آرشیف

2014-12-15

ابراهیم ساغری

قـــاصـــــــــــدک

قاصدکها پيک خبر يک بيک
نامه ها رسيد مکرر يک بيک

با گذشت هرخزان آيد بهار
ميشگفد گلهای ساغر يک بيک

پرکشيد از قله های زار مرغ
باز و سيمرغ و کبوتر يک بيک

مند يشا نام و نشاند ماندگار
برجبين ماه و اختر يک بيک

عظمت و جاه و جلالت ماندگار
همطراز گنج و گوهر يک بيک

زره زره خاک تو چون طوطياست
گر شود روزی ميسر يک بيک

از فراغت ناله ها سر داده اند
همچو(صابر) بار ديگر يک بيک

نينوا سخن ز عشق آغاز کن
تا شود شمع ها منور يک بيک

از طفيل لطف حق آراسته شد
پايه های علم و هنر يک بيک

شده از دانش و تدبير استوار
قامت سرو و صنوبر يک بيک

از فضای علم و عرفان هرزمان
ميتراود مشک و عنبر يک بيک

بلبلا سرود آزادی بخوان 
تا شود گلها معطر يک بيک

ساغری اين قاصدک ها زنده باد
در پناه حی داور يک بيک

 

1. زاز مرغ يا (زال مرغ)! اين منطقهٔ باستانی در ناحيهٔ جنوب شرق ولسوالی زيبای ساغر قرار دارد که دارای تاريخ ديرينه و تمدن کهن ميباشد.
2. سيمرغ! همان پرندهٔ افسانهٔ است که در بلند ترين قلهٔ کوه زار مرغ آشيانه داشته.
3. منديش! منطقهٔ باستانی و نام ماندگار در تاريخ کشورعزيزما و خصوصآ تاريخ پر بار امپراطوری قدرتمند غوريان قديم ميباشد.
4. صابر! غلام صديق خان (صابر)يکی از اساتيد خوشنام توانا و صبور ديار فراموش شدهٔ ساغر زيبا که سالهای عمر پربار شان را در راه تربيهٔ اولاد وطن به مصرف رساندند واخيرآ شاهدکارهای فرهنگی شان 5. از طريق جام جهانشمول غور مشاهده ميکنيم. به اميد موفقيت بشتر شان.