آرشیف

2015-2-4

nazhatinfo

قتل اسامه بـــــــن لادن در پاکستان

سر انجام نمایش سناریوی اسامه بن لادن بعد از گذشت بیش از سه دهه فعالیت های چریکی وتروریستی به پایان رسید. معلوم نیست این نمایش مضحک تراژیدی آفرین ، چگونه به این ابعاد وسیع گسترش یافت. که منتج به وقایع 11 سپتمبر شد، و رژیم طالبان با حمایت از اسامه که تحت حمایت آنها قرار داشت حاضر شدند که بها بزرگ که عبارت ا زسرنگونی دولت آنها باشد پرداخته, و از صحنه امارت قدرت طالبانی کنار رفتند  ،به اصطلاح «جان دادند و جانان مورد حمایت خویش را از دست ندادند» جهاد بر حق مردم افغانستان علیه شوروی اهمیت و ارزش سمبولیک را در صحنه بین المللی به ارمغان آورد معضل و پرابلم افغانستان از این جهت شایان توجه بود که برای اولین بار امریکائی ها پای اتحاد شوروی سابق را در گرداب بحران منطقوی و جهانی در گیر ساختند ، شکست ها و عقب نشینی های پی در پی غرب تحت چتر اتموسفیر جنبش های آزاد بخش خلق های آسیا ، افریقائی  و امریکای لاتین به اوج خود رسیده بود .با در نظر داشت بحران عمیق و سر انجام سیاست های پروستیکا و اصلاحات جناب گورباچف هم نتوانست از سقوط شوروی جلوگیری نماید ، تلاش های غرب خاصتاً اضلاع متحده امریکا جهت فرستادن دواطلبان جنگ و جهاد به افغانستان نیروی بین المللی اسلامی را به هدایت مستقیم آی اس آی به وجود آورد ، این سیاست با خوانش و مطالعه کتاب « خرس در تلک » نوشته جنرال یوسف رئیس بخش نظامی آی اس آی در زمان جنرال ضیا کاملاً آشکار است . پاکستان با زرنگی زیاد همه کمک های تسلیحاتی و مالی کشور های مختلف را تحت کنترول داشته، و از این مساعدت ها جهت کسترش نفوذ خود  سودجست و سر انجام با سقوط دولت نجیب به استراتیژی بزرگ تشکیل عمق استراتیژیک خویش به مقابله به هندوستان سرعت بیشتر بخشید ، ولی تکتیک ها و فعالیت های تاثیر گذار ، احمد شاه مسعود پاکستان و سیاست های وی را به چالش مواجه ساخت ، پاکستان به عقده مندی تمام دست به دامان القاعده برد و به حمله انتحاری فاجعه قتل رهبر جبهه متحد ملی را رهبری نمود و شاید اسناد ترور و شهادت احمد شاه مسعود روزی از اسناد محرم دولت پاکستان به بیرون درز نموده و افشا گردد .اسامه بن لادن بعد از شهادت مسعود با عجله به نیویارک و واشنگتن تاخت و شاید هم اسامه بن لادن در طرح تا کتیک هایش بعد از شهادت مسعود یگانه رقیب وی در جهان اسلام با غرور و تکبر به این عمل دست یازیده باشد . این حرکت برای اسامه و بخش از آی اس آی یک اشتباه استراتیژیک اسامه و پاکستان بود که منجر به تغییر و تحولات عمیق در منطقه گردید، و امریکا ، ناتو و کلاً غرب عملاً وارد آسیای مرکزی بزرگترین ذخیره گاه انرژی در جهان شدند .جالب است نیرو های ذخیره سیاست های غرب بمقابل شوروی سابق آهسته آهسته به اندیشه ها و تفکرات غربی با ضدیت بر خورد  نموده  چون مار آستین به نیش زدن دستان صاحبان اصلی شان اقدام نمودند که وقایع 11 سپتمبر وقایع میترو لندن و هسپانیا و صد ها اقدامات تروریستی دیگر را می توان نام برد ، قسمیکه در چندین مقالات گذشته در قسمت تاثیر گذاری ها سازمان استخباراتی نظامی پاکستان در معضل افغانستان با تکرار و مکررات  سخن  گفته  شده ، وقایع  اخیر قتل اسامه  بن  لادن  در نزدیکی پایتخت
پاکستان در ساحهء نظامی فامیل های افسران ارتش پاکستان تعجب بر انگیز نیست, ولی حادثه قتل اسامه بن لادن در پاکستان آنهم در منطقه فامیلی های نظامیان ارشد پاکستان بحران جدی را در پاکستان ایجاد خواهد کرد . دو دستگی آی اس آی در این وقایع کاملاً آشکار است .امریکائی ها بازرنگی و تیز هوشی تمام توانستند دو دستگی و انشقاق را در داخل سازمان استخبارات پاکستان ایجاد نموده با استخدام اجنت در داخل آی اس آی  جهت قتل اسامه بن لادن سود جویند ,و شاید هم محرمیت این عمل واقعاً در خود توجه و دقت است,  چیزیکه کاملاً آشکار و عریان گردید ، طشت رسوائی سیاست مداران توطیه گرو دسیسه کار پاکستانی  بر زمین خورد افشا گردید . مرگ اسامه در منطقه نظامی پاکستان بدون همکاری بخش نظامی آی اس آی غیر ممکن بود توقعات نا مشروع سیاست گذاران پاکستان از افغانستان درین اواخر به تمام جهانیان آشکار وهویدا شد  ، آنها با تکبر و غرور با پر روی تمام ,تبسم  حقارت آمیز بر لب ، تحقیر و توهین مردم افغانستان د رعمل, اساس این پیشنهادات پاکستان است، دولت افغانستان آن توانمندی در آن سراغ نمی گردد که با این مناسبات و  "کشتی نرم" با امریکا ، این کشوررا تشویق نموده باشد که به مقابل پاکستان بی استد, و شاید هندی ها با موقیعت و نفوذ رو به گسترش خویش در منطقه و جهان به قناعت امریکائی ها پرداخته باشند که پاکستان غده سرطانی است باید جلو رشد و تکامل این غده خبیثه سد گردد ، در غیر آن آسیا و جهان روی آرامش را نخواهد دید. حال که اسامه بن لادن به قتل رسیده در افغانستان و پاکستان وقایع بکدام مسیر سیر خواهد نمود ، قتل اسامه روحیه ضعیف رزمی ضد طالبانی افغانستان را تقویه نموده ، و ملا محمد عمر و ایمن الظواهری را نهایت پریشان حال خواهد ساخت ، آیا امریکائی ها خاصتاً بعد از قتل 8 نفر از اعضای برجسته مشاورین قوای هوائی هنوز بمقابل شورای کویته خاموشی اختیار خواهد کرد؟ و از شورای صلح که با سیاست های طالبانی به همسوئی و همنوائی پرداخته به پرداخت باج ادامه خواهد داد ؟و دولت بریتانیا با شناخت و معرفت تاریخی در ساحه نفوذ خویش همانا سیاست قرن 19 خویش در مقابل مردم افغانستان که به اساس تبعیض و تعصب استوار بود ،ادامه خواهد داد؟ این همه چرا از عدم قاطیعت کشور های غربی  بوجود آمده, اتخاذ سیاست های نادرست عدم درک از واقیعت های اجتماعی ، سیاسی و چشم پوشی آشکار از سیاست مداخله گرانهء پاکستان درامورات داخلی افغانستان که به عمیقتر شدن بحران افغانستان افزوده است . حال که اسامه حذف فزیکی گردیده نیرو ها در گیر با اتخاذ سیاست های جدید در منطقه خواهند پرداخت, هندوستان با تحرک بیشتر در صحنه سیاسی منطقوی جهت سد سیاست های تجاوز گرانهء پاکستان که لبه تیز آن متوجه هندوستان است ، اقدامات خویش را تشدید خواهد نمود ، ضعف دیپلوماسی در کابل موجودیت لابی های پاکستان در داخل دولت افغانستان عامل ضعف دیپلوماسی کشور ماست .بایست دولت افغانستان با موجودیت اسامه آنهم در منطقه فامیل های سران ارتش پاکستان با اتخاذ پالیسی تهاجمی بمقابل پاکستان اقدامات را روی دست گیرد ، و از شورای امنیت ملل متحد تقاضا نماید اقدامات عملی جهت کنترول تحرکات تروریستی پاکستان اتخاذ نماید، اقدامات بیهوده شورای صلح متوقف گردیده و اتکا دولت به قوای نظامی و عملیات نظامی بیشتر گردد .