آرشیف

2019-3-3

الحاج امین الدین سعـیـدی

قبرستان شهدا و صحابه در بیت المقدس

در ماه جنوری سال ۲۰۱۹ م طی یک سفر به سوم محل مقدس جهان یعنی بیت المقدس سفر داشتم و رفتم که در پهلوی کسب معلومات وسیع از تاریخ ادیان ابراهیمي به مقبرهء صحابهء کرام که در آن سرزمین شهید و یا وفات شده اند نیز شرفیاب شدم و رسیدیم. انا لله و انا الیه راجعون. به حق شان دعا کردیم و درسهای آموختیم که با شما ذیل و جزوه های جداگانۀ نوشته های پیهم اخیر خویش رابخاطر و محلوظات معلومات فرهنګی و دینی حتی با ابعاد سیاسی و تاریخی آن با شریک ساختم و اینک شریک  میسازم. 
قبل از همه باید ګفت که  قوم بنی اسرائیل در بدو فاقد یک زعامت  پادشاهی بودند ، امور اداری این قوم توسط گروه های از قاضی ها رهبری واداره میشود ، زمانی قوم بنی اسرائیل به پروردگار مراجعه نموده ، وارزوی پادشاهی را برای قوم خویش میگردند ، دعای شان در نزد پروردگار استجابت شد وطالوت را بر این قوم پادشاه ساخت . طالوت در دوران زمامداری شاهانه اش از میسر الهی منصرف شد ، وپروردگار هم سلطنت اورا از بین برد .

ادامه مطلب در اینجا