آرشیف

2021-4-24

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

قتل چهار تن از هم‌وطنان مان در کوتل شینیه

 

حادثه دل‌خراش، حادثه هول‌ناک، قتل مظلومانه‌ی چهار تن از هم‌وطنان مان که در کوتل شینیه اتفاق افتاد، جرمی است نابخشودنی، عملی است خلاف کرامت انسانی، بشری، از حکومت محترم محلی غور می‌طلبیم لطف عنایت فرمایند، ارگان‌های کشفی را از بادگاه فعال سازند، گندآب‌ها را سیر نمایند و سری هم بزنند به صاد سیاه و گری چشتی و شینیه را از نزدیک ببینند، اندرین موسم کوه‌ها خالی از چوپانان، خالی از دهقانان، خالی از آنانی که پشت مندلق و کمبول سرگردان اند؛ نیست، ردیابی نمایند. سر نخ این قضیه را می‌توانند به دست گیرند. می‌توانند عاملین این حادثه‌ی غم‌انگیز را شناسایی نمایند. نمی‌دانم قانون ایشان چنگ دارد یا نه، از آن پیروی می‌کنند یا نه، آری به ارگان‌های عدلی و قضایی خویش ایمان دارند؛ معرفی فرمایند ” تاسیه روی شود هرکه در او غش باشد”

ح یعقوبیان فیروزکوهی