آرشیف

2017-6-15

الحاج امین الدین سعـیـدی

قلب سلیم

قرآن عظیم الشأن در آیهء (88 و 89 سورهء شعراء ) می فرماید :« یوْمَ لا ینْفَعُ مالٌ وَ لا بَنُونَ* إِلاَّ مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلیمٍ» (روزى كه هيچ مال و فرزندى سود نمى‏ دهد،مگر كسى كه دلى پاك به سوى خدا بياورد. صدق الله العظیم )
مفسران وعلماء برای « قلب سلیم » تفاسیری متعددی بیان داشته اند که هر کدام از این تعریف ها وتفاسیر دارایی مفاهیم ذیقیمت خاصی خود می باشند .
بصورت کل در تعریف «قلب سلیم » میتوان گفت: که قلب سلیم، عبارت ازقلبی است که پاک ومبرا از شرک باشد. یا قلبی است که خالص از معاصی، کینه و نفاق باشد. و یا قلبی که از عشق دنیا خالی باشدبه این معنا که در حب دنیا اغراق نه نموده و مرز سلیم و در چوکات شرع برای آن قایل باشد.
علماء به این باورند که حب دنیا سرچشمهء همهء اکثر خطاها است. و بالاخره قلبی، که جُز الله تعالی در آن نباشد!
«سلیم» از مادهء «سلامت» است، یعنی قلب که ازهر گونه مریضی وانحراف اخلاقی و اعتقادی پاک ومنزه باشد.
 اگر به واقعیت شئون در این دنیا توجه بعمل اریم با تمام وضاحت در خواهیم یافت: که در نظر اول سرمایهء اساسی انسان را سه چیزی تشکیل میدهد: مال و ثروت فرزندان برومند و دوستان با وفا.
امّا مشکلات محشر و گرفتارى هاى هولناک آن چنین نیست که بتوان با استفاده از مال و ثروت، یا کمک فرزندان و دوستان آنها را برطرف ساخت; و به فرض مثال اگر تمام اموال دنیا به آن جا انتقال یابد و همه فرزندان و دوستان در کنار انسان ایستاده شوند، نمیتوانند برای انسان فایده ای برسانند ، زیرا معیار در آنجا چیز دیگرى است.
حلاّل مشکلات روز محشر همان سرمایهء اصلی و اساسی و آن سرمایهء ایمان و عمل صالح و قلب سلیم است.
قلبى که خالص از هرگونه شرک و ریا باشد و انسان قوم، ایمان و قلب سلیم خویشرا با عمل نیک و زندګی در مطابقت به احکام الهی عیار و تنظيم سازد.
الهی همهء مارا با قلب سلیم، عمل صالح و زندګی در پرتو و مطابق هدایات الهی اعطاء فرما و با این حالت و مارا محشور بداری. امین یا رب العالمین

امین الدین ( سعیدی – سعید افغانی )