آرشیف

2016-5-18

گل رحمان فراز

قرار بود نوکر ما باشی، نه آقا بالا سری ما!

قرار بود نوکر ما باشی، نه آقا بالا سری ما!

پ.ن: دنیا را آب بگیرد تا بند پای مرغابی است!
سیلاب های اخیر که در ولایت غور سرازیر شده است، خسارات زیاد را در ولایت (غور) که نود در صد جمعیت اش را طبقه زارع شکل می دهد، وارد نموده است. اکثریت خسارات وارد شده را تخریب زمین های زراعتی، جوی های آبرساني، بند های آبرساني،  تخریب اشجار مثمر و غیر مثمر….! شکل می دهد اما تا هنوز هیچ سهولت از طرف والی این ولایت برای سیلاب زده ها انجام نیافته است و در راستای جلب توجه مؤسسات کمک کننده به مردم کاری صورت نگرفته است. یگانه کمک که برای سیلاب زده ها صورت گرفته است، تنها کمک ها از طرف دفتر هماهنگی و عملیاتی ولایت غور صورت گرفته است که آن هم برای سیلاب زده ها رفع مشکل نشده است و برای مدت محدود چاره ساز بوده است.
محترم غلام ناصر خاضع، از تلاش های مثبت ات همیشه تقدیر کرده ایم و همانطور مشکلات و ضعف مدیریتی ات را نیز تحت انتقاد قرار می دهیم، اگر مشکل مردم به مراجع مربوط اش رسانده نشود، و کمک بر مردم های سیلاب زده صورت نگیرد بدون شک مردم علیه شما و ماموریت ولایتی تان نا خوشنود خواهد شد و به زود ترین وقت علیه بی کفایتی تان خیزش مردمی صورت خواهد گرفت!
پس، قبل از اینکه خشم مردم را بر تصمیم گیری ادامه و یا اختتام ماموریت تان بالا کنید، وضعیت را به تلاش های همیشگی تان یک طرفه کنید و نگذارید از این بیشتر مردم در بی توجهی دولت قرار گیرد.
این تنها موردی نیست از طرف والی ولایت غور نسبت به آن بی توجهی صورت می گیرد، همین حالا جنگ شدید بر سر دو ولسوالی این ولایت بین مخالفین دولت و دولتی های محلی جریان دارد که توجه و تمرکز حکومت محلی را در کمک رسانی ندارند.

گل رحمان فراز