیروهای مسلح فدراتیف روسیه؛

در جنوری 2010 – بحيث رئیس ستاد – معاون اول فرمانده ناحیه نظامی ولگا-اورال؛

در جنوری 2010، وی سرپرست ستاد – معاون اول فرمانده نیروهای منطقه نظامی مرکزی گرديد.

در دسامبر 2010 – او رئیس ستاد ارتش – معاون اول فرماندهی زون نظامی مرکزی توظيف گرديد.

او از اپریل تا اکتبر 2012، کارگروه تشکیل پلیس نظامی وزارت دفاع فدراتیف روسیه را رهبری کرد.

در اکتبر 2012، وی به عنوان رئیس ستاد – معاون اول فرمانده زون نظامی شرق انجام خدمت نمود.

از اکتبر 2013 تا اکتبر 2017 – فرمانده زون نظامی شرق ودر سال 2017، سرگئی سوروویکین به عنوان فرمانده گروه نیروهای روسی درجمهوری عربی سوریه خدمت کرد.

وی در 31 اکتبر 2017 – فرمانده کل نیرو های هوایی روسیه را عهده دار شد وبه عنوان فرمانده گروه روسی “جنوب” در منطقه عملیات ویژه نظامی خدمت کرد.

در 8 اکتبر 2022، سرگئی سوروویکین به عنوان فرمانده گروه مشترک نیروهای ارتش در عملیات ویژه نظامی روسیه منصوب شد.

سرگئی سوروویکین در سال (2021) دراثر خدمات شايانش به اخذ رتبه ی ژنرال نظامی مفتخر گرديد.

او در 8 دسامبر 2017 به دلیل شجاعت و قهرمانی در انجام وظیفه نظامی در جمهوری عربی سوریه عنوان قهرمان فدراتیف روسیه را دریافت کرد.

همچنان برای ژنرال سرگئی نشان درجه سنت جورج IV، شجاعت، “تثبيت لیاقت نظامی” و تعدادی از مدال های خدمت به ميهن، برايش اعطا گرديد.